Zaznacz stronę

Jak dobrze wybrać rynek eksportowy?

Raport [Export Indicator] Wskaźnik Eksportu zawiera dane statystyczne z obrotu danym towarem na 150 rynkach świata zebrane przez urzędy celne i urzędy statystyczne w oparciu o kody HS.

Interesuje Cię nasz raport?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

  Wyboru rynku dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z urzędów celnych.

  Raport Wskaźnik Eksportu to raport zawierający dane statystyczne z obrotu danym towarem na 150 rynkach świata zebrane przez urzędy celne i urzędy statystyczne w oparciu o kody HS.

  Na podstawie tych danych firma bardzo precyzyjnie i zgodnie ze swoją strategią może wybrać najbardziej dopasowany dla niej rynek.

   

  Wybór rynku eksportowego... Jak robimy to w ITRO?

  Raport nr. 1 pokazuje globalny przepływ danych towarów na 150 rynkach świata.

  Raport nr. 2 pokazuje eksport danego towaru z kraju eksportera (np. z Polski).

  Raport nr. 3 pokazuje import i eksport danego towaru z wybranego do analizy rynku docelowego.

  JAK „WSKAŹNIK EKSPORTU” POMAGA W WYBORZE ODPOWIEDNIEGO RYNKU DOCELOWEGO?

  Raport „Wskaźnik Eksportu” to wiedza na temat przepływu towaru w globalnej gospodarce oparta na danych statystycznych uzyskanych z kodów HS. Raport ma ukazać pełny obraz obrotu towarem w 150 krajach świata, od największego do najmniejszego rynku zbytu. Składa się on z 3 odrębnych części. Zawarte w nich informacje warto korelować ze sobą, aby uzyskać pełny obraz wymiany handlowej danym produktem na wybranych rynkach.

  Dane zawarte w raporcie mają za zadanie ułatwić podjęcie decyzji odnośnie wyboru nowych kierunków ekspansji bądź analizy dotychczasowej działalności eksportowej i poznania globalnej konkurencji. W połączeniu z wiedzą branżową i strategią rozwoju firmy, „Wskaźnik Eksportu” to odpowiednie narzędzie do wyboru rynku, na który firma chce eksportować lub rozwijać swoją działalność.

  Dlaczego stworzyliśmy raport?

  Do ITRO trafiają zazwyczaj dwa typy klientów, którzy na pytanie, „Na jaki rynek chcą Państwo eksportować?” odpowiadają:

  1. Nie ma znaczenia, sprzedam każdemu, kto chce zapłacić.
  2. Na rynek niemiecki, rosyjski … itp.

  W pierwszym wypadku odpowiadamy:

  Strategia jest słuszna, jeżeli odpowiadamy na przychodzące do nas zapytania, ale jeżeli to my mamy aktywnie pozyskiwać klienta to na jakiś „rynek lub rynki” trzeba się zdecydować.

  W drugim przypadku zadajmy pytanie uzupełniające:

  Na jakiej podstawie dokonano wyboru właśnie tego rynku?

   

  Klienci najczęściej wybierają rynki:

  • z których otrzymali zapytania ofertowe.
  • rynki, na które eksportuje ich bezpośrednia konkurencja.
  • rynki bliskie geograficznie.
  • rynki bez barier celno-prawnych (np. Unia Europejska).
  • rynki o dużej sile nabywczej.
  • rynki o podobnej kulturze biznesowej.

  Czy jest to właściwe kryterium wyboru?

  Tak, jest dobre, ale nie najlepsze. W ITRO opieramy się na danych statystycznych zebranych przez urzędy celne i statystyczne w oparciu o kody celne (HS Code). Twarde dane handlowe w naszej opinii są bardziej wiarygodnym miernikiem przy podejmowaniu decyzji, niż czynniki wymienione powyżej.

  Bez dobrze sformułowanych celów, rozwój eksportu jest trudny. Źle wybrany rynek eksportowy w początkowej fazie internacjonalizacji firmy, może ją zniechęcić do dalszych działań i inwestycji, ponieważ zwrot z inwestycji jest niezadowalający.

  Przyzwyczailiśmy się, że to klienci poszukują naszych produktów, że mamy więcej zamówień niż mocy przerobowych. Następnie zaczęliśmy optymalizować procesy produkcyjne, aby odpowiednio zarządzać kosztami produkcji, powierzchnią magazynową itp. Skutecznie pomagała nam w tym globalna gospodarka, która stanowi w zasadzie nieograniczone źródło potencjalnych klientów.

