Zaznacz stronę

Incoterms

Uniwersalne reguły handlu międzynarodowego
Home | Incoterms

INCOTERMS

W przypadku handlu międzynarodowego, prawo którego kraju obowiązuje eksportera i importera? W jaki sposób odbywa się transakcja? Jakie obowiązki zostają narzucone na obie strony? Kiedy ryzyko przechodzi z eksportera na importera? Kto pokrywa koszty transportu i załadunku/rozładunku?

Reguły Incoterms odpowiadają na wszystkie te pytania.

 1. Czym są Incoterms?
 2. Jakie są zalety korzystania z Incoterms?
 3. Co regulują Incoterms?
 4. Podstawowe zasady określane w Incoterms
 5. Lista reguł Incoterms 2020
 6. Incoterms 2020 vs Incoterms 2010
 7. Jak stosować Incoterms?
 8. Środki ostrożności

Czym są Incoterms?

Incoterms, czyli z angielskiego International Commercial Terms,  to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i kupującym – eksporterem i importerem. Ustalone zostały przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC).

Incoterms opracowano w celu ograniczenia nieporozumień pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów w związku z występowaniem różnic dotyczących praktyk i zasad handlu w ich krajach. By ujednolicić zasady dla przedsiębiorców z różnych krajów, Incoterms jasno określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dzięki temu, obie strony transakcji nie muszą ustalać swoich własnych zasad, a jedynie zdecydować się na regułę Incoterms której będą używać w ich transakcjach.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym – w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem – jak i w handlu krajowym.

Formuły te były kilkukrotnie nowelizowane – najnowsza wersja powstała w 2020 roku.

Jakie są zalety korzystania z Incoterms?

 • ułatwiają i przyspieszają zawieranie umów,
 • dają większą gwarancję prawidłowości obrotu handlowego niż inne warunki dostaw ustalone indywidualnie,
 • redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych danego rynku,
 • określają odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały.

Co regulują Incoterms?

Podstawowe zasady określane w Incoterms

 1. Oficjalną wersją językową Incoterms jest wersja angielska. Pomimo tego, dostępnych jest 29 wersji w różnych językach świata.
 2. Incoterms mają zasięg globalny.
 3. Zastosowanie tych reguł zależy od woli obu stron i powinno zostać zaznaczone w podpisywanym kontrakcie lub umowie.
 4. Incoterms odnoszą się wyłącznie do stosunków między sprzedającym a kupującym (eksporterem i importerem) i nie dotyczą osób trzecich.
 5. Strony mogą wprowadzić do reguł zmiany lub uzupełnienia, odpowiadające warunkom branży lub potrzebom stron.
 6. Postanowienia umowne, tzn. zmiany i uzupełnienia, mają pierwszeństwo przed postanowieniami reguł Incoterms.
 7. Dostawa następuje przez wydanie towaru nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej (np. przewoźnikowi, spedytorowi), a jeśli nie stawią się w miejscu i czasie dostawy, towar uważa się za wydany i zostaje składowany na koszt i ryzyko kupującego.
 8. Towar postawiony do dyspozycji kupującego w miejscu i czasie dostawy musi być wyraźnie zidentyfikowany jako przedmiot umowy.
 9. Incoterms zachowuje pewien poziom ogólności.

Lista reguł Incoterms 2020

Obowiązujących reguł Incoterms 2020 jest łącznie 11. Ich nazwy zawierają skróty terminów, które mają bardzo precyzyjne znaczenie dla sprzedaży towarów na całym świecie. Terminy te są uniwersalne dla kupujących i sprzedających na całym świecie.

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli te używane do wszystkich środków transportu, oraz te dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Dla wszystkich środków transportu:

 • EXW | Ex Works (pl. Z zakładu)
 • FCA | Free Carrier (pl. Przewoźnik Franco)
 • CPT | Carriage Paid To (pl. Przewoźne opłacone do)
 • CIP | Carriage and Insurance Paid To (pl. Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do)
 • DAP | Delivered at Place (pl. Dostarczone do miejsca)
 • DPU | Delivered at Place Unloaded (pl. Dostarczone do miejsca, wyładowane)
 • DDP | Delivered Duty Paid (pl. Dostarczone, cło opłacone)

Transport morski i wodny śródlądowy:

 • FAS | Free Alongside Ship (pl. Franco wzdłuż burty statku)
 • FOB | Free On Board (pl. Franco statek)
 • CFR | Cost and Freight (pl. Koszt i fracht)
 • CIF | Cost Insurance and Freight (pl. Koszt, ubezpieczenie i fracht)

Ex works

Reguła Incoterms Ex works (Z zakładu) jest jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym ze względu na minimalne ryzyko dla sprzedającego. 

