Zaznacz stronę

Oferta

Bazy danych
Home | Case Study – bazy danych

W naszej działalności operacyjnej stykamy się z różnymi bazami danych. Istnieją łatwo dostępne bazy danych podmiotów gospodarczych budowane latami przez takie firmy jak Kompass czy Panorama Firm, które mają ogromne ilości rekordów. Jednak precyzyjne dobranie bazy o specyficznych kryteriach jest praktycznie niemożliwe na podstawie oferowanych przez te firmy ogólnych danych. Dedykowane bazy firm, które robi się na zamówienie, stanowią jeszcze większą przeszkodę, gdyż w nich profil kontrahenta można bardzo uszczegółowić. Z tym, ogólne bazy danych sobie nie poradzą.

Przykładowo, w historii firmy ITRO zdarzyło się nam budować bazy danych dla różnych firm z różnych, bardziej niszowych branż.

R

Dla firmy produkującej chemię do uszlachetniania stopów różnych metali

Baza danych odlewni w Niemczech z podziałem na:

 • Rodzaj wytwarzanej produkcji np. aluminium, stal, staliwo czy żeliwo
 • Wielkość produkcji
R

Dla firmy wdrażającej systemy informatyczne

Bazy danych firm IT wdrażających systemy informatyczne:

 • Posiadające status Golden Partner Microsoft Dynamics AX
 • O obrotach nie mniejszych niż 10 mln USD
R

Dla firmy budującej pojazdy górnicze

Baza danych kopalni skał twardych w Kazachstanie, Peru, Brazylii i RPA z uwzględnieniem:

 • Właściciela złoża
 • Firmy wydobywającej złoże
 • Posiadacza licencji wydobywczej na dane złoże
R

Dla firmy produkującej systemy ochrony obiektów krytycznych

Baza obiektów ochrony krytycznej na bliskim wschodzie:

 • Zakłady chemiczne,
 • Petrochemie,
 • Rurociągi,
 • Więzienia,
 • Bazy wojskowe.

Było to niezmiernie trudne zadanie z powodu tego, że ani Bliski Wschód nie był w danym momencie mocno cyfrowy, ani język arabski nie był dla nas znany. Aby szukać w lokalnych zasobach, musieliśmy uciekać się do takich sztuczek jak pozyskiwanie listy więzień od Amnesty International. Baza jednakże została ukończona, a klient zadowolony ze współpracy.

Tak szczegółowe sprecyzowanie poszukiwanych kontrahentów powoduje, iż bazy te są mniejsze i liczą do kilkuset rekordów. Średnio nie przekraczają one 200 pozycji. Pomimo tak niewielkiej puli potencjalnych kontrahentów, aktualność znajdujących się tam danych jest znacząco wyższa i są one dobrane ściśle według kryteriów podanych przez dział handlowy firmy, który niezwłocznie może przystąpić do ich obróbki zaraz po otrzymaniu takiej bazy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę naszej usługi

  [page-title]