  Dziś globalny handel to skomplikowana mozaika przepływu towarów, podwykonawców, procesów logistycznych i wielkiej konkurencji. O wyborze rynku docelowego decyduje znacznie więcej czynników niż wielkość PKB czy populacja danego kraju.

  Wskaźnik Eksportu” został stworzony, ponieważ część naszych klientów była zdecydowana rozpocząć sprzedaż zagraniczną, ale nie była pewna w jakim kierunku powinna rozwijać swoją działalność, aby zapewnić firmie optymalny rozwój.

   

  Ekspansja na nowy rynek to budowanie swojej pozycji, rozpoznawalności marki i zaufania praktycznie od zera na nowym, nieznanym rynku, którego odbiorcy bardzo często postrzegają świat przez pryzmat zupełnie innych doświadczeń niż nasze. To kosztowny i długoterminowy proces, dlatego warto uniknąć błędnych wyborów.

  Sebastian Sadowski-Romanov

  CEO, ITRO Export Solutions

  Raporty „Wskaźnika Eksportu” stworzyliśmy właśnie po to, by pomóc w podjęciu decyzji na podstawie rzetelnych, twardych i pewnych danych statystycznych.

  Wskaźnik Eksportu” to alternatywa dla drogich badań marketingowych prowadzonych samodzielnie. Nasze raporty wykonujemy szybko, w oparciu o wiarygodne dane statystyczne.

  Sebastian Sadowski-Romanov

  CEO, ITRO Export Solutions

  Co oferuje "Wskaźnik Eksportu"?

  Wskaźnik Eksportu” to raport opracowywany na podstawie danych statystycznych dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej. Tworzony jest w według klasyfikacji towarowej kodów HS, czyli oficjalnych danych importowych i eksportowych z urzędów celnych i statystycznych.

  Wskaźnik Eksportu” zawiera dane statystyczne dotyczące „fizycznych” produktów w nomenklaturze kodów HS (Harmonized System). Nie przygotowujemy raportów dotyczących sprzedaży usług.

  opracowany na podstawie kodu HS Twojego produktu

  pokazuje dane wymiany handlowej ze 150 rynków świata

  i

  złożony z 3 oddzielnych raportów dla maksimum przejrzystości

  oparty o oficjalne urzędowe dane statystyczne

  Jak odpowiednio wybrać rynek docelowy z raportem "Wskaźnik Eksportu"?

  Na pełny raport „Wskaźnik Eksportu”, składają się następujące raporty:

  Raport 1

  Wskaźnik Eksportu – Statystyki Globalne

  50 największych rynków importowych danego produktu po jego kodzie HS (z 2018 roku) i pokazuje:

  • największe kraje importujące wybrany produkt ( wg trade balance);
  • wartość importu;
  • wielkość importu;
  • średnią cenę produktu;
  • średnią stawkę celną;
  • % udział w światowym imporcie produktu;
  • wskaźnik koncentracji rynku;
  • miejsce danego kraju w rankingu doing business.

  Dzięki temu raportowi nie trzeba zastanawiać się czy oferowany produkt najlepiej sprzedaje się na rynku szwedzkim, litewskim czy hiszpańskim, ponieważ statystyka eksportu wskaże nam dokładnie gdzie eksportuje lokalna konkurencja oraz jak dużo danego produktu wysyła się na poszczególne rynki zagraniczne.

  Raport 2

  Wskaźnik Eksportu – Statystyki Kraju Eksportera

  50 największych rynków eksportowych danego produktu wysyłanego z kraju producenta (np. Polski) po jego kodzie HS, wraz z pięcioletnią statystyką sprzedaży i pokazuje: 

  • do jakich krajów eksportuje się z kraju producenta (np. z Polski) dany towar;
  • jaka jest wartość eksportu do danego kraju;
  • jaka jest dynamika wartości eksportu na dany rynek;
  • czy eksport do danego kraju pokrywa się z krajami o największym potencjale importowym (pokazanymi w Raporcie nr 1).

  Raport ten pozwala na rozpoznanie kierunków eksportu konkretnego produktu z kraju producenta (np. Polski). Ukazuje główne kierunki sprzedaży zagranicznej oraz daje informacje o tym, czy produkty z naszego rynku są na danym rynku akceptowane.

  Raport 3

  Wskaźnik Eksportu – Statystyki Kraju Importera

  Top 50 krajów eksporterów wyrobów po kodzie HS na wybrany rynek.

  Pozwala określić: 

  • listę najważniejszych krajów eksportujących na wybrany rynek;
  • wartość eksportu z poszczególnych krajów;
  • tendencję wartości eksportu na dany rynek w okresie 5 lat;
  • koncentrację na danym rynku (jaki jest udział największych eksporterów na danym rynku).