Więcej >

Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Więcej >

Carriage Paid To

Regułę Incoterms CPT należy rozumieć jako „koszty transportu opłacone do” lub „przewoźne opłacone do”.

Więcej >

Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”.

Więcej >

Delivered at Place

Regułę Incoterms DAP należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca”. Jest ona jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym.

Więcej >

Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Więcej >

Delivered Duty Paid

Regułę Incoterms DDP należy rozumieć jako „dostarczone, cło opłacone”. DDP jest dokładnym przeciwieństwem EXW – Ex Works (Z zakładu).

Więcej >

Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Więcej >

Free On Board

Regułę Incoterms FOB należy rozumieć jako „Franco statek”. Ten warunek posiada swoją inną wersję znaną jako FOB amerykański, która dotyczy wyłącznie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej >

Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”. Przeniesienie ryzyka następuje tutaj jak w regule FOB.

Więcej >

Cost Insurance and Freight

Regułę Incoterms CIF należy rozumieć jako „Koszt, ubezpieczenie i fracht”. Jest ona niemal identyczna jak reguła CFR, ale dodatkowo zawiera obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

Więcej >

Incoterms 2020 vs Incoterms 2010

Zmiany jakie zaszły w Incoterms 2020 to:

 • Reguła FCA umożliwia obecnie w sytuacji, w której to kupujący udzielił przewoźnikowi instrukcji, aby ten wystawił sprzedającemu dokument transportowy stwierdzający, że towary zostały załadowane, a sprzedający jest zobowiązany dostarczyć kupującemu taki dokument. Analogicznie, po stronie kupującego pojawia się obowiązek udzielenia przewoźnikowi wyżej wymienionej instrukcji, jeżeli wynika to z uzgodnień stron.
 • Reguła DAT została zastąpiona przez regułę DPU.
 • Reguły CIF oraz CIP przewidują nowy domyślny standard ubezpieczenia, ale poziom ochrony ubezpieczeniowej nadal może być modyfikowany w ramach indywidualnych ustaleń między sprzedawcą a nabywcą.
 • W ramach niektórych reguł doszło do bardziej szczegółowego określenia rozdziału kosztów pomiędzy sprzedawcę i nabywcę.
 • Reguły FCA, DAP, DPU i DDP uwzględniają obecnie możliwość organizacji przewozu przez samego sprzedawcę lub nabywcę bez zaangażowania podmiotów trzecich.
 • Bardziej czytelne są też obowiązki stron dotyczące bezpieczeństwa.
 • Dla każdej reguły przewidziane zostały odrębne “Explanatory Notes for Users” („Noty wyjaśniające dla użytkowników”).
 • Reguła CIP wymaga obecnie zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na poziomie ICC A lub równoważnym (zgodnie z klasyfikacją Instytutowych Klauzul Ładunkowych).

Pomimo wprowadzenia reguł Inoterms 2020, Incoterms 2010 nadal obowiązują w ich pełnym wymiarze dla tych, którzy jeszcze ich używają.

Jak stosować Incoterms?

Środki ostrożności

By nie popełnić kosztownego błędu przy wyborze i stosowaniu Incoterms, warto przedsięwziąć pewne środki ostrożności. Między innymi, są to:

 Dobra znajomość znaczenia każdego Incoterms oraz jego akronimu.

 Precyzyjne stosowanie wariantów Incoterms w celu uniknięcia zamieszania, które może być spowodowane przez błędną interpretację (np: FOB USA).

 Incoterms są standardami przyjętymi na całym świecie. W związku z tym, należy stosować wyłącznie standardowe skróty.

 W razie potrzeby należy skontaktować się z międzynarodową firmą prawniczą, która będzie w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości.

Masz pytania? Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  [page-title]

  wyświetlono 3 216 views