Zaznacz stronę

Promocja na rynkach zagranicznych

Promocja jest przekazywaniem pozytywnego wizerunku firmy potencjalnym klientomktóry w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez daną firmę.

Interesuje Cię nasza usługa promocji za granicą?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

  Promocja, jako element kampanii marketingowej, to zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu.

   

  Promocja zagraniczna... Jak robimy to w ITRO?

  W zależności od potrzeb klienta, oferujemy wsparcie w zakresie:

  • opracowania strategii promocji,
  • opracowania materiałów promocyjnych,
  • SEO/SEM,
  • Google AdWords / Facebook Ads,
  • zarządzania profilem społecznościowym firmy,
  • zarządzania profilem eksperckim – na LinkedIn,
  • organizowania wyjazdów na zagraniczne targi branżowe,
  • organizowania wyjazdów na misje gospodarcze.

   

   

   

  Dlaczego promocja jest tak ważna?

  Promocja to taki sposób komunikowania się firmy z otoczeniem, który w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez daną firmę. W dzisiejszych czasach 90% ludzi szuka informacji o firmie czy produktach online. Dlatego kluczowym jest by dostęp do nich był jak najłatwiejszy, najlepiej przez oficjalną, intuicyjną stronę internetową. Jeśli klient nie może szybko znaleźć poszukiwanych informacji o wybranym produkcie czy usłudze, może zrezygnować z zakupu, przez co i nasza firma na tym straci.

  Promocję można uznać za pozacenową formę konkurencji. Jej znaczenie dla przedsiębiorstwa zależy od różnych czynników, wśród których do najważniejszych należą:

  • zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku;
  • konkurencja na rynku;
  • charakter rynku;
  • rodzaj i jakość sprzedawanych towarów;
  • stopień wprowadzenia produktu na rynek;
  • stopień zróżnicowania produktu;
  • stosunek nabywców do towarów danego producenta.

  W handlu międzynarodowym stawiamy głównie na promocję z wykorzystaniem kanałów internetowych, jednak działaniem kluczowym dla odniesienia sukcesu jest fizyczna obecność na imprezach targowych i/lub misjach gospodarczych.

  Jak się do tego zabrać?

  Przedsiębiorstwo, które podejmuje działania na rynkach zagranicznych, musi brać pod uwagę konieczność działań promocyjnych, by przekazać nowym, potencjalnym nabywcom informacje o przedsiębiorstwie i jego produktach, oraz aby nakłonić ich do zakupu tych produktów.

   

  Cel promocji na rynku zagranicznym wynika z celu marketingowego oraz orientacji internacjonalistycznej

   

  0

  przełamywanie barier po stronie nabywców

  kreowanie wizerunku produktów i firmy

  wzmocnienie pozycji firmy na arenie międzynarodowej

  Koncepcja i wykorzystywane formy promocji powinny być spójne z globalną strategią firmy, jej rynkiem docelowym i wszystkimi elementami marketing-mix.

  Głównym wyznacznikiem promocji jest strategia dotycząca danego rynku, jego wagi w całości działań międzynarodowych firmy oraz roli jaką ma odegrać dany zagraniczny rynek zbytu. Aby strategia promocji była skuteczna, bez wątpienia musimy uwzględnić specyfikę rynku do którego jest adresowana.

  Jeżeli działania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych są tylko uzupełnieniem działań na rynku krajowym, wówczas promocja na rynkach zagranicznych nie odgrywa dużej roli. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo decyduje się na obranie orientacji policentrycznej, regionocentrycznej lub globalnej, wzrasta wówczas znaczenie rynków zagranicznych, a więc i polityki promocji na tych rynkach.

  Standaryzacja promocji

  Standaryzacja promocji pozwala na wygenerowanie oszczędności uzyskanych dzięki ujednoliceniu strategii promocji, ale także umożliwia wysoki stopień kontroli firmy nad kampanią promocyjną oraz daje korzyści wynikające z pożądanych zachowań nabywców, kształtowanych dzięki globalnej marce i jednolitej reklamie.

  Reklama i sponsoring odnoszone do globalnych imprez, tj. targów międzynarodowych czy misji zagranicznych, mogą być standaryzowane w większym zakresie. W zakresie reklamy firma może zadecydować czy standaryzuje całość przekazywanej reklamy i tylko język reklamy tłumaczony jest na język danego kraju, czy przekazuje na wszystkie rynki zagraniczne tę samą ideę.

  Są jednak czynniki, które utrudniają standaryzację promocji. Między innymi:

  • różnice językowe i kulturowe,
  • różne nastawienie do mediów,
  • różne oddziaływanie tych mediów na nabywców,
  • różne poziomy rozwoju różnych rynków.

  Najważniejsze jest dostosowanie promocji do potrzeb, oczekiwań, a przede wszystkim kultury danego rynku zagranicznego. Właśnie w takich działaniach specjalizuje się ITRO.

  Zamów usługę promocji dla Twojej firmy

  Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta promocji na rynkach zagranicznych, wypełnij formularz i zamów konsultację bądź usługę dla swojej firmy! 

  Sama świadomość potrzeby promocji podczas ekspansji zagranicznej oraz próby podjęcia się działań promocyjnych nie są wystarczające by odnieść jakikolwiek sukces. Jest to pierwszy krok, jednak bez uprzedniego zbadania rynku oraz potrzeb i hierarchii wartości klientów docelowych niemal niemożliwym jest by firma wygenerowała wystarczające zainteresowanie by odnieść większe zyski.

  W ITRO dbamy o to by rynki naszych klientów były dogłębnie zbadane, a rodzaje działań promocyjnych odpowiednio dopasowane do realności rynkowych w kraju zbytu. 

  Proponujemy zapoznać się również z:

  1. Raportem „Wskaźnik Eksportu”, który pomoże w wyborze odpowiedniego dla produktu rynku
  2. Naszymi bazami danych: bazami danych importerów i dedykowanymi bazami danych
  3. Oraz w dalszym etapie – Ofertą rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych
  4. A także naszą ofertą pozyskiwania klientów – Multilingual Lead Generation
  wyświetlono 1 723 views

  Wybór rynku

  Najważniejszy czynnik powodzenia w eksporcie to właściwy wybór rynków. „Wskaźnik eksportu” to autorska metodologia oparta na analizie danych statystycznych urzędów celnych. Raport pokazuje eksport wybranego wg. klasyfikacji celnej kodów HS (Harmonized System) produktu i pokazuje wymianę handlową danym towarem na 150 rynkach świata.

  Więcej o raporcie Export Indicator…

  Baza importerów

  W Itro wiemy kto kupuje określony towar. Znajdziemy klientów na każdym rynku. Bazy danych importerów w zależności od rynku mogą zawierać nawet do 100 pozycji, określających transakcję eksportową od kraju pochodzenia towaru poprzez producenta, dostawcę, ilość towaru, wagę netto i brutto, wartość towaru i wiele innych.

  Więcej o bazach importerów…

  Rozwój eksportu

  Outsourcing sił sprzedaży w naszej firmie zapewni bezpieczny eksport. Doświadczeni Specjaliści ds. Eksportu zajmą się całym procesem od wyboru rynku, budowę i selekcję bazy kontrahentów, poprzez orpacowanie strtagii promocyjnej  do rozwoju sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Delegując rozwój sprzedaży eksprtowych do Itro skupiasz się na swoim biznesie.

  Więcej o rozwoju eksportu…