Zaznacz stronę

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

Działanie 2.25 FENG | Go To Brand 2024

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji?

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

  Zależy Ci na rozwoju eksportu?
  Chcesz eksponować swoją markę na globalnych targach branżowych?
  Myślisz o międzynarodowej kampanii marketingowej, ale ogranicza Cię budżet?
  Pozyskaj dofinansowanie na promocję i internacjonalizację działalności! Aż do 50% kosztów projektu możesz pokryć z Funduszy Unijnych.

  PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP – DZIAŁANIE 2.25 FENG

  Ogłoszenie konkursu

  Rozpoczęcie naboru

  Zakończenie naboru

  Mapa Polski

  Webinar live 📈 Targi narzędziem rozwoju eksportu

  [WEBINAR LIVE] Targi narzędziem rozwoju eksportu

  Cel dofinansowania

  Celem dofinansowania Programu Operacyjnego „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, będącym niejako kontynuacją inicjatywy Go To Brand, jest wsparcie dynamicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, które posiadają istotny potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.
  Poprzez strategiczną promocję marek produktowych na arenie globalnej, inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrazu Polski jako nowoczesnego, konkurencyjnego kraju na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie ma umożliwić uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach targowych, konferencjach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, co przyczyni się do zwiększenia widoczności i pozycji polskich MŚP na globalnych rynkach.
  Kluczowym celem jest także dostosowanie oferty produktowej lub usługowej przedsiębiorstw do specyfiki konkretnych rynków, segmentów klientów oraz kanałów sprzedaży, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu na międzynarodowej scenie gospodarczej.

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na terenie całej Polski
  • Konkurs realizowany będzie w poniższych obszarach:
   ☑️ Sektor medyczny i farmaceutyczny
   ☑️ Sektor budowy i wykańczania budowli
   ☑️ Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
   ☑️ Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)
   ☑️ Sektor IT/ICT
   ☑️ Sektor przemysłu kreatywnego
   ☑️ Sektor kosmetyczny
   ☑️ Sektor maszyn i urządzeń
   ☑️ Sektor meblarski
   ☑️ Sektor motoryzacyjny
   ☑️ Sektor pojazdów szynowych
   ☑️ Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
   ☑️ Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania
   ☑️ Sektor lotniczo-kosmiczny
   ☑️ Sektor spożywczy

  Jakie koszty pokrywa dofinansowanie?

  Wydatki, które pokrywa Program „Promocja marki innowacyjnych MŚP” to głównie koszty związane z wyjazdami na międzynarodowe targi branżowe, określone przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki. Są to także wyjazdowe misje gospodarcze i konferencje prowadzone na wybranych rynkach. Wydatki objęte dofinansowaniem to m.in.:
  1. udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
  2. wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego w czasie trwania misji;
  3. kampanie promocyjne.

  9 maja 2024 ogłoszona zostanie także II tura programu „2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP”, która umożliwi polskim MŚP udział w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii.

  Terminy naborów w 2024 roku

  Jakie warunki trzeba spełniać, by móc się ubiegać o dofinansowanie?

  FORMULARZ DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

  Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

  Czemu warto wziąć udział w najbliższym naborze?

  1. Program polega na bezzwrotnej dotacji, która pokrywa 50% kosztów netto całego projektu.
  2. Dla wielu polskich firm z sektora MŚP jest to możliwość pierwszego wyjazdu na zagraniczne targi branżowe.
  3. Dzięki dofinansowaniu można zrealizować działania promocyjne takie jak stworzenie i druk katalogów ofertowych, które będą ważnym elementem obecności na targach.
  4. Dotacja pokrywa zarówno opłaty związane z uczestnictwem w wydarzeniach targowych czyli koszt rejestracji, wpisu do katalogu, najmu powierzchni pod zabudowę oraz zabudowę, ale również transport i nocleg pracowników.
  5. Wyjazdy na targi, misje i konferencje międzynarodowe pozwalają lepiej poznać specyfikę zagranicznych rynków.
  6. Obecność na targach = nawiązanie nowych kontaktów biznesowych ze specjalistami i przedsiębiorstwami z innych krajów.
  7. Dofinansowanie daje również perspektywy na wzrost sprzedaży i wzmocnienie wizerunku firmy na arenie międzynarodowej.
  Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

  Które branże mają szansę na dofinansowanie?

