Zaznacz stronę

Austria

Home | Rynki zagraniczne | Austria

Informacje ogólne

Stolica

Wiedeń

Powierzchnia

83 879 km2

Liczba ludności

8,8 mln

Waluta

Euro (EUR)

PKB

457,6 mld USD

PKB per capita

51 509 USD

Dynamika PKB

2,7%

Case studies

Za wysokie progi na obuwie CCC w Austrii

CCC to polska spółka akcyjna z siedzibą w Polkowicach. Jest to druga co do wielkości sieć obuwnicza w Europie, swoim rozmiarem ustępuje jedynie niemieckiemu Deichmannowi. Założycielem firmy na początku lat dziewięćdziesiątych był Dariusz Miłek, który pozostaje jej głównym udziałowcem z 35% akcji.

Swoje pierwsze kroki w handlu obuwiem Miłek stawiał na lubińskim bazarze.

Jak potoczyła się jego kariera?

O sukcesie Boehringer Ingelheim w Austrii

Korzenie firmy Boehringer Ingelheim, światowego potentata na rynku farmaceutycznym i bio-chemicznym, sięgają początku XIX w. kiedy to Christian Friedrich Boehringer wspólnie z Christianem Gotthold Engelmannem otworzyli w Stuttgarcie zakłady chemiczne. W 1885 r. Albert Boehringer, wnuk jednego z założycieli kupił mały zakład chemiczny w Niedel-Ingelheim am Rhein, w którym przypadkowo dokonano przełomowego odkrycia, jak za pomocą bakterii można produkować kwas mlekowy na masową skalę.

Generowanie leadów B2B w branży logistycznej w tym Social Selling w języku angielskim oraz niemieckim

Celem kampanii promocyjnej było nawiązanie relacji biznesowej oraz pozyskania leadów sprzedażowych w celu podniesienie poziomu sprzedaży usług firmy logistycznej w krajach DACH i Holandia.

Przygotowaliśmy kampanię dedykowaną, skierowaną do właścicieli/operatorów firm transportowych w krajach niemieckojęzycznych. Kampania odniosła spory sukces a klient otrzymał satysfakcjonujące go zapytania ofertowe.

Statystyki wymiany handlowej Austrii

Import towarów (2023)

Ogółem: 208,1 mld EUR | z Polski: 7,0 mld EUR (3,3%)

Top 10:

152,5 mld EUR

(73,3%)

Pozostałe kraje: 55,6 mld EUR (26,7%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 207,0 mld EUR | do Polski: 7,7 mld EUR (3,7%)

Top 10:

141,6 mld EUR

(68,4%)

Pozostałe kraje: 65,4 mld EUR (31,6%)

Źródło: International Trade Centre kwiecień 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

27/190 Doing Business
32/176 Wolność gospodarcza
20/180 Korupcja
18/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

 • Chłonny rynek
 • Wysoka siła nabywcza mieszkańców
 • Wysoko rozwinięta infrastruktura

Słabe strony

 • Rynek o silnej konkurencji
 • Ograniczone możliwości rozwoju
 • Konsumenci mocno przywiązani do rodzimych produktów

Specyfika rynku

Według aktualnych, zrewidowanych prognoz Austriackiego Instytutu Badań nad Gospodarką (WIFO) w 2020r. austriacki PKB odnotuje 5,2% spadek. Na nachodzący 2021r. instytut oczekuje wzrostu PKB do poziomu 3,5%. Analitycy Instytutu Studiów Wyższych (IHS) pod koniec marca br. zakładali na 2020r. spadek PKB do -2,0%, należy jednak przyjąć, że prognozy te zostaną rewidowane.  

W 2019r. wskaźnik inflacji w Austrii osiągnął poziom 1,5%. Według aktualnych prognoz w 2020r. roczna inflacja wyniesie 0,9%, a w 2021r. wzrośnie do 1,3 %. 

Największy udział w PKB w 2019r. miał sektor usług produkcji towarów. Pozostałe sektory gospodarki miały jednak równie ważny wpływ na kształtowanie austriackiego PKB. Struktura PKB w Austrii w 2019r. kształtowała się następująco: produkcja towarów – 19%, sektor medyczno-socjalny, szkolnictwo -12%, handel – 11%, nieruchomości – 10%, inne usługi gospodarcze – 10%, budownictwo – 6%, transport – 6%, hotelarstwo i gastronomia – 5%, administracja publiczna – 5%, pośrednictwo finansowe i ubezpieczenia – 4%, informatyka, komunikacja – 4%, inne usługi – 3%, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3%, rolnictwo i leśnictwo – 1%.

Austria, która w 2009r. dotkliwie odczuła skutki kryzysu finansowego (eksport zmalał o 20,2%, import o 18,4%) w kolejnych latach zdołała odrobić straty ponownie odnotowując dodatnie wyniki. W kolejnych latach dynamika zarówno eksportu jak i importu  oscylowała w granicach kilkunastu procent. W 2012r. nastąpiło znaczne zahamowanie w wymianie handlowej z zagranicą, kiedy poziom eksportu wzrósł o 1,5%, importu o 0,7%, taki poziom utrzymany został w latach 2013-2014. Stabilizację sytuacji w połączeniu z  nieznaczną poprawą wyników osiągnięto w okresie 2015 -2018 r.

