Zaznacz stronę

Ukraina

Home | Rynki zagraniczne | Ukraina

Informacje ogólne

Stolica

Kijów

Powierzchnia

603 700 km2

Liczba ludności

42,3 mln

Waluta

Hrywna (UAH)

PKB

124,6 mld USD

PKB per capita

2 964 USD

Dynamika PKB

3.30%

Statystyki wymiany handlowej Ukrainy

Import towarów (2022)

Ogółem: 52,8 mld EUR | z Polski: 5,2 mld EUR (9,9%)

Top 10:

31,4 mld EUR

(59,5%)

Pozostałe kraje: 21,4 mld EUR (40,5%)

Eksport towarów (2022)

Ogółem: 42,5 mld EUR | do Polski: 6,4 mld EUR (15,1%)

Top 10:

25,7 mld EUR

(60,5%)

Pozostałe kraje: 16,8 mld EUR (39,5%)

Źródło: International Trade Centre maj 2023 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

64/190 Doing Business
0/177 Wolność gospodarcza
116/180 Korupcja
55/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Strategiczne położenie pomiędzy Rosją a UE
  • Duży potencjał wzrostu
  • Polscy przedsiębiorcy cieszą się dobrą opinią i zaufaniem
  • Perspektywiczny sektor rolno-spożywczy

Słabe strony

  • Działania zbrojne prowadzone na wschodzie kraju
  • Niechęć części polityków do wprowadzenia reform sugerowanych przez MFW i UE
  • Korupcja i nieformalny system oligarchiczny

Specyfika rynku

Kompleks rolno-przemysłowy jest jednym z głównych sektorów gospodarki narodowej, którego udział w skonsolidowanym budżecie Ukrainy w ostatnich latach wyniósł średnio 11%, a w strukturze towarowej eksportu – ponad jedną trzecią. Ponad 70% terytorium Ukrainy jest wykorzystywane w sektorze rolnym. Głównymi uprawami w rolnictwie są zboża: pszenica ozima i jara, żyto, jęczmień ozimy i jary, kukurydza, owies, gryka, proso i ryż. Znaczącym udziałem w rolnictwie jest uprawa buraka cukrowego, słonecznika, soi i rzepaku.

Od 2014 roku można zauważyć spadek w branży metalurgicznej Ukrainy, co wynika przede wszystkim z konfliktu zbrojnego w regionach wschodnich, gdzie zlokalizowane są główne przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego. Kompleks przemysłowy Ukrainy obejmuje również takie branże jako budowa maszyn ciężkich, okrętownictwo, produkcja samochodów i ciężarówek, ciągników oraz innych maszyn rolniczych, produkcja lokomotyw, obrabiarek, turbin, silników lotniczych i samolotów, urządzeń dla elektrowni, przemysłu naftowego i chemicznego itp.

Ukraina jest dużym producentem sprzętu wojskowego – czołgów, wojskowych samolotów transportowych, systemów rakietowych, sprzętu optycznego.

Produkcja energii elektrycznej na Ukrainie prowadzona jest przez 16: elektrownie jądrowe, elektrownie cieplne, elektrownie wodne, elektrownie słoneczne. Ponad 47% energii elektrycznej jest dostarczane na Ukrainę przez elektrownie jądrowe. Należy przy tym zauważyć, że produkcja energii elektrycznej stale rośnie.

Ponadto należy podkreślić, że w ciągu ostatnich kilku lat rozwój alternatywnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej, znacznie przyśpieszył: prawie w każdym regionie zbudowano kilka elektrowni przemysłowych, a bardzo duża liczba prywatnych domów lub firm zainstalowała panele słoneczne na własne potrzeby.

Dzięki znaczącemu potencjałowi intelektualnemu – ukraińskie firmy IT skutecznie konkurują na rynku światowym, oferując wysokiej jakości rozwiązania IT przy stosunkowo niższych kosztach niż producenci oprogramowania w Europie i USA. Stało się to przesłanką do tego, że sektor IT jest jednym z najbardziej dynamicznych w ukraińskiej gospodarce.

Ukraina jest krajem tranzytowym, przez który przebiega pięć z dziesięciu międzynarodowych korytarzy transportowych Europy. Rozwinięte są wszystkie nowoczesne dziedziny transportu m.in. kolejowy, samochodowy, rurociągowy oraz lotniczy, w mniejszym stopniu – żegluga śródlądowa i morska.

Na Ukrainie nie ma żadnych prawnych ograniczeń w zakresie wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej, z pewnymi wyjątkami, gdy taka forma jest wymogiem do wybranego rodzaju działalności (banki, firmy ubezpieczeniowe, lombardy etc.). Również brak jest ograniczeń w rejestracji przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne lub prawne – nierezydentów.

 

Partnerzy ITRO na rynku ukraińskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

4 + 12 =

wyświetlono 2 968 views

Publikacje i raporty