  Projekt może uzyskać wsparcie tylko wtedy, gdy:
  a) dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych w ogłoszeniu o naborze;
  b) wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie;
  c) obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

  SEKTOR MEDYCZNY I FARMACEUTYCZNY

  • MEDICA, Düsseldorf (Niemcy) 2024
  • MEDTEC JAPAN, Tokio (Japonia) 2025
  • Arab Health, Dubaj (ZEA) 2026
  • Africa Health, Johannesburg (RPA) 2027

  SEKTOR BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI

  • Nordbygg, Sztokholm (Szwecja) 2024
  • Big 5 Global, Dubaj (ZEA) 2024
  • Japan Build, Osaka (Japonia) 2025
  • IBS, Orlando (USA) 2026
  • Batimat, Paryż (Francja) 2026
  • Big 5 Global, Dubaj (ZEA) 2027

  SEKTOR ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ, MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

  • HANNOVER MESSE (Niemcy) 2024
  • Elektronica, Monachium (Niemcy) 2024
  • PHOTONIX SHOW JAPAN, Tokio (Japonia) 2025
  • Laser World of Photonics Munich (Niemcy) 2026
  • TAITRONICS, Tajpei (Tajwan) 2027
  • Productronica, Monachium (Niemcy) 2028
  • SPIE Photonics West, San Francisco (USA) 2029

  SEKTOR ZIELONYCH TECHNOLOGII

  • World Sustainable Energy Days, Wels (Austria) 2024
  • IFAT, Monachium (Niemcy) 2024
  • ENEX2025 – Energy and Environment Exhibition, Tokio (Japonia) 2025
  • Pollutec, Lyon (Francja) 2025
  • IE Expo China, Shanghai (Chiny) 2026
  • Wind Energy, Hamburg (Niemcy) 2026

  SEKTOR IT/ICT

  • Collision Toronto (Kanada) 2024
  • GITEX GLOBAL (ZEA) 2024
  • Japan IT Week Spring (Japonia) 2025
  • Singapore Fintech Festival (Singapur) 2025
  • CES Las Vegas (USA) 2026
  • Web Summit (Portugalia) 2026

  SEKTOR PRZEMYSŁU KREATYWNEGO

  • Game Developers Conference, San Francisco (USA) 2024
  • Gamescom, Kolonia (Niemcy) 2024
  • Tokyo Game Show (Japonia) 2025

  SEKTOR LOTNICZO-KOSMICZNY

  • ILA Berlin Air Show (Niemcy) 2024
  • Paris Air Show (Francja) 2025
  • International Astronautical Congres (IAC), Sydney (Australia) 2025
  • Space Tech Expo, Brema (Niemcy) 2026
  • Space Symposium, Colorado Springs (USA) 2027
  • Space BR Show, Sao Paulo (Brazylia) 2028

  SEKTOR SPOŻYWCZY

  • GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2024
  • SIAL PARIS (Francja) 2024
  • FOODEX JAPAN, Tokio (Japonia) 2025
  • ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2025

  SEKTOR KOSMETYCZNY

  • Beautyworld Middle East 2024, Dubaj, ZEA
  • Cosmoprof Bologna 2025, Bolonia, Włochy
  • Cosme Week Osaka 2025, Osaka, Japonia

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
  20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
  20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
  20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
  20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
  46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
  47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach
  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  SEKTOR MASZYN I URZĄDZEŃ

  • EIMA 2024, Bolonia, Włochy
  • Bauma 2025, Monachium, Niemcy
  • Hannover Agritechnika 2025, Hannover, Niemcy
  • National Farm Machinery Show Kentucky 2026, Louisville, USA

