Zaznacz stronę

Oferta

Zabezpieczenie finansowe eksportu
Home | Zabezpieczenie finansowe eksportu | Transakcje Forward w imporcie

Transakcje Forward w imporcie

Jednym z narzędzi używanych dla finansowego zabezpieczenia sprzedaży eksportowych jest transakcja „Forward” dla importera. Pozwala ona zabezpieczyć się przed stratami, jakie mogą pojawić się w przypadku spadku lub wzrostu kursu walut obcych w stosunku do PLN.

Inne formy zabezpieczenia finansowego eksportu opisane są tutaj:

Komu może służyć zabezpieczenie walutowe „Forward”?

 • Klientom, którzy obawiają się osłabienia lub wzmocnienia waluty PLN do waluty obcej, w której otrzymają należność od swojego kontrahenta
 • Klientom, którzy chcą zrealizować założoną marżę operacyjną
 • Klientom, którzy nie chcą spekulować na rynku walutowym

 

Jak „Forward” działa dla importera?

Jeżeli rynkowy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu „Forward”, importer ma prawo do zakupu waluty po korzystnym kursie „Forward”. Także, jeżeli rynkowy kurs walutowy spadnie poniżej kursu „Forward”, importer ma obowiązek zakupu waluty po kursie „Forward”.

 

Korzyści płynące z zastosowania zabezpieczenia „Forward” w transakcji importowej

 • Gwarancja kursu „budżetowego” dla Klienta – pełne zabezpieczenie przed wzrostem kursu zakupu waluty obcej
 • Możliwość elastycznego rozliczania transakcji Forward tj. wcześniejszego rozliczania części lub całości kwoty
 • Możliwość rozliczenia przez rzeczywistą dostawę waluty lub różnicą kursową (rozliczenie netto, tzw. NDF)
 • „Zerokosztowy” charakter transakcji – Klient nie ponosi w swoim banku żadnych dodatkowych opłat związanych z zawarciem transakcji (jest wyłącznie opłata „zewnętrzna” za nadanie kodu LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)

Przykładowe rozliczenie transakcji importowej z zabezpieczeniem „Forward”

W dniu „zero” importer składa zamówienie na towar za kwotę 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku to 4,3000, kurs Forward 4,3200).
Kalkulacja importera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

W następnych dniach otrzymuje fakturę importową (term. płat. 45 dni) na 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku wzrasta do 4,3200).
Kalkulacja importera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

Importer po 40 dniach dokonuje zakupu waluty po kursie Forward (kurs EURPLN na rynku wzrasta do 4,4000).
Kalkulacja importera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

W ciągu kolejnych kilku dni importer dokonuje przelewu kwoty 100 000 EUR na konto swojego dostawcy (kurs EURPLN na rynku wzrasta do 4,4200).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

Rezultatem tej strategii jest to, że importer, dzięki strategii „Forward”, zabezpieczył sobie kurs budżetowy i zrealizował założoną marżę operacyjną, kupując towar za walutę EUR i sprzedając otrzymany towar za PLN.

W dniu „zero” importer składa zamówienie na towar za kwotę 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku to 4,3000, kurs Forward 4,3200).
Kalkulacja importera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

W następnych dniach otrzymuje fakturę importową (term. płat. 45 dni) na 100 000 EUR (kurs EURPLN na rynku spada do 4,2800).
Kalkulacja importera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

Importer po 40 dniach dokonuje zakupu waluty po kursie Forward (kurs EURPLN na rynku spada do 4,2000).
Kalkulacja importera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

W ciągu kolejnych kilku dni importer dokonuje przelewu kwoty 100 000 EUR na konto swojego dostawcy (kurs EURPLN na rynku spada do 4,1800).
Kalkulacja eksportera: 100 000 EUR x 4,3200 = 432 000 PLN

Rezultatem tej strategii jest to, że importer, dzięki strategii „Forward”, zabezpieczył sobie kurs budżetowy i zrealizował założoną marżę operacyjną, kupując towar za walutę EUR i sprzedając otrzymany towar za PLN. Brak partycypacji w spadku rynkowego kursu EURPLN.

Wymogi formalne niezbędne do zawarcia transakcji „Forward”

 • Podpisanie z bankiem, w którym eksporter czy importer posiada rachunki Umowy Ramowej Transakcji Terminowych i Pochodnych
 • Przyznanie przez bank limitu rozliczeniowego na transakcje terminowe i pochodne – w zależności od kondycji finansowej Klienta, limit niezabezpieczony (bez depozytu na rachunku) lub zabezpieczony (depozyt na rachunku)
 • Przyznanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodu LEI (Legal Entity Identifier) i uiszczenie opłaty za nadanie w/w (ok. 460 PLN)

 

  [page-title]