  Raport pomaga poznać wewnętrzną konkurencję poprzez analizę głównych rynków, z których importowane są towary przez wybrany kraj. Określa jakie czynniki mają wpływ na napływ poszczególnych produktów, np. bliskość geograficzna, wysokość kosztów pracy na rynkach (z których pochodzą towary), powiązania kapitałowe lub kulturowe.

  Taka informacja pozwala na podjęcie najlepszej decyzji i odpowiednie dostosowanie produktu do potrzeb danego rynku.

  Dla kogo przeznaczony jest Wskaźnik Eksportu?

  Raport jest narzędziem dla:

  • firm już eksportujących swoje towary;
  • firm planujących aktywny rozwój eksportu w swoich organizacjach.

  Raport jest idealnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy, który chce rozwijać firmę poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, jednak nie jest pewny do jakich krajów chciałby eksportować swoje towary i nie chce marnować środków ani czasu na samodzielne badania poszczególnych rynków oraz podejmowanie (często nietrafnych) decyzji.

  Raport może pomóc również firmom już eksportującym swoje towary, dając informacje czy wybrane rynki zagraniczne były najlepszym wyborem, czy może są inne, bardziej odpowiednie dla sprzedaży danego produktu, na które eksport przyniesie firmie znacznie więcej korzyści.

  Zamów raport „Wskaźnik Eksportu”

  Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera i wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych handlowych, pierwszy raport możesz zamówić już dzisiaj z 50% rabatem!

  Same raporty nie zagwarantują sukcesu w pozyskaniu kontrahentów, ale jeżeli zamierzają Państwo podjąć aktywne kroki w celu zdobycia nowych zagranicznych klientów, to wybór odpowiedniego rynku jest pierwszym krokiem do sukcesu!

  [Wskaźnik Eksportu] Case studies

  [Case study] Produkcja toreb reklamowych

  Export Indicator | Firma z branży drukarskiej

  W założeniach klienta, rynek ukraiński przez kilka lat był dla niego jednym z rynków eksportowych. W wyniku kryzysu jednak eksport spadł praktycznie do zera. Tańsza siła robocza oraz dostęp do surowca miały być głównymi atutami do otwarcia zakładu produkcyjnego na Ukrainie.

  [Case study] Produkcja granulatu

  Export Indicator | Firma z branży przetwórstwa odpadów

  W wyniku działań informacyjnych na temat możliwości sprawdzenia kierunków eksportu, zgłosił się do nas największy producent branży granulatu gumowego pozyskiwanego z przeróbki zużytych opon samochodowych. Zamówił on raport Export Indicator, aby sprawdzić kierunki eksportu swojego towaru.

  [Case study] Produkcja wędlin

  Export Indicator | Firma z branży
  mięsnej

  W ramach pozyskiwania środków unijnych do działania Internacjonalizacja MŚP Polski Wschodniej POPW 1.2, aby dokonać wyboru i hierarchizacji rynków, przeprowadziliśmy badania eksportu kiełbas podsuszanych. Wybraliśmy temu klientowi 4 potencjalne rynki do rozwoju eksportu.

  Baza importerów

  W Itro wiemy kto kupuje określony towar. Znajdziemy klientów na każdym rynku. Bazy danych importerów w zależności od rynku mogą zawierać nawet do 100 pozycji, określających transakcję eksportową od kraju pochodzenia towaru poprzez producenta, dostawcę, ilość towaru, wagę netto i brutto, wartość towaru i wiele innych.

  Więcej o bazach importerów…

  Promocja na rynku

  Skuteczną komunikację z potencjalnym klientem prowadzimy w jego rodzimym języku. Pierwsze co robi kontrahent po otrzymaniu propozycji współpracy to ocena materiałów handlowych jakie otrzyma. Następnie szuka informacji w Internecie na temat firmy, która przesłała mu ofertę. Dobrze przygotowana komunikacja ma potwierdzić jego oczekiwania.

  Więcej o promocji zagranicznej…

  Rozwój eksportu

  Outsourcing sił sprzedaży w naszej firmie zapewni bezpieczny eksport. Doświadczeni Specjaliści ds. Eksportu zajmą się całym procesem od wyboru rynku, budowę i selekcję bazy kontrahentów, poprzez orpacowanie strtagii promocyjnej  do rozwoju sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Delegując rozwój sprzedaży eksprtowych do Itro skupiasz się na swoim biznesie.

  Więcej o rozwoju eksportu…