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
  06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
  07.10.Z Górnictwo rud żelaza,
  07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru,
  07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,
  08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu,
  kredy i łupków,
  08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu,
  08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
  08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
  22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
  25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  25.73.Z Produkcja narzędzi,
  25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

  25.94 Z Produkcja złączy i śrub,
  25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
  27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
  27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych,
  27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
  27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
  27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
  28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
  28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
  28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
  28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
  28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
  28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
  28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
  28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
  28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
  28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
  28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
  28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
  28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,
  28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
  28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
  28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
  28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
  28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych
  materiałów,
  28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
  33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

  SEKTOR MEBLARSKI

  • Delhi INDEX 2024, Delhi, Indie
  • High Point Spring Edition (USA) 2025

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  31.0 Produkcja mebli,
  46.15 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych
  wyrobów metalowych,
  46.47 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
  46.65 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
  74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

   

  SEKTOR MOTORYZACYJNY

  • Automechanika Istanbul (Turcja) 2024
  • NAIAS Detroit (USA) 2025
  • AAPEX Las Vegas (USA) 2025

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
  22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
  22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
  22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
  23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
  23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,
  24.34.Z Produkcja drutu,
  24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
  24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
  25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
  25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
  25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
  25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
  25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
  27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
  27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
  27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
  28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
  28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
  28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
  28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
  28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
  28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
  rolniczych,
  29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
  29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
  29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
  30.91.Z Produkcja motocykli,
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

  45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i
  detaliczna części i akcesoriów do nich,
  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

  SEKTOR POJAZDÓW SZYNOWYCH

  • InnoTrans Berlin (Niemcy) 2024
  • Railway Tech Indonesia, Dżakarta (Indonezja) 2025
  • IREE 2025, New Delhi (Indie) 2025
  • Africa Rail Johannesburg (RPA) 2026

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
  23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
  23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
  24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
  25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
  25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej
  energii elektrycznej,
  27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
  27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
  27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
  28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
  30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
  30.20 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
  30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
  41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowane,
  43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

  SEKTOR STATKÓW SPECJALISTYCZNYCH, JACHTÓW I ŁODZ

  • METS 2024, Amsterdam, Niderlandy
  • Boot Düsseldorf 2025, Düsseldorf, Niemcy

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  30.12 Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
  13.92. Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
  13.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
  27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
  27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.

  SEKTOR WYSOKICH TECHNOLOGII W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I TOWARÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

  • Eurosatory Paryż (Francja) 2024
  • IDEX, Abu Dhabi (ZEA) 2025
  • DSEI, Londyn (Wlk. Brytania) 2025
  • Eurosatory Paryż (Francja) 2026
  • NSA & NATSEC, Kuala Lumpur (Malezja) 2026

  Kody PKD firm, do których skierowany jest Program:
  13.20.A – Produkcja tkanin bawełnianych
  13.20.C – Produkcja tkanin z włókien chemicznych
  13.20.D – Produkcja pozostałych tkanin
  13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

  13.96.Z – Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
  13.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  14.12.Z – Produkcja odzieży roboczej
  20.51.Z – Produkcja materiałów wybuchowych
  25.40.Z – Produkcja broni i amunicji
  26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego
  26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  26.52.Z – Produkca zegarków i zegarów [tutaj wchodzą nam np. liczne chronometry atomowe i masery
  używane w badaniach i nawigacji satelitarnej]
  26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego [z uwagi na obrazowanie satelitarne,
  elektrooptykę samolotową i wiele innych]
  26.51.Z – Produkcja instrumentów lotniczych, produkcja systemów nawigacji
  27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
  28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn spacjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  29.10.A – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
  rolniczych
  29.10.B – Produkcja samochodów osobowych
  29.10.C – Produkcja autobusów
  29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
  29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających
  30.30.Z – Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
  30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzetu transportowego, gdzie iindziej nieskalsyfikowana
  33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  33.16.Z – Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
  51.21.Z – Transport lotniczy towarów
  51.22.Z – Transport kosmiczny
  61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
  61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

