Zaznacz stronę

Oferta

Rozwój sprzedaży eksportowych
Home | Rozwój sprzedaży eksportowych | Outsourcing sił sprzedaży

Outsourcing sił sprzedaży

Utworzenie działu eksportu wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę o danym rynku i posługujących się biegle językami obcymi. W początkowej fazie rozwoju może być to duże obciążenie dla firmy, której nie stać na włożenie nakładu zarówno finansowego, jak i personalnego w działania często wymagające tyle samo, a nawet i więcej wysiłku co sprzedaż krajowa.

Biorąc pod uwagę, iż sama decyzja o ekspansji na rynek zagraniczny wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, np. na przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych, dopasowanie opakowań do wymagań rynku, uzyskanie certyfikatów itp., oferujemy firmom planującym wejście na rynki zagraniczne optymalizację kosztów pracowniczych poprzez outsourcing działu eksportu.

 

Korzyści płynące z korzystania z outsourcingu sił sprzedaży:

 • optymalizacja kosztów poprzez przejęcie od firmy zadań wykonywanych przez dział eksportu,
 • korzystanie z usług wykwalifikowanych pracowników z kompetencjami lingwistycznymi, handlowymi i marketingowymi,
 • zminimalizowanie kłopotów związanych z zarządzaniem pracownikami oraz kontrolą wykonywanych przez nich zadań,
 • możliwość zlecenia firmie outsourcingowej pełnego nadzoru nad zespołem sprzedażowym.

 

Z raportu sporządzonego przez NDG w 2019 roku, dotyczącego „Wizerunku usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce” wynika, że:

 • Prawie 70% ankietowanych przedsiębiorców dobrze rozpoznaje usługę outsourcingu sił sprzedaży.
 • Aż 75% klientów firm outsourcingowych docenia współpracę z nimi.
 • Procent przedstawicieli współpracujących z firmami outsourcingowymi stale rośnie, a większość z nich podejmuje dłuższe, kilkuletnie kontrakty.

Cały raport do pobrania tutaj.

 

W ramach współpracy firma ITRO podejmuje się następujących działań:

 • Kompleksowe wprowadzenie produktów lub usług na rynki zagraniczne.
 • Rozwój sprzedaży na rynkach docelowych.
 • Opracowanie strategii eksportowej.
 • Przygotowanie oferty na rynki zagraniczne.
 • Budowa i selekcja grupy potencjalnych kontrahentów.
 • Działania w celu pozyskania i obsługi klientów zagranicznych.

Zamawiający ma zapewniony stały dostęp do skrzynek mailowych pracujących dla niego specjalistów, co umożliwia mu stałą kontrolę wykonywanej pracy i dostęp do wiedzy o klientach.

 

  [page-title]