Zaznacz stronę

Estonia

Home | Rynki zagraniczne | Estonia

Case studies

Jak Zara odnalazła się na rynku estońskim?

Zara SA jest hiszpańskim producentem odzieży z siedzibą w Arteixo.  Od czasu powstania w 1975 roku, firma zajmowała się produkcją taniej odzieży stylizowanej na modę popularną. Ze względu na znaczący popyt, Zara stopniowo rozrastała się i w ciągu zaledwie 10 lat osiągnęła znaczącą pozycję w Hiszpanii. W skutek tego w 1985r. powstała spółka Inditex, która została mianowana spółką macierzystą Zary.

Zara weszła do Estonii w 2004 roku poprzez otwieracie swojej pierwszej placówki w Tallinnie, stolicy kraju.

Jak im się powiodło?

Udany start IKEA w cyfrowo zaawansowanej Estonii

Założona w 1943 roku IKEA jest światowej sławy producentem mebli oraz produktów wyposażenia domowego.

Głównym założeniem tej firmy jest sprzedawanie prostych, tanich i funkcjonalnych i tanich mebli na masową skalę.

IKEA posiada centrum projektowo-dystrybucyjne, gdzie opracowywane są strategie rozwoju. Uwzględniają one projektowanie mebli, rygorystyczne testy jakościowe, projektowanie katalogów i rozplanowywanie dystrybucji.

Jak potoczyły się losy firmy?

Statystyki wymiany handlowej Estonii

Import towarów (2023)

Ogółem: 21,2 mld EUR | z Polski: 1,6 mld EUR (7,6%)

Top 10:

16,6 mld EUR

(78,3%)

Pozostałe kraje: 4,6 mld EUR (21,7%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 18,2 mld EUR | do Polski: 616,2 mln EUR (3,4%)

Top 10:

12,7 mld EUR

(69,7%)

Pozostałe kraje: 5,5 mld EUR (30,3%)

Źródło: International Trade Centre kwiecień 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

18/190 Doing Business
6/176 Wolność gospodarcza
12/180 Korupcja
16/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Europejski lider w dziedzinie informatyzacji
  • Kraj strefy euro
  • Wysoki współczynnik skolaryzacji

Słabe strony

  • Skomplikowana sytuacja demograficzno-społeczna
  • Ograniczona chłonność rynku
  • Mała dywersyfikacja gospodarki

Specyfika rynku

Podstawami gospodarki estońskiej jest jej otwartość, liberalna polityka gospodarcza, sprzyjający przedsiębiorczości i inwestycjom system podatkowy oraz bankowy. Gospodarka Estonii w dużej mierze korzysta ze swoich zasobów, jakimi są lasy i łupki bitumiczne. Estonia jest krajem najmniej zależnym w UE od importu energii, jedynie 12% zapotrzebowania stanowi import, ponad 70% produkcji energii pochodzi z wydobywanych na miejscu łupków bitumicznych, coraz więcej energii produkowane jest ze źródeł odnawialnych.

Estonia wychodzi z okresu niskiego wzrostu gospodarczego. W 2017 r. przyrost PKB wyniósł 4,8%. Jest to wynikiem wprowadzonych przez rząd instrumentów nakierowanych na wzrost gospodarczy, podejmuje się intensywne działania w dziedzinie innowacji, rozwoju infrastruktury, automatyzacji i cyfryzacji. Estonia przoduje wśród państw UE pod względem zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych np. podpis elektroniczny, e-podatki, e-recepty, e-ID, m-parking, system X-Road łączący cyfrowo instytucje publiczne oraz ich rejestry, I-Voting, 99% transakcji bankowych jest przeprowadzana elektronicznie, praktycznie cała sfera publiczna jest objęta cyfryzacją.

Estonia jest jednym z wiodących krajów w Europie Środkowej i Wschodniej w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na mieszkańca.

W sprawach klimatycznych, Estonia zdaje sobie sprawę, że nie wywiera znaczącego wpływu na zmiany w skali globalnej, jednakże wspiera wszelkie działania mogące przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wprowadzania przyjaznych środowisku technologii. W Estonii panuje przekonanie, że początkowo kosztowne przedsięwzięcia przyniosą w dalszej perspektywie wymierne korzyści i dla środowiska i dla gospodarki.

Po kilku latach niskiego wzrostu gospodarczego na poziomie poniżej 2%, w 2017 roku Estonia odnotowała wzrost na poziomie 4,8%. Głównymi czynnikami rozwoju były: budownictwo, sektor ICT, przemysł wytwórczy, działalność naukowa i techniczna. Również w 2017 r. produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najlepsze wyniki odnotowały sektory energetyczny, górniczy i wytwórczy.

W 2017 roku estoński eksport wzrósł o 8 % (do 12,9 mld euro), a import o 9 % (do 14,7 mld euro). Deficyt handlowy wyniósł 1,8 mld euro. Największy wpływ na ujemny wynik bilansu handlowego miał import  sprzętu transportowego, w tym statków oraz surowców i produktów przemysłu chemicznego. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym odnotował przemysł drzewny i artykułów przemysłowych, w tym mebli. W ubiegłym roku, udział państw UE w całkowitym eksporcie Estonii wyniósł 71%, a w imporcie 82%.

Największą pozycją eksportową Estonii jest sprzęt elektryczny (17% całego eksportu), następnie drewno i artykuły z drewna (11%), produkty mineralne (10%). W 2017 r. największym krajem przeznaczenia eksportu Estonii była Finlandia (16%), na drugim miejscu znalazły się Szwecja (14%) i Łotwa (9%).

W 2017 r. do głównych towarów importowanych do Estonii należał sprzęt elektryczny (15% ogółu), sprzęt transportowy (13%), produkty rolne i spożywcze (10%), urządzenia mechaniczne i produkty mineralne (10%). W imporcie dominowała Finlandia (14%), Niemcy (11%), Litwa (9%). Polska znajduje się w czołówce krajów, z których Estonia importuje towary, z ponad 7-procentowym udziałem.

Relacje gospodarcze Polski z Estonią rozwijają się pomyślnie. Pomimo nierównowagi w bilansie handlowym, firmy polskie i estońskie współpracują i starają się wzbogacać swoją ofertę.

Najważniejszą grupę towarów w polskim eksporcie do Estonii w 2017 r. stanowiły pojazdy, następnie  urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego i metalowego, tworzywa sztuczne i artykuły spożywcze. Towary wyeksportowane z Polski stanowiły 7,37% ogółu estońskiego importu.

Dotychczasowe obserwacje zdają się potwierdzać tezę o konkurencyjności polskiego eksportu, a zwłaszcza jego korzystnej relacji jakości do ceny, co jest istotnym kryterium dokonywania wyboru. Odnotować należy rosnącą aktywność polskich przedsiębiorstw, którzy poszukują nowych partnerów w Estonii. Import z Estonii jest stosunkowo niewielki, obejmuje głównie maszyny i urządzenia, drewno i wyroby z drewna, celulozę, papier, wyroby metalowe. W sklepach różnych sieci można znaleźć towary wyprodukowane w Polsce, ale są one często sprzedawane pod obcą marką.

Dla Estonii i pozostałych krajów bałtyckich korytarz transportowy (kolejowy i drogowy) do centralnej Europy poprzez Polskę jest projektem o ogromnym znaczeniu i Estonia liczy na zintensyfikowanie współpracy z polskimi partnerami.

Jako członek UE, Estonia stosuje uregulowania wspólnotowe, nie ma specyficznych, krajowych zaleceń polityki celnej.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku estońskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

14 + 5 =

wyświetlono 1 329 views

Publikacje i raporty