Zaznacz stronę

Misja

 

FROM LOCAL TO GLOBAL

 

Naszą misją jest świadczenie usług doradztwa eksportowego – na najwyższym poziomie i z najwyższą starannością – dla polskich oraz zagranicznych firm. Wykorzystując strategiczne położenie Polski w Europie Centralnej, na styku dwóch kultur, pragniemy nawiązywać kontakty biznesowe, budując most między WSCHODEM i ZACHODEM.

Nasi klienci:
To zagraniczne firmy zainteresowane rozwojem biznesu w Polsce i w krajach WNP oraz zagraniczne firmy, których celem jest zwiększenie swojego potencjału importowego lub eksportowego w Polsce i państwach UE.

 

Nasz zespół tworzy grono specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie na konkretnych rynkach zagranicznych, dzięki czemu potrafimy skutecznie wpływać na rozwój ekspansji zagranicznej naszych klientów. Nasi specjaliści swobodnie posługują się językami: rosyjskim, niemieckim, angielskim i polskim.