Zaznacz stronę

Kogo poszukujemy

Home | Kogo poszukujemy

Itro Sp. z o.o. buduje sieć partnerską do obsługi i wsparcia działań eksporterów i importerów na wszystkich możliwych rynkach zagranicznych. Going Global, zaczyna się właśnie w tym miejscu.

W skład takiej sieci będą wchodzić:

  • Agenci handlowi – z różnych branż
  • Kancelarie Prawne i Radcy prawni
  • Biura księgowe
  • Agencje marketingowe
  • Agencje celne
  • Firmy transportowe

Pracując z eksporterami, kierujemy się zasadą, iż najlepsze rozeznanie rynku mają osoby związane z danym rynkiem. Mówiące biegle lub w rodzimym języku danego rynku. Znające mentalność i preferencje biznesowe lokalnych firm. Jeżeli pracujesz w wyżej wymienionych branżach to zapraszamy do współpracy.

Naszym celem jest zbudowanie prężnie działającej organizacji opartej o biznesowe podejście do rozwoju sprzedaży zagranicznych, która w w symbiozie z Państwowymi strukturami wspierającymi eksport będzie w stanie podjąć bezpośrednie działania ukierunkowane na rozwój biznesu. W pierwszej kolejności zapraszam firmy zrzeszone w BNI, dlatego że filozofia „Givers Gain” (dający otrzymuje) jest dla nas bliska. Będą one miały pierwszeństwo w zostaniu naszymi partnerami na danych rynkach zagranicznych. Firma Itro Sp. z o.o. jest członkiem grupy BNI GROW w Białymstoku (Polska).

Partnerzy zrzeszeni w sieci TOP-EXPORTER.com będą otrzymywać zlecenia i namiary na firmy zainteresowane danym rynkiem. Na przykład niemiecka firma zainteresowana francuskim rynkiem zostanie przekazana do obsługi Partnerom z rynku francuskiego i niemieckiego, aby w jak najbardziej skuteczny sposób została obsłużona przez specjalistów w danym zakresie. W zależności od tego czy będzie to potrzeba działań handlowych, marketingowych, księgowych, prawnych czy logistycznych.

Zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia i współpracy.

    Agent handlowyKancelaria PrawnaKancelaria Radców PrawnychBiuro księgowoAgencja marketingowaAgencja celnaFirma transportowa