Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. wielkopolskiego

Internacjonalizacja woj. wielkopolskiego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

Działania obowiązkowe:

 1. doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 2. poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
 3. uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
 4. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 5. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
 6. wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

 

Działania dodatkowe:

 1. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 2. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 3. udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
 4. organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

 

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Szczegółowa lista wnioskodawców wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie została umieszczona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.

 

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

19 900 000,00 PLN

  [page-title]