  [WEBINAR] Targi narzędziem rozwoju eksportu

  • Jak można efektywnie wykorzystać targi do skalowania eksportu i zdobycia nowych rynków zagranicznych?
  • Jakie strategie należy dostosować, aby spełnić specyficzne potrzeby i oczekiwania Twojej docelowej grupy klientów na rynku międzynarodowym podczas targów?
  • Dlaczego znajomość różnic kulturowo-biznesowych jest kluczowa w skutecznych negocjacjach z partnerami zagranicznymi na targach?
  • Jak prawidłowo wejść na rynek japoński?
  • W jaki sposób integrować zespoły marketingowe ze sprzedażowymi firmy, aby zwiększyć sukces w pozyskiwaniu klientów?
  • Jak zorganizować skuteczne spotkania podczas targów, które generują zysk i wzrost eksportu?
  • Jak zaplanować follow-up po targach?
  • Jak mierzyć efektywność swojego udziału w targach, aby ocenić zwrot z inwestycji i maksymalizować korzyści?
  • Jak unikać błędów podczas rozliczania dotacji na targi i zapewnić sobie pełne wsparcie finansowe?
  Darmowy webinar_Targi-koszt czy inwestycja_27.02.2024_ITRO

  Które międzynarodowe targi będą Twoim następnym celem?

  Lista wydarzeń targowych dla 15 sektorów w ramach projektu Brand HUB, na których będą realizowane stoiska narodowe

   MEDICA, Düsseldorf (Niemcy) 2024MEDTEC JAPAN, Tokio (Japonia) 2025Arab Health, Dubaj (ZEA) 2026Africa Health, Johannesburg (RPA) 2027Nordbygg, Sztokholm (Szwecja) 2024Big 5 Global, Dubaj (ZEA) 2024Japan Build, Osaka (Japonia) 2025IBS, Orlando (USA) 2026Batimat, Paryż (Francja) 2026Big 5 Global, Dubaj (ZEA) 2027HANNOVER MESSE (Niemcy) 2024Elektronica, Monachium (Niemcy) 2024PHOTONIX SHOW JAPAN, Tokio (Japonia) 2025Laser World of Photonics Munich (Niemcy) 2026TAITRONICS, Tajpei (Tajwan) 2027Productronica, Monachium (Niemcy) 2028SPIE Photonics West, San Francisco (USA) 2029World Sustainable Energy Days, Wels (Austria) 2024IFAT, Monachium (Niemcy) 2024ENEX2025 - Energy and Environment Exhibition, Tokio (Japonia) 2025Pollutec, Lyon (Francja) 2025IE Expo China, Shanghai (Chiny) 2026Wind Energy, Hamburg (Niemcy) 2026Collision Toronto (Kanada) 2024GITEX GLOBAL (ZEA) 2024Japan IT Week Spring (Japonia) 2025Singapore Fintech Festival (Singapur) 2025CES Las Vegas (USA) 2026Web Summit (Portugalia) 2026Game Developers Conference, San Francisco (USA) 2024Gamescom, Kolonia (Niemcy) 2024Tokyo Game Show (Japonia) 2025Beautyworld Middle East 2024, Dubaj, ZEACosmoprof Bologna 2025, Bolonia, WłochyCosme Week Osaka 2025, Osaka, JaponiaEIMA 2024, Bolonia, WłochyBauma 2025, Monachium, NiemcyHannover Agritechnika 2025, Hannover, NiemcyNational Farm Machinery Show Kentucky 2026, Louisville, USA DelhiINDEX 2024, Delhi, IndieHigh Point Spring Edition (USA) 2025Automechanika Istanbul (Turcja) 2024NAIAS Detroit (USA) 2025AAPEX Las Vegas (USA) 2025InnoTrans Berlin (Niemcy) 2024Railway Tech Indonesia, Dżakarta (Indonezja) 2025IREE 2025, New Delhi (Indie) 2025Africa Rail Johannesburg (RPA) 2026METS Amsterdam (Niderlandy) 2024Boot Düsseldorf (Niemcy) 2025Eurosatory Paryż (Francja) 2024IDEX, Abu Dhabi (ZEA) 2025DSEI, Londyn (Wlk. Brytania) 2025Eurosatory Paryż (Francja) 2026NSA & NATSEC, Kuala Lumpur (Malezja) 2026ILA Berlin Air Show (Niemcy) 2024Paris Air Show (Francja) 2025International Astronautical Congres (IAC), Sydney (Australia) 2025Space Tech Expo, Brema (Niemcy) 2026Space Symposium, Colorado Springs (USA) 2027Space BR Show, Sao Paulo (Brazylia) 2028GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2024SIAL PARIS (Francja) 2024FOODEX JAPAN, Tokio (Japonia) 2025ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2025Inne

