Zaznacz stronę

Incoterms 2020: Delivered at Place Unloaded

Uniwersalne reguły handlu międzynarodowego
Home | Delivered at Place Unloaded (DPU)

Incoterms 2020: Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”. Reguła ta poprzednio nosiła nazwę „dostarczone do terminala” (DAT).

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w miejscu rozładunku.

CZYM SĄ INCOTERMS?

Incoterms, czyli z angielskiego International Commercial Terms,  to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i kupującym – eksporterem i importerem. Ustalone zostały przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC).

Incoterms opracowano w celu ograniczenia nieporozumień pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów w związku z występowaniem różnic dotyczących praktyk i zasad handlu w ich krajach. By ujednolicić zasady dla przedsiębiorców z różnych krajów, Incoterms jasno określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dzięki temu, obie strony transakcji nie muszą ustalać swoich własnych zasad, a jedynie zdecydować się na regułę Incoterms której będą używać w ich transakcjach.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym – w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem – jak i w handlu krajowym.

Formuły te były kilkukrotnie nowelizowane – najnowsza wersja powstała w 2020 roku. Obowiązujących reguł Incoterms 2020 jest łącznie 11. Ich nazwy zawierają skróty terminów, które mają bardzo precyzyjne znaczenie dla sprzedaży towarów na całym świecie. Terminy te są uniwersalne dla kupujących i sprzedających na całym świecie.

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli te używane do wszystkich środków transportu, oraz te dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. 

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Reguła ta poprzenio nosiła nazwę „dostarczone do terminala” (DAT). Zmiany dokonano, aby podkreślić fakt, że miejscem przeznaczenia może być dowolne miejsce, nie tylko „terminal”. Niemniej jednak jeśli miejscem przeznaczenia nie jest „terminal”, sprzedający musi mieć pewność, że jest w stanie wyładować towary w miejscu, w które mają być dostarczone.

Reguła Incoterms 2020: DPU

Nakłada ona następujące obowiązki:

Sprzedający

 • dostarcza towary i przenosi ryzyko na nabywcę, gdy towary, po ich rozładowaniu ze środka transportu, są postawione do dyspozycji nabywcy we wskazanym miejscu przeznaczenia lub w określonym punkcie
 • ponosi całość ryzyka związanego z dostarczeniem towarów i ich rozładowaniem w określonym miejscu przeznaczenia
 • pokrywa koszty transportu towarów
 • organizuje odprawę celną eksportową towarów
 • dokonuje rozładunku w miejscu przeznaczenia
 • na własny koszt dostarcza kupującemu dokument umożliwiający mu zajęcie się dostawą towaru

Kupujący

 • organizuje odprawę celną importową towarów
 • odpowiada za organizację i opłacenie transportu od miejsca dostarczenia uzgodnionego ze sprzedającym
 • ma obowiązek powiadomić sprzedającego o konieczności dostarczenia mu wszystkich informacji związanych z bezpieczeństwem, których może potrzebować do eksportu, importu i transportu towarów do miejsca przeznaczenia

DPU to jedyna reguła Incoterms, która wymaga od sprzedawcy dokonania rozładunku w miejscu przeznaczenia. Sprzedawca powinien zatem mieć pewność, że jest w stanie zorganizować wyładunek w uzgodnionym miejscu.  Jeśli strony nie chcą, by sprzedawca ponosił ryzyko i koszt rozładunku, należy unikać reguły DPU – właściwe wtedy będzie użycie reguły DAP.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w miejscu rozładunku.

Ważne!

Regułę DPU stworzono specjalnie na potrzeby transportu kontenerowego. Można ją także stosować w tradycyjnym transporcie morskim, kiedy sprzedający chce zachować ryzyka związane z wyładunkiem statku w porcie docelowym. W tym przypadku należy określić miejsce udostępnienia towaru (keja, w pobliżu dźwigu itd.).

Ex works

Reguła Incoterms Ex works (Z zakładu) jest jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym ze względu na minimalne ryzyko dla sprzedającego. 

Więcej >

Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Więcej >

Carriage Paid To

Regułę Incoterms CPT należy rozumieć jako „koszty transportu opłacone do” lub „przewoźne opłacone do”.

Więcej >

Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”.

Więcej >

Delivered at Place

Regułę Incoterms DAP należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca”. Jest ona jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym.

Więcej >

Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Więcej >

Delivered Duty Paid

Regułę Incoterms DDP należy rozumieć jako „dostarczone, cło opłacone”. DDP jest dokładnym przeciwieństwem EXW – Ex Works (Z zakładu).

Więcej >

Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Więcej >

Free On Board

Regułę Incoterms FOB należy rozumieć jako „Franco statek”. Ten warunek posiada swoją inną wersję znaną jako FOB amerykański, która dotyczy wyłącznie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej >

Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”. Przeniesienie ryzyka następuje tutaj jak w regule FOB.

Więcej >

Cost Insurance and Freight

Regułę Incoterms CIF należy rozumieć jako „Koszt, ubezpieczenie i fracht”. Jest ona niemal identyczna jak reguła CFR, ale dodatkowo zawiera obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

Więcej >

Masz pytania? Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  [page-title]