Zaznacz stronę

Kanada

Informacje ogólne

Stolica

Ottawa

Powierzchnia

9 984 670 km2

Liczba ludności

36,7 mln

Waluta

Dolar kanadyjski (CAD)

PKB

1 711,4 mld USD

PKB per capita

46 261 USD

Dynamika PKB

1.80%

Case studies

Wejście Walmarta na rynek kanadyjski

Walmart Inc. (wcześniej: Wal-Mart Stores, Inc.) to amerykańska sieć supermarketów założona w 1962 roku przez Sama Waltona. W 2010 przedsiębiorstwo było największym na świecie sprzedawcą detalicznym (licząc obroty). Swoją siedzibę ma w Bentonville w stanie Arkansas, w Stanach Zjednoczonych.

Lata 80. i wczesne 90. to okres wzrostu i stabilności handlu detalicznego. Ogłoszenie, że Walmart przejmie 122 lokalizacje Woolco – amerykańskiego detalisty, który był obecny w Kanadzie od lat 60. – wywołało jednak małą panikę wśród konkurencji lokalnej.

Jak Walmart sobie z tym poradził?

Target rusza na północ – wejście do Kanady

Target Corporation jest ósmym co do wielkości sprzedawcą detalicznym w Stanach Zjednoczonych. Firma została założona przez George’a Daytona z siedzibą główną w Minneapolis. Pierwszy sklep Target został otwarty w Roseville w stanie Minnesota w 1962r. Od 2 lutego 2019r. Firma Target prowadzi 1,844 sklepy w całych Stanach Zjednoczonych.

W dniu 13 stycznia 2011r. Target ogłosił swoją pierwszą międzynarodową ekspansję na sąsiedni i wydawałoby się pokrewny rynek kanadyjski, gdzie wykupił dzierżawę 220 sklepów kanadyjskiej sieci sprzedaży Zellers, należących do firmy Hudson’s Bay Company.

Jak dalej potoczyły się ich losy?

Bo świat też jest wybiegiem – jak Uniqlo weszło do Kanady

Uniqlo to firma odzieżowa, założona przez Tadashi’ego Yanai, która swój pierwszy sklep otworzyła w Hiroshimie (Japonii) w 1984 roku. Początkowo Uniqlo zaczynało jako „podmiejska sieć przydrożnych  sklepów z odzieżą”, ale w 1998 roku otworzyła swój pierwszy miejski sklep w super modnej dzielnicy Harajuku, w okręgu Shibuya.

W 2016 roku otworzyli swój pierwszy sklep w Toronto, a kolejny zaledwie miesiąc później. Na dzień dzisiejszy Uniqlo posiada w Kanadzie 13 sklepów zlokalizowanych w Ontario (8), Kolumbii Brytyjskiej (4) i Albercie (1).

Jak im się to udało?

Statystyki wymiany handlowej Kanady

Import towarów (2023)

Ogółem: 516,6 mld EUR | z Polski: 2,0 mld EUR (0,4%)

Top 10:

420,2 mld EUR

(81,3%)

Pozostałe kraje: 96,4 mld EUR (18,7%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 525,5 mld EUR | do Polski: 813,6 mln EUR (0,2%)

Top 10:

476,8 mld EUR

(90,7%)

Pozostałe kraje: 48,7 mld EUR (9,3%)

Źródło: International Trade Centre marzec 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej

Pozycja w rankingach

23/190 Doing Business
16/176 Wolność gospodarcza
12/180 Korupcja
15/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Wysoka siła nabywcza obywateli
  • Duży i chłonny rynek
  • Stabilność polityczna

Słabe strony

  • Uzależnienie od gospodarki USA
  • Rynek o silnej konkurencji
  • Słaba rozpoznawalnośc polskich przedsiębiorstw i towarów

Specyfika rynku

Kanada to jedno z najbogatszych państw świata, z PKB wynoszącym ponad 1,6 bln USD (2,1 bln CAD). W ostatnich latach odnotowuje najwyższy wzrost PKB spośród krajów G7, a trend ten jest widoczny już od roku 2008. Rozwój gospodarczy bazuje na eksporcie – co roku Kanada sprzedaje towary za ponad 500 mld CAD (większość do USA). Handel międzynarodowy generuje 60% krajowego PKB kraju.

Wśród czynników negatywnie wpływających na gospodarkę Kanady (w dłuższej perspektywie) można wymienić niskie marże na surowce kanadyjskie (wynikające z ich eksportu głównie na rynek USA), spadek inwestycji i zatrudnienia w branży naftowo-gazowej oraz osłabienie sektora produkcji przemysłowej. Czynnikiem ryzyka są wywindowane ceny nieruchomości w dużych aglomeracjach (zwłaszcza  w Toronto i Vancouver) oraz wysokie zadłużenie gospodarstw domowych.

Kanada jest trzecim krajem świata pod względem udokumentowanych zasobów ropy i jej piątym światowym producentem. Posiada także  jedne z największych na świecie złóż gazu i może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego krajów europejskich, w tym Polski. Dla Polski korzystny mógłby być rozwój zdolności do importu ropy i gazu LNG z Kanady w kontekście dywersyfikacji rynków dostaw.

W okresie styczeń-listopad 2018 r. Polska sprzedała do CA towary za prawie 2 mld CAD. To prawie 9% wzrost w stosunku do wyników z 2017 r. Obroty polsko-kanadyjskiej wymiany handlowej w całym 2017 r. osiągnęły poziom 2,6 mld CAD. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, eksport z Polski do Kanady wzrósł o prawie 9 %, a import Polski z Kanady zwiększył się o 8 %.

Wśród prowincji kanadyjskich głównymi odbiorcami polskich towarów są Quebec, Ontario, Kolumbia Brytyjska i Alberta. CA może być dla PL atrakcyjnym partnerem w zakresie współpracy w dziedzinie innowacyjnych i czystych technologii, służących ochronie środowiska. Oba kraje łączy wyzwanie w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń przemysłowych z zachowaniem konkurencyjności gospodarek. Wśród szans gospodarczych w relacjach z Polską, eksperci wskazują na rozwój potencjału związanego z rafinacją ropy, gazem naturalnym oraz technologię wychwytywania dwutlenku węgla.

Warunki dostępu do rynku kanadyjskiego dla polskich towarów i usług są identyczne, jak dla innych dostawców z krajów UE. Ponadto, dostęp do zamówień publicznych jest mocno ograniczony dla firm, które nie prowadzą swojej działalności gospodarczej w Kanadzie lub jeżeli przedmiot zamówienia nie jest objęty międzynarodową umową o handlu.

Praktyczną barierą dla przedsiębiorców polskich mogą być również wyższe niż w Europie koszty reklamy i wprowadzenia na rynek nowego produktu, a także koszty obsługi prawnej. Muszą oni zwrócić uwagę na skomplikowane i zróżnicowane terytorialnie (prowincje) przepisy prawa handlowego, aby zabezpieczyć w jak największym stopniu swoje interesy. Dotyczy to zwłaszcza klauzul określających konsekwencje naruszenia zapisów zawartych umów.

Polacy  chcący  pracować w  Kanadzie,  muszą  ubiegać się o pozwolenie na pracę w Ambasadzie  Kanady w Warszawie. Wjazd do Kanady w celu  podjęcia  zatrudnienia  w  tym kraju wymaga posiadania wizy z prawem do pracy.

 

 

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku kanadyjskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

8 + 3 =

wyświetlono 1 984 views