   Umów się na darmową konsultację

   Sebastian Sadowski-Romanov

   Sebastian Sadowski-Romanov

   Prezes Zarządu ITRO Sp.zo.o.

   Mob.: 512 022 907 | sadowski@itro.pl


   Dzięki ogromnej wiedzy o rynkach zagranicznych oraz ich kulturze, oferujemy nie tylko wysokie wskaźniki otwieralności wiadomości i nowych odsłon witryny, ale też i okazje do zawarcia nowych wartościowych kontaktów biznesowych. Idziemy z duchem czasu, więc nasze działania bazują na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

   Stale rozwijamy się po to, by Twój biznes mógł rozwijać się szybciej.

   Jestem zainteresowany spotkaniem online

    


   Zakład Mięsny „Kabo” A. Borowik W. Karpieszuk s.j. korzystała z usług firmy ITRO S. z o.o. w zakresie opracowania wniosku oraz modelu biznesowego, w celu pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP. Dzięki współpracy otrzymaliśmy środki na poszerzenie realizacji działań eksportowych przedsiębiorstwa. Z przyjemnością polecamy usługi firmy ITRO związane z rozwojem eksportu. Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się na wysoką skuteczność podejmowanych przed firmę działań doradczych.

   Zakład Mięsny "Kabo" A. Borowik W. Karpieszuk s.j.

   TRYUMF Sp. z o. o. pragnie serdecznie podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, niezbędnego w celu pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
   Usługa została wykonana profesjonalnie, ze starannością i dbałością o szczegóły. Dzięki działaniom ITRO otrzymaliśmy dotację, która pomogła nam rozwinąć działalność na nowych rynkach zagranicznych.
   Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako profesjonalistę w zakresie usług doradczych.

   TRYUMF Sp. z o. o.

   Współpraca z ITRO Sp. z o.o. została podjęta w związku z realizacją projektu

   „Przygotowanie firmy INSTAL Rzeszów do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Polska Wschodnia.

   Firma ITRO Sp. z o.o. profesjonalnie i sumiennie wykonała szeroki zakres usług związanych z wejściem firmy Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów na rynki Austrii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

   Usługi zostały wykonane z należytą dokładnością i starannością. Pragniemy podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za owocną współpracę i z pełnym przekonaniem polecamy ją jako firmę godną zaufania.

   Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów Sp. z o.o.

   P.P.H.U. „JASLAM” KRZYSZTOF STYRANKA dziękuje firmie ITRO Sp. z o. o. w związku z opracowaniem strategii wejścia na rynek słowacki oraz określeniem szczegółowej kampanii promocyjnej w internecie na rynku słowackim.

   Szczegółowo przygotowana kampania promocyjna otworzyła przed nami nowe perspektywy rozwoju.

   Starannie wyselekcjonowane kanały promocji odpowiadały przedstawionym profilom potencjalnych klientów, co przyczyniło się do zwiększenia naszych szans eksportowych na rynku słowackim.

   Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO Sp. z o. o. jako rzetelnego partnera w działaniach eksportowych.

   Jaslam Krzysztof Styranka

   Targi jako przestrzeń dla B2B

   Targi narzędziem rozwoju eksportu

   Aby pobrać darmową prezentację z naszego ostatniego webinaru, wypełnij formularz:

   wyświetlono 1 042 views