Według wstępnych danych za 2019r. po stronie eksportu Austria odnotowała 2,5% wzrost, natomiast import wzrósł o 1,2%. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. Austria sprowadziła towary o łącznej wartości 157,97 mld euro, eksportując w tym czasie produkty o łącznej wartości 153,78 mld euro. Deficyt bilansu handlu wyniósł 4,2 mld euro.

W 2019r. przedmiotem transakcji w ramach handlu zagranicznego była najczęściej grupa towarów obejmująca ´maszyny i pojazdy´ (import: 56,78 mld euro; eksport: 60,23 mld euro,). Kolejne, dominujące grupy towarów stanowiły ´towary przetworzone´, ´produkty chemiczne´ oraz ´inne towary´.

W handlu zagranicznym Austrii, zarówno w eksporcie jak i w imporcie dominują rynki EU-28 (ok.70%), natomiast najważniejszym partnerem handlowym od lat są Niemcy (w 2019r. Austria wyeksportowała do Niemiec towary o łącznej wartości 45,14 mld euro, importując w tym czasie towary na sumę 55,30 mld euro). W eksporcie czołowe pozycje obok Niemiec zajmują: USA, Włochy, Francja, Szwajcaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Wielka Brytania oraz Chiny, a w imporcie: Włochy, Chiny, Szwajcaria, Republika Czeska, USA, Holandia, Węgry, Francja oraz Polska. Od prawie 10 lat odnotowuje się stały wzrost wymiany handlowej z państwami trzecimi. W 2007r. jedynie 25% austriackiego importu i eksportu pochodziło z państw trzecich, natomiast w 2019r. po stronie importu handel z państwami trzecimi generował 29,9% obrotów, eksport z Austrii do państw trzecich stanowił 30,3% ogółu.

Według wstępnych danych za okres I-XII.2019r. Austria wyeksportowała do państw członkowskich UE towary o łącznej wartości 107,21 mld euro (69,7% ogółu eksportu), importując z państw UE towary warte 110,77 mld euro (70,1% ogółu importu). Wymiana handlowa z państwami członkowskimi UE w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. odnotowała 0,4% wzrost importu  oraz  2,2% wzrost eksportu.

Inwestycje zagranicznych inwestorów w Austrii w 2019 r. osiągnęły wartość 4,15mld euro. W 2019r. w Austrii inwestowały przede wszystkim państwa strefy euro. Największą aktywność inwestycyjną odnotowano ze strony Niemiec, Holandii i Luksemburga. Największych dezinwestycji dokonali inwestorzy w Wielkiej Brytanii.

Jako członek UE Austria wykorzystuje swoje dogodne położenie geograficzne, które sprzyja przede wszystkim w pozyskiwaniu i obsłudze rynków wschodnich.

Z wstępnych danych za 2019r. wynika, że wolumen polskiego eksportu do Austrii wyniósł 4,66 mld euro. W porównaniu do 2018r. (4,19 mld euro) oznacza to wzrost o 11,2proc.  Wg wstępnych danych Polski import z Austrii w 2019r. osiągnął wartość 5,18 mld euro, co w porównaniu z 2018r. (4,78 mld euro) oznacza wzrost 8,4proc.

Najważniejsze towary/grupy towarów eksportowanych i importowanych przez Polskę:

 • węgiel kamienny i brykiety, koks, węgiel koksujący, węgiel brunatny,
 • miedź, w tym drut miedziany,
 • meble biurowe i części do mebli,
 • samochody dostawcze, samochody osobowe, traktory,
 • części do samochodów, w tym skrzynie biegów,
 • meble do mieszkań, bielizna pościelowa,
 • owoce, przetwory z owoców i warzyw,
 • plastik i wyroby z plastiku,
 • części do maszyn i aparatury technicznej, kotły i urządzenia mechaniczne,
 • paliwa mineralne, oleje mineralne, dezynfekcja.

Od czasu akcesji w 1995 r. Austrii do UE konsumenci tego kraju czerpią duże korzyści wynikające z usunięcia barier handlowych. Bogata oferta towarowa prowadzi do intensywnej konkurencji na tym niewielkim i trudnym ze względu na wysokie standardy techniczne i wymagania jakościowe rynku, tym bardziej, że Austria lokuje się w czołówce krajów UE o najwyższym poziomie życia.

Mimo, że wejście Polski do struktur UE zlikwidowało ostatnie bariery o charakterze taryfowym i fizycznym, to jednak polscy eksporterzy nadal konfrontowani są z problemami wynikającymi z wysokiego zorganizowania austriackiego rynku. W tym kraju bowiem od lat istnieją liczne przepisy i zwyczaje handlowe wprowadzające szereg utrudnień, których przestrzeganie ściśle kontrolowane jest przez sprawne struktury samorządu gospodarczego.

Specjalne regulacje występują dla niektórych produktów, jak: tekstylia, żelazo i stal (wschodnia Europa), produkty rolnicze, towary o przeznaczeniu wojskowym, czy tak zwane towary „dual-use”.  Przy imporcie niektórych produktów rolnych wymagane są licencje i inne świadectwa (świadectwo zdrowia roślin, zaświadczenia weterynaryjne). Należy przestrzegać również odrębnych przepisów dotyczących opakowania i etykietowania.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku austriackim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

6 + 2 =

wyświetlono 3 221 views