fbpx
Zaznacz stronę

Peru

Informacje ogólne

Stolica

Lima

Powierzchnia

1 285 216 km2

Liczba ludności

29,2 mln

Waluta

Nowy sol (PEN)

PKB

222,24 mld USD

PKB per capita

6 454 USD

Dynamika PKB

2.20%

Case studies

Przełamanie duopolu fińskich sieci handlowych przez Lidl

Przekrój fińskiego rynku handlu detalicznego Branża handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Finlandii charakteryzuje się jednym z najbardziej oligopolistycznych rynków na świecie, w ponad 80% zdominowanym przez dwie fińskie grupy handlu detalicznego: S Group i K Group (Kesko). Ponieważ Finlandia jest obszernym, ale słabo zaludnionym krajem (zaledwie 5,5 miliona mieszkańców), często pojawiają się problemy związane z […]

Zobacz więcej …
Klapa Starbucks na antypodach

Przekrój australijskiej branży kawowej Powiedzieć, że rynek kawy w Australii jest duży, to jakby nie powiedzieć nic. Niektórzy twierdzą, że gdziekolwiek znajduje się kawa, Australijczycy nie mogą być daleko. Jednak nie ma dokumentacji dotyczącej spożywania kawy przez rdzennych Australijczyków przed kolonizacją. Co więcej, brytyjscy skazani, którzy po raz pierwszy zostali przewiezieni do australijskich kolonii pod […]

Zobacz więcej …
Udany start IKEA w cyfrowo zaawansowanej Estonii

Przekrój estońskiego rynku meblarskiego Przemysł meblarski ma w Estonii długie tradycje – jest ważnym pracodawcą na obszarach wiejskich i pomaga podnieść wartość krajowych surowców. Ponad 80% firm z tego sektora to mikroprzedsiębiorstwa, które są ważnymi pracodawcami na obszarach wiejskich. Estonia odgrywa ważną rolę jako kraj produkujący meble w Europie Wschodniej. Coraz częściej zakłady produkcyjne w […]

Zobacz więcej …

Statystyki wymiany handlowej Peru

Import towarów (2020)

Ogółem: 31,6 mld EUR | z Polski: 92,5 mln EUR (0,3%)

Top 10:

23,5 mld EUR

(74,3%)

Pozostałe kraje: 8,1 mld EUR (25,7%)

Eksport towarów (2020)

Ogółem: 34,0 mld EUR | do Polski: 29,0 mln EUR (0,1%)

Top 10:

26,0 mld EUR

(76,4%)

Pozostałe kraje: 8,0 mld EUR (23,6%)

Źródło: International Trade Centre marzec 2021 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej

Pozycja w rankingach

76/190 Doing Business
50/178 Wolność gospodarcza
94/179 Korupcja
76/131 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Relatywnie słabszy wpływ kryzysu światowego na gospodarkę Peru
  • Rewaluacja nowego sola w stosunku do dolara
  • Umowa o wolnym handlu między krajami UE-Peru
  • Szerokie możliwości inwestowania w górnictwo, rybołówstwo i budownictwo

Słabe strony

  • Słaba rozpoznawalność polskich przedsiębiorstw i towarów
  • Odległość od Polski
  • Znaczne zróżnicowanie mieszkańców pod względem dostępu do pracy, oświaty, systemu ochrony zdrowia itp.
  • Wysoki poziom ubóstwa

Specyfika rynku

Peru jest krajem średnio rozwiniętym, którego gospodarka oparta jest przede wszystkim na górnictwie, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, usługach pozafinansowych i rybołówstwie Na jego strukturę ekonomiczną wpływają jedne z największych złóż surowców mineralnych w Ameryce Łacińskiej oraz prorynkowa polityka gospodarcza tego kraju zorientowana na liberalizację handlową i napływ inwestycji zagranicznych.

Zagraniczna polityka ekonomiczna władz peruwiańskich opiera się głównie na zawieraniu układów o wolnym handlu. Istotnym elementem tej polityki jest silna ochrona socjalna ludności. O ile w Limie i okolicach tego typu usługi są dobrze rozwinięte, to na prowincjach sytuacja jest gorsza. Powoduje to m.in. migrację ludności z prowincji do stolicy i silne przeludnienie Limy, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Peru jest krajem otwartym na szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi, począwszy od badań geologicznych, poprzez współpracę handlową w zakresie wyposażenia i dostaw maszyn górniczych, aż do współpracy inwestycyjnej. Duże znaczenie dla gospodarki Peru ma rybołówstwo oraz przetwórstwo ryb i owoców morza. Peru należy do największych producentów mączki rybnej na świecie.

Import w 2016 r wyniósł 38,1 mld USD i objął przede wszystkim ropę naftową i produkty przetwórstwa ropy naftowej, zboża (zwłaszcza pszenica i kukurydza na pasze), telefony komórkowe, narzędzia, samochody, różne maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne.

Do najważniejszych produktów eksportowanych z Polski do Peru należą produkty przetworzone, różne maszyny i urządzenia, produkty mleczne, kosmetyki oraz artykuły medyczne. Import obejmuje natomiast artykuły rolno spożywcze i surowce mineralne.

Dla polskich firm Peru stanowi interesujący rynek i stwarza szanse dla eksportu swoich produktów, nawiązania współpracy inwestycyjnej czy rozważenia możliwości współpracy w dziedzinie usług. Do najważniejszych produktów mogących zainteresować importerów peruwiańskich są artykuły rolno spożywcze, alkohole, narzędzia, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne, materiały budowlane, produkty gumowe, części samochodowe, artykuły medyczne.

Rozwinięte górnictwo, rybołówstwo i przemysł rybny stanowią dobra bazę do rozwoju współpracy handlowej w dziedzinie dostaw maszyn i wyposażenia dla tych sektorów gospodarki. Skuteczna współpraca wymaga jednak nastawienia się na poważne podejście do partnerów, skoncentrowania na relacjach handlowych oraz nastawienia na relacje długofalowe i położenie zdecydowanego nacisku na kontynuację pierwszych rozmów, już po powrocie do Polski. Z doświadczenia Ambasady RP w Limie wynika, iż bardzo niedobrze odbierane są kilkutygodniowe przerwy w korespondencji i niewypełnianie przyjętych przez siebie zobowiązań.

W kontaktach osobistych z przedsiębiorcami peruwiańskimi najczęściej można spotkać się z dość niefrasobliwym podejściem do kwestii terminowości. Pomimo obserwowanej poprawy w tym zakresie, nadal można spotkać się z opóźnieniem wynoszącym 1–2 godziny. Jest to traktowane jako norma, a nie jako chęć okazania lekceważenia.

W kontaktach zarówno biznesowych, jak i codziennych w dobrym tonie jest pozytywne wypowiadanie się o wyrobach peruwiańskich i osiągnięciach kulturowych tego państwa.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku peruwiańskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

8 + 11 =

wyświetlono 225 views

Publikacje i raporty