Zaznacz stronę

Oferta

Strategia Eksportowa
Home | Promocja na rynkach zagranicznych | Strategia promocji na rynku

Skuteczna strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa | strategia eksportowa

Znając produkt lub usługę klienta oraz rynek docelowy, na jaki będzie kierowany można budować strategię wejścia na dany rynek; zbadać kanały dystrybucji, dokonać segmentacji klientów, wytypować najbardziej efektywne kanały komunikacji i pozyskiwania klientów, opracować materiały marketingowe i handlowe w języku danego kraju, określić warunki serwisowe i gwarancyjne oraz optymalne rozwiązania, które zapewnią sukces w ekspansji na danym rynku.

Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa [strategia eksportowa] to jest nowy model biznesowy internacjonalizacji działalności firm.

Opracowanie strategii eksportowej zawiera następujące elementy:

 • Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów/usług,
 • Analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,
 • cropped-logo.pngAnaliza konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,
 • Opis wyznaczonych celów,
 • Strategia eksportowa w zakresie produktu/usługi, w tym:
  • Adaptacja produktu do wymogów wskazanych rynków zagranicznych

   • dostosowanie produktu do potrzeb rynku
   • wyznaczanie budowa wartości dla klientów
   • budowa oferty dla partnerów zagranicznych
   • wybór strategii produktowej na różne rynki
  • Cena eksportowa, czyli jak dobrać cenę do rynku docelowego

   • wybór strategii cenowej na rynki zagraniczne
   • inwentaryzacja cen produktów konkurencji
   • metody wyznaczania korzyści cenowej dla nabywcy oraz dystrybutora na rynkach zagranicznych
   • możliwość w zakresie polityki rabatowej
  • Wskazanie źródeł finansowania działalności eksportowej w oparciu o narzędzia finansowe.

 • Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,
 • Szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
 • Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

  [page-title]