Zaznacz stronę

Oferta

Zabezpieczenie finansowe eksportu

Inkaso eksportowe

Jednym z narzędzi używanych dla finansowego zabezpieczenia sprzedaży eksportowych jest inkaso eksportowe. 

Inne formy zabezpieczenia finansowego eksportu opisane są tutaj:

Co to jest inkaso eksportowe?

To kolejny produkt do bezgotówkowego rozliczania transakcji w obrocie handlowym z zagranicą. Inkaso ułatwia eksporterowi zabezpieczanie otrzymania środków finansowych za wysłany towar lub usługę.

Schemat realizacji polega na tym, że eksporter składa w swoim banku komplet dokumentów handlowych, potwierdzających wysłanie towaru. Dokumentom towarzyszy instrukcja inkasowa, zgodna z warunkami zwartymi w kontrakcie handlowym pomiędzy sprzedającym a kupującym, która określa warunki na jakich importer będzie mógł dokonać odbioru zakupionego towaru lub usługi. Następnie bank eksportera wysyła ten komplet do banku importera. Kolejnym krokiem jest przekazanie tych dokumentów do importera w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla trasowanego).

Całość transakcji zostaje rozliczona w momencie, kiedy bank importera wysyła środki do banku importera oraz kiedy kupujący odbiera swój towar lub usługę, a sprzedający dostaje swoje pieniądze.

Weksel trasowany to taki, w którym wystawca (importer) zobowiązuje inną instytucję (w naszym przypadku bank importera) do bezwarunkowej zapłaty określonej na wekslu kwoty na rzecz beneficjenta, czyli eksportera. Weksel staje się trasowany w momencie jego akceptacji. 

Co zyskuje eksporter/sprzedający wybierając inkaso eksportowe?

  • Eliminację lub ograniczenie ryzyka wysłania towaru do odbiorcy bez zapłaty lub zabezpieczenia przyszłej zapłaty poprzez akceptację weksla.
  • Ograniczenie ryzyka opóźnienia lub braku płatności, jak w przypadku zwykłych rozliczeń za pomocą przelewów międzynarodowych (SWIFT, SEP) lub czeków.
  • Prostsza i tańsza forma rozliczenia w porównaniu do akredytywy dokumentowej. Używana w sytuacjach kiedy nie ma potrzeby stosowania tak mocnego zabezpieczenia.
  • Lepsza pozycja negocjacyjna w rozmowach z klientami poprzez możliwość oferowania towarów lub usług po niższej cenie w porównaniu do akredytywy, w której opłaty i prowizje są zdecydowanie wyższe.
  • Stała kontrola wysłanego towaru do momentu zapłaty za dokumenty lub akceptacji weksla.
  • Możliwość dochodzenia swoich roszczeń na podstawie prawa wekslowego.
  • Możliwość poprawienia płynności przedsiębiorstwa poprzez dyskonto zaakceptowanych weksli trasowanych.

    [page-title]