Zaznacz stronę

Oferta

Zabezpieczenie finansowe eksportu
Home | Zabezpieczenie finansowe eksportu | Zabezpieczenie ryzyka walutowego

Zabezpieczenie ryzyka walutowego

Kursy walut zmieniają się z dnia na dzień. Dla przeciętnego przedsiębiorcy wahania takie nie mają większego znaczenia w prowadzeniu biznesu, ale dla eksporterów i importerów, którzy prowadzą transakcje międzynarodowe w walutach innych niż złotówki, zmiany w kursach mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego też przed podjęciem się zobowiązania o płatności w walucie obcej, warto pomyśleć o zabezpieczeniu swoich finansów.

Transakcje „Forward” zostały stworzone specjalnie z myślą o potrzebach przedsiębiorców handlujących międzynarodowo. Pozwalają one zabezpieczyć się przed stratami, jakie mogą pojawić się w przypadku spadku lub wzrostu kursu walut obcych w stosunku do PLN. Dostępne są zarówno dla eksporterów, jak i importerów.

Komu może służyć zabezpieczenie walutowe „Forward”?

  • Klientom, którzy obawiają się osłabienia lub wzmocnienia waluty PLN do waluty obcej, w której otrzymają należność od swojego kontrahenta
  • Klientom, którzy chcą zrealizować założoną marżę operacyjną
  • Klientom, którzy nie chcą spekulować na rynku walutowym

Transakcje „Forward” dla eksportera

Jeżeli rynkowy kurs walutowy spadnie poniżej kursu „Forward”, eksporter ma prawo do sprzedaży waluty po korzystnym kursie „Forward”. Jeżeli zaś rynkowy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu „Forward”, eksporter ma obowiązek sprzedaży waluty po kursie „Forward”.

Transakcje „Forward” dla importera

Jeżeli rynkowy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu „Forward”, importer ma prawo do zakupu waluty po korzystnym kursie „Forward”. Także, jeżeli rynkowy kurs walutowy spadnie poniżej kursu „Forward”, importer ma obowiązek zakupu waluty po kursie „Forward”.

Korzyści płynące z zastosowania zabezpieczenia „Forward” 

  • Gwarancja kursu „budżetowego” dla Klienta – pełne zabezpieczenie przed spadkiem kursu sprzedaży waluty obcej
  • Poprawienie kursu Forward względem kursu SPOT dzięki tzw. punktom swapowym
  • Możliwość elastycznego rozliczania transakcji Forward tj. wcześniejszego rozliczania części lub całości kwoty
  • Możliwość rozliczenia przez rzeczywistą dostawę waluty lub różnicą kursową (rozliczenie netto, tzw. NDF
  • „Zerokosztowy” charakter transakcji – Klient nie ponosi w swoim banku żadnych dodatkowych opłat związanych z zawarciem transakcji (jest wyłącznie opłata „zewnętrzna” za nadanie kodu LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)

    [page-title]