Zaznacz stronę

Rosja

Informacje ogólne

Stolica

Moskwa

Powierzchnia

17 075 400 km2

Liczba ludności

144 mln

Waluta

Rubel rosyjski (RUB)

PKB

1 631 mld USD

PKB per capita

11 327 USD

Dynamika PKB

2.30%

Statystyki wymiany handlowej Rosji

Import towarów (2022)

Ogółem: 190,5 mld EUR | z Polski: 4,6 mld EUR (2,4%)

Top 10:

133,7 mld EUR

(70,2%)

Pozostałe kraje: 56,8 mld EUR (29,8%)

Eksport towarów (2022)

Ogółem: 554,2 mld EUR | do Polski: 15,9 mld EUR (2,9%)

Top 10:

347,4 mld EUR

(62,7%)

Pozostałe kraje: 206,9 mld EUR (37,3%)

Źródło: International Trade Centre (dane szac.) grudzień 2023 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

29/190 Doing Business
131/176 Wolność gospodarcza
141/180 Korupcja
51/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Dobra rozpoznawalność polskich przedsiębiorstw i towarów
  • Łatwość nawiązywania kontaktów przez polskich przedsiębiorców
  • Duży potencjał wzrostu

Słabe strony

  • Uzależnienie gospodarki od cen surowców
  • Embargo na import wybranych grup towarów (m.in. żywność)
  • Kraj objęty międzynarodowymi sankcjami

Specyfika rynku

Rok 2017 był dla Rosji okresem „odbijania się od dna”, co oznacza, że z gospodarka zdołała w pewnej mierze przystosować się do funkcjonowania w warunkach sankcji gospodarczych nałożonych przez państwa zachodnie.

Obroty handlu zagranicznego Rosji  w 2016 r.  wyniosły 471,2 mld USD i w porównaniu z 2015 r. spadły o 11,2%.  Odnotowano dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego: 103,9 mld USD, o ponad połowę  (58,1 mld USD) mniej, niż w 2015 r. W I półroczu 2017 r. obroty wyniosły 268,6 mld USD (o 59,2 mld więcej, niż w I półroczu 2016 r.), z czego eksport wyniósł 167,6 mld USD, a import 101,1 mld USD. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym sięgnęło 66,6 mld USD, przy czym dotyczyło wszystkich grup towarowych i nieomal wszystkich państw, za wyjątkiem Chin (saldo ujemne 2 mld USD), Francji (- 1,1 mld USD), USA (-0,92 mld USD), Wietnamu (-0,91 mld USD) i Indonezji (-0,65 mld USD).

Spośród państw członkowskich UE najwyższy udział w  obrotach handlu zagranicznego Rosji odnotowały: Niemcy (31,3 mld USD), Holandia (26,4 mld USD) i Włochy (15,1 mld USD. Polska znalazła się na czwartym miejscu z obrotami w wysokości 10,1 mld USD.

Zmieniła się również struktura importu: zauważalnie wzrósł udział w strukturze importu części zamiennych do maszyn i urządzeń (o 44,8%), aparatów latających (50,9%), telefonów i wyposażenia telekomunikacyjnego (22,6%) oraz wyrobów przemysłu farmaceutycznego (24,1%). Znacząco spadł (o 12,1%) import samochodów osobowych.

W okresie I-VIII 2017 r. obroty w handlu dwustronnym wyniosły 10,1 mld USD, a więc przekroczyły wartość całorocznych obrotów 2016 r., co wskazywać może na początek ożywienia gospodarczego w relacjach Polska-Rosja. Wzrósł również (o 0,1%) udział Polski w obrotach handlu zagranicznego Rosji i wyniósł 2,8%.

Mimo, że Polska eksportuje do Rosji kauczuk, gumę i wyroby gumowe (za kwotę prawie 137 mln USD w 2016 r.), jest również znaczącym importerem tego asortymentu: w okresie I-VIII 2016 r. Rosja wyeksportowała do Polski  wyroby przemysłu gumowego za kwotę  139,5  mln USD. W polskim eksporcie do Rosji pierwsze miejsce zajmowały tworzywa sztuczne i wyroby z nich, jednak najbardziej zauważalny wzrost dotyczył wyrobów z gumy i kauczuku, których w ciągu III kwartałów 2017 r. rosyjscy kontrahenci kupili w Polsce więcej, niż przez cały 2016 r.  Wzrósł również popyt na polskie drewno i wyroby drewniane. Popularność zyskuje sobie również polskie pieczywo cukiernicze  (w trzech kwartałach 2017 r. import było o 20 mln USD wyższy, niż w całym roku 2016).

Dostęp polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z branży spożywczej, do rosyjskiego rynku ogranicza obecnie wiele regulacji, nakładanych zarówno na grupy krajów, podmioty prawa międzynarodowego (np. UE), bądź stosowanych wyłącznie wobec Polski, a nawet konkretnych polskich eksporterów. Embargo (wg ostatniej redakcji z 22 października 2016 r.) obejmuje w szczególności mięso wołowe i wieprzowe, mięso i podroby drobiowe, ryby, mleko i przetwory mleczne, warzywa i owoce oraz wyroby z mięsa.

Więcej informacji o ograniczeniach w handlu z Rosją można znaleźć na stronie MSZ.

Podczas pobytu w Rosji należy zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości z uwagi na nagminne kontrole (brak dokumentów powoduje problemy, do zatrzymania włącznie). Podróżujący samochodem mają obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (np. u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych). Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku rosyjskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

11 + 14 =

wyświetlono 6 211 views