Zaznacz stronę

Hiszpania

Home | Rynki zagraniczne | Hiszpania

Informacje ogólne

Stolica

Madryt

Powierzchnia

504 645 km2

Liczba ludności

46,3 mln

Waluta

Euro (EUR)

PKB

1 425,9 mld USD

PKB per capita

30 697 USD

Dynamika PKB

2.50%

Case studies

Pringles podbija rynek hiszpański

Pringles to amerykańska marka chipsów, należąca do koncernu Kellogg. Oryginalnie, receptura Pringles została opracowana przez Procter & Gamble (P&G) w 1967 roku. Sprzedawana była jako „Nowe chipsy ziemniaczane Pringle’s”.

Od roku 2011, Pringles sprzedaje się w ponad 140 krajach. Zaraz po markach Lay’s, Doritos i Cheetos (wszystkie produkowane przez Frito- Lay), Pringels są czwartą najpopularniejszą marką na świecie, która posiada 2,2% udziału w światowym rynku przekąsek.

Jak Pringles poradziły sobie na rynku hiszpańskim?

Statystyki wymiany handlowej Hiszpanii

Import towarów (2023)

Ogółem: 434,9 mld EUR | z Polski: 9,4 mld EUR (2,2%)

Top 10:

275,8 mld EUR

(63,4%)

Pozostałe kraje: 159,2 mld EUR (36,6%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 391,4 mld EUR | do Polski: 9,4 mld EUR (2,4%)

Top 10:

261,1 mld EUR

(66,7%)

Pozostałe kraje: 130,2 mld EUR (33,3%)

Źródło: International Trade Centre kwiecień 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

31/190 Doing Business
55/176 Wolność gospodarcza
36/180 Korupcja
29/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Brama na kraje Ameryki Południowej
  • Duży i chłonny rynek
  • Rozwinięta infrastruktura transportowa

Słabe strony

  • Wysokie bezrobocie wśród młodzieży
  • Mała dywersyfikacja gospodarki
  • Tendencje separatystyczne

Specyfika rynku

W 2018 r. Hiszpania wyróżniała się pozytywnie na tle innych państw strefy euro, utrzymując dobre tempo wzrostu, choć uwidoczniły się pierwsze oznaki spowolnienia dynamiki gospodarczej.

Jedną z niepokojących tendencji, które uwidoczniły się w ubiegłym roku, jest osłabienie dynamiki hiszpańskiego eksportu, będącego dotychczas, obok turystyki, głównym motorem gospodarki. Jego wzrost uległ w 2018 r. wyraźnemu spowolnieniu, kształtując się na poziomie +2,9% r/r, co kontrastuje z rekordowymi wynikami sektora z 2017 r. (+8,9% r/r). Łącznie, eksport osiągnął wartość 285,024 mld euro, a import zwiększył się o 5,6% r/r, do 318,864  mld euro. Deficyt handlowy ukształtował się na poziomie ok. 34 mld euro.

W ubiegłym roku sukcesywnie pogarszała się kondycja hiszpańskiego sektora produkcyjnego. Na to osłabienie wpłynęło m. in. pogorszenie koniunktury w branży motoryzacyjnej. Hiszpania należy do największych producentów samochodów w skali globalnej. Do trudnej sytuacji w sektorze przyczyniło się wprowadzenie nowego standardu pomiaru emisji CO2 (WLTP) – odnotowano bezprecedensowe spadki sprzedaży przez cztery miesiące z rzędu (wrzesień-grudzień). Na rynku hiszpańskim na spadek sprzedaży wpływa niepewność konsumentów wobec przyszłości diesla, co przekłada się na spadek jego udziału w strukturze produkcji z 40% do 32%.

Słaba kondycja sektorów eksportowego i produkcyjnego korygowana była wysokim poziomem konsumpcji prywatnej i wydatków publicznych oraz wyraźnym ożywieniem w sektorze nieruchomości. Kolejny rekord pobiła turystyka, choć w porównaniu do poprzednich lat widoczne jest spowolnienie wzrostowej dynamiki sektora w związku z wysokim poziomem nasycenia rynku (przeciążenie infrastruktury turystycznej) oraz odbudową rynków turystycznych w konkurencyjnych destynacjach śródziemnomorskich.

W 2018 r. wkład poszczególnych sektorów w PKB był następujący: usługi 69,9%; przemysł 12,6%; budownictwo 6,2%; rolnictwo, hodowla, rybołówstwo 4,4% (podatki netto 7,3%).

Wartość importu w 2018 r. wyniosła 318,864 mld euro (+5,6% r/r).

Wymiana handlowa z Polską rozwija się dynamicznie, głównie po stronie importu, który w ostatnich latach zwiększył swój udział z 1,6% do 1,8%. Polska jest 8 partnerem handlowym Hiszpanii w UE, zarówno w rankingu rynków eksportowych (2% całego eksportu do UE), jak importowych (1,7% całego importu z UE), przy czym import polskich produktów do Hiszpanii stale rośnie. W 2018 r. eksport hiszpański do Polski wyniósł 5,3 mld euro (+4,4% r/r), natomiast import osiągnął wartość  5,0 mld euro (+6,4% r/r). Bilans obrotów handlowych wyniósł 213 mln euro.

Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza odbywa się w warunkach jednolitego rynku UE, przy swobodzie przepływu towarów i usług, kapitału oraz osób.

W polskim eksporcie do Hiszpanii w 2017 r., pod względem jego wartości, dominowały następujące grupy towarowe: maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny i ich części; pojazdy i jednostki pływające; produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych; tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby z kauczuku; metale nieszlachetne i wyroby z nich; gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, tytoń.

Systematycznie rośnie zainteresowanie polskich inwestorów rynkiem hiszpańskim. Polscy przedsiębiorcy inwestują głównie w usługi informatyczne oraz sektor motoryzacyjny. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. polscy przedsiębiorcy zainwestowali w Hiszpanii 4,2 mln euro.

Funkcjonowanie gospodarek polskiej i hiszpańskiej w ramach jednolitego rynku UE, a także zniesienie z dniem 1 maja 2006 r. ograniczeń w przepływie polskiej siły roboczej do Hiszpanii, sprawia, że nie występują tradycyjne bariery w rozwoju bilateralnych stosunków gospodarczych.

 

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku hiszpańskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

6 + 5 =

wyświetlono 5 255 views

Publikacje i raporty