Zaznacz stronę

Peru

Informacje ogólne

Stolica

Lima

Powierzchnia

1 285 216 km2

Liczba ludności

29,2 mln

Waluta

Nowy sol (PEN)

PKB

222,24 mld USD

PKB per capita

6 454 USD

Dynamika PKB

2.20%

Statystyki wymiany handlowej Peru

Import towarów (2023)

Ogółem: 48,2 mld EUR | z Polski: 112,3 mln EUR (0,2%)

Top 10:

35,8 mld EUR

(74,2%)

Pozostałe kraje: 12,4 mld EUR (25,8%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 59,5 mld EUR | do Polski: 33,8 mln EUR (0,1%)

Top 10:

46,0 mld EUR

(77,3%)

Pozostałe kraje: 13,5 mld EUR (22,7%)

Źródło: International Trade Centre kwiecień 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej

Pozycja w rankingach

76/190 Doing Business
48/176 Wolność gospodarcza
121/180 Korupcja
76/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Relatywnie słabszy wpływ kryzysu światowego na gospodarkę Peru
  • Rewaluacja nowego sola w stosunku do dolara
  • Umowa o wolnym handlu między krajami UE-Peru
  • Szerokie możliwości inwestowania w górnictwo, rybołówstwo i budownictwo

Słabe strony

  • Słaba rozpoznawalność polskich przedsiębiorstw i towarów
  • Odległość od Polski
  • Znaczne zróżnicowanie mieszkańców pod względem dostępu do pracy, oświaty, systemu ochrony zdrowia itp.
  • Wysoki poziom ubóstwa

Specyfika rynku

Peru jest krajem średnio rozwiniętym, którego gospodarka oparta jest przede wszystkim na górnictwie, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, usługach pozafinansowych i rybołówstwie Na jego strukturę ekonomiczną wpływają jedne z największych złóż surowców mineralnych w Ameryce Łacińskiej oraz prorynkowa polityka gospodarcza tego kraju zorientowana na liberalizację handlową i napływ inwestycji zagranicznych.

Zagraniczna polityka ekonomiczna władz peruwiańskich opiera się głównie na zawieraniu układów o wolnym handlu. Istotnym elementem tej polityki jest silna ochrona socjalna ludności. O ile w Limie i okolicach tego typu usługi są dobrze rozwinięte, to na prowincjach sytuacja jest gorsza. Powoduje to m.in. migrację ludności z prowincji do stolicy i silne przeludnienie Limy, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Peru jest krajem otwartym na szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi, począwszy od badań geologicznych, poprzez współpracę handlową w zakresie wyposażenia i dostaw maszyn górniczych, aż do współpracy inwestycyjnej. Duże znaczenie dla gospodarki Peru ma rybołówstwo oraz przetwórstwo ryb i owoców morza. Peru należy do największych producentów mączki rybnej na świecie.

Import w 2016 r wyniósł 38,1 mld USD i objął przede wszystkim ropę naftową i produkty przetwórstwa ropy naftowej, zboża (zwłaszcza pszenica i kukurydza na pasze), telefony komórkowe, narzędzia, samochody, różne maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne.

Do najważniejszych produktów eksportowanych z Polski do Peru należą produkty przetworzone, różne maszyny i urządzenia, produkty mleczne, kosmetyki oraz artykuły medyczne. Import obejmuje natomiast artykuły rolno spożywcze i surowce mineralne.

Dla polskich firm Peru stanowi interesujący rynek i stwarza szanse dla eksportu swoich produktów, nawiązania współpracy inwestycyjnej czy rozważenia możliwości współpracy w dziedzinie usług. Do najważniejszych produktów mogących zainteresować importerów peruwiańskich są artykuły rolno spożywcze, alkohole, narzędzia, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne, materiały budowlane, produkty gumowe, części samochodowe, artykuły medyczne.

Rozwinięte górnictwo, rybołówstwo i przemysł rybny stanowią dobra bazę do rozwoju współpracy handlowej w dziedzinie dostaw maszyn i wyposażenia dla tych sektorów gospodarki. Skuteczna współpraca wymaga jednak nastawienia się na poważne podejście do partnerów, skoncentrowania na relacjach handlowych oraz nastawienia na relacje długofalowe i położenie zdecydowanego nacisku na kontynuację pierwszych rozmów, już po powrocie do Polski. Z doświadczenia Ambasady RP w Limie wynika, iż bardzo niedobrze odbierane są kilkutygodniowe przerwy w korespondencji i niewypełnianie przyjętych przez siebie zobowiązań.

W kontaktach osobistych z przedsiębiorcami peruwiańskimi najczęściej można spotkać się z dość niefrasobliwym podejściem do kwestii terminowości. Pomimo obserwowanej poprawy w tym zakresie, nadal można spotkać się z opóźnieniem wynoszącym 1–2 godziny. Jest to traktowane jako norma, a nie jako chęć okazania lekceważenia.

W kontaktach zarówno biznesowych, jak i codziennych w dobrym tonie jest pozytywne wypowiadanie się o wyrobach peruwiańskich i osiągnięciach kulturowych tego państwa.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku peruwiańskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

13 + 15 =

wyświetlono 903 views

Publikacje i raporty