Zaznacz stronę

Oferta

Zabezpieczenie finansowe eksportu
Home | Zabezpieczenie finansowe eksportu | Transakcje Forward w eksporcie

Transakcje Forward w eksporcie

Jednym z narzędzi używanych dla finansowego zabezpieczenia sprzedaży eksportowych jest transakcja „Forward” dla eksportera. Pozwala ona zabezpieczyć się przed stratami, jakie mogą pojawić się w przypadku spadku lub wzrostu kursu walut obcych w stosunku do PLN.

Inne formy zabezpieczenia finansowego eksportu opisane są tutaj:

Komu może służyć zabezpieczenie walutowe „Forward”?

 • Klientom, którzy obawiają się osłabienia lub wzmocnienia waluty PLN do waluty obcej, w której otrzymają należność od swojego kontrahenta
 • Klientom, którzy chcą zrealizować założoną marżę operacyjną
 • Klientom, którzy nie chcą spekulować na rynku walutowym

 

Jak „Forward” działa dla eksportera?

W przypadku jeżeli rynkowy kurs walutowy spadnie poniżej kursu „Forward”, eksporter ma prawo do sprzedaży waluty po korzystnym kursie „Forward”. Jeżeli zaś rynkowy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu „Forward”, eksporter ma obowiązek sprzedaży waluty po kursie „Forward”.

 

Korzyści płynące z zastosowania zabezpieczenia „Forward” w transakcji eksportowej

 • Gwarancja kursu „budżetowego” dla Klienta – pełne zabezpieczenie przed spadkiem kursu sprzedaży waluty obcej
 • Poprawienie kursu Forward względem kursu SPOT dzięki tzw. punktom swapowym
 • Możliwość elastycznego rozliczania transakcji Forward tj. wcześniejszego rozliczania części lub całości kwoty
 • Możliwość rozliczenia przez rzeczywistą dostawę waluty lub różnicą kursową (rozliczenie netto, tzw. NDF
 • „Zerokosztowy” charakter transakcji – Klient nie ponosi w swoim banku żadnych dodatkowych opłat związanych z zawarciem transakcji (jest wyłącznie opłata „zewnętrzna” za nadanie kodu LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)

Przykładowe rozliczenie transakcji eksportowej z zabezpieczeniem „Forward”

W dniu „zero” eksporter przyjmuje zamówienie na towar za kwotę 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku to 4,3000).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3000 = 430 000 PLN

W następnych dniach eksporter wystawia fakturę eksportową (termin płatności 45 dni) na 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku spada do 4,2800, kurs forward 4,3000).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3000 = 430 000 PLN

Należność za fakturę wpływa na konto eksportera po 40 dniach (kurs EURPLN na rynku spada do 4,2000).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3000 = 430 000 PLN

W ciągu kolejnych 2 dni eksporter dokonuje sprzedaży 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku spada do 4,1800)
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3000 = 430 000 PLN

Rezultatem strategi jest to, że eksporter, dzięki strategii „Forward”, zabezpieczył sobie kurs budżetowy i zrealizował założoną marżę operacyjną na sprzedaży swoich towarów.

W dniu „zero” eksporter przyjmuje zamówienie na towar za kwotę 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku to 4,3000).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3000 = 430 000 PLN

W następnych dniach eksporter wystawia fakturę eksportową (term. płat. 45 dni) na 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku wzrasta do 4,3200, kurs forward 4,3400).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3400 = 434 000 PLN

Należność za fakturę wpływa na konto eksportera po 40 dniach (kurs EURPLN na rynku wzrasta do 4,4000).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3400 = 434 000 PLN

W ciągu kolejnych 2 dni eksporter dokonuje sprzedaży 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku wzrasta do 4,4200).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3400 = 434 000 PLN

Rezultatem strategii jest to, że eksporter, dzięki strategii „Forward”, zabezpieczył sobie kurs budżetowy i zrealizował założoną marżę operacyjną na sprzedaży swoich towarów. Brak partycypacji we wzroście rynkowego kursu EURPLN.

Wymogi formalne niezbędne do zawarcia transakcji „Forward”

 • Podpisanie z bankiem, w którym eksporter czy importer posiada rachunki Umowy Ramowej Transakcji Terminowych i Pochodnych
 • Przyznanie przez bank limitu rozliczeniowego na transakcje terminowe i pochodne – w zależności od kondycji finansowej Klienta, limit niezabezpieczony (bez depozytu na rachunku) lub zabezpieczony (depozyt na rachunku)
 • Przyznanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodu LEI (Legal Entity Identifier) i uiszczenie opłaty za nadanie w/w (ok. 460 PLN)

  [page-title]