Zaznacz stronę

Niemcy

Informacje ogólne

Stolica

Berlin

Powierzchnia

357 375,62 km2

Liczba ludności

82,7 mln

Waluta

Euro (EUR)

PKB

4 000 mld USD

PKB per capita

48 264 USD

Dynamika PKB

1.50%

Case studies

Porażka Walmarta na rynku niemieckim

Amerykańska firma Walmart jest największą korporacją handlu detalicznego na świecie. Prowadzi ona sieć hipermarketów, sklepów dyskontowych oraz spożywczych. Od czasu powstania w 1960 roku w Stanach Zjednoczonych, firma rozwinęła się na skalę globalną i obecnie obsługuje działalność placówek aż w 27 krajach świata.

Walmart swoją ekspansję zagraniczną zainicjował w 1991 roku. Od tego czasu firma agresywnie rozszerzała swoją międzynarodową działalność na inne rynki.

W 2002 roku, Walmart wyruszył na podbój Niemiec. Czy im się to udało?

Strategia rozwoju Starbucks na rynku niemieckim

Firma Starbucks jest największą siecią kawiarni na świecie, znaną z wysokiej jakości kawy i unikalnego klimatu placówek. Rozpoczęła działalność w 1971 roku w Seattle, USA, jako Starbucks Coffee Shop, zajmując się wówczas wyłącznie sprzedażą ziaren kawy oraz ekspresów. Po przejęciu firmy przez Howarda Schultza w 1987, Starbucks zmienił model działalności, przechodząc w stronę budowy sieci kawiarni, co pozostało najbardziej rozpoznawalnym elementem marki po dziś dzień. 

Ekspansję na rynek niemiecki rozpoczęto w 2002 roku poprzez partnerską spółkę joint venture z silną lokalną firmą KarstadtQuelle AG.

Pierwsze kroki UPS w Niemczech

Firma United Parcel Service UPS jest globalnie rozpoznawalną marką, świadczącą usługi kurierskie i przewozowe. Ich przesyłki docierają do ponad 200 krajów świata. Swoją działalność rozpoczęła w Seattle w 1907 roku pod szyldem American Messenger Company od skromnego pojedynczego biura, realizując zlecenia kurierskie na piechotę lub rowerami. W 1919 firma rozszerzyła działalność poza granice Seattle, otwierając kolejne placówki w Stanach Zjednoczonych i adoptując współcześnie używaną nazwę.

W roku 1976, UPS rozszerzył swoją działalność na rynki europejskie, zaczynając od wejścia na rynek niemiecki.

Statystyki wymiany handlowej Niemiec

Import towarów (2023)

Ogółem: 1,4 bln EUR | z Polski: 80,4 mld EUR (5,9%)

Top 10:

780,8 mld EUR

(57,7%)

Pozostałe kraje: 571,7 mld EUR (42,3%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 1,6 bln EUR | do Polski: 89,2 mld EUR (5,7%)

Top 10:

937,9 mld EUR

(60,0%)

Pozostałe kraje: 624,1 mld EUR (40,0%)

Źródło: International Trade Centre marzec 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej

Pozycja w rankingach

22/190 Doing Business
18/176 Wolność gospodarcza
9/180 Korupcja
8/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Duży, sąsiedni i chłonny rynek
  • Wysoka siła nabywcza obywateli
  • Bardzo duży stopień kooperacji pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami

Słabe strony

  • Rynek o wyjątkowo silnej konkurencji
  • Konsumenci mocno przywiązani do rodzimych produktów
  • Pogarszające się nastroje społeczna

Specyfika rynku

Niemcy są największą gospodarką strefy euro i Unii Europejskiej pod względem Produktu Krajowego Brutto. Przyczyny osłabienia koniunktury są głownie polityczne: Brexit, pogarszające się relacje z USA i zastój w reformach systemowych w Niemczech, gdzie nie ma obiecywanych postępów w cyfryzacji. Na wzrost pesymizmu wpływają także coraz droższe importowane nośniki energii i rosnące koszty pracy . Nie bez znaczenia jest groźba finansowych obciążeń ekologicznych dla niemieckiego biznesu.

Jeżeli chodzi o struturę towarową niemieckiego handlu zagranicznego to jest ona charkterystyczna dla wysoko rozwiniętych państw postindustrialnych z lekka korektą na produkty przemysłowe w eksporcie. Udział aut, pojazdów, maszyn i urządzeń w tym urzadzeń transportowych przekracza 50%. Niski udział produktów przemysłu spożywczego w eksporcie wynika z tradycyjnej dominacji przemysłu i usług w gospodarce.

W 2016r. eksport z Niemiec do Polski wyniósł ok. 55 mld euro, import z Polski do Niemiec ok. 46,5 mld euro. Tradycyjnie partnerzy niemieccy zainteresowani są współpracą głównie z naszymi województwami północnymi i zachodnimi, ale posiadają też porozumienia partnerskie z innymi regionami, np. województwem mazowieckim i małopolskim.

Brak jest formalnych ograniczeń w dostępie polskich towarów na rynek RFN. Regulacja dostępu opiera się w zasadniczej części na wspólnotowych swobodach: przepływu towarów i kapitału. Nie stosuje się ceł eksportowych i importowych oraz ograniczeń ilościowych.

W przypadkach delegowania pracowników do pracy w Niemczech przez polskich pracodawców czy funkcjonowania agencji pracy tymczasowej istotne jest jednak zapoznanie się z regulacjami obowiązującymi na terenie RFN, gdyż mogą one różnić się od przepisów polskich.

W RFN nie ma przepisów ograniczających zakup nieruchomości przez obcokrajowców. W regulacjach prawnych obowiązuje zasada swobody obrotu nieruchomościami. Istniejące ograniczenia związane m. in. z poprawą struktury rolnej, prawem kopalin czy obrotem ziemią na terenie nowych krajów związkowych dotyczą wszystkich podmiotów, bez względu na ich siedzibę czy obywatelstwo. Swoboda obrotu dotyczy również nabywania akcji zamówień udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości.

Kultura biznesu w Niemczech opiera się mniej na hierarchizacji, a bardziej na zaufaniu pracownikom i ich umiejętnościom. Sfera prywatna jest również zdecydowanie oddzielona od sfery zawodowej. Partnerzy bizneswi oczekują od siebie punktualności i przygotowania do rozmów, które rozpoczyna uścisk dłoni. Kontakt wzrokowy jest niezwykle ważny w negocjacjach biznesowych, jednak najważniejsze jest wykazanie się kompetencjami.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku niemieckim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

7 + 1 =

wyświetlono 841 views

Publikacje i raporty