Zaznacz stronę

POPW 1.2

Internacjonalizacja MŚP Dla Polski Wschodniej
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu

28 lutego 2019 r. rozpoczyna się kolejna runda naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Informujemy Państwa o aktualnych zmianach, dotyczących działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP:

Od 28 lutego do 6 września potrwa nabór wniosków na kolejną rundę Internacjonalizacji MŚP dla firm z Polski Wschodniej. Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie usługi zakupione od doradców zewnętrznych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
  • 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).

Znajdź pieniądze na rozwój swojej firmy

O dofinansowanie na rozwój eksportu (do 800 tys. zł) będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego.

Więcej

test

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą cenową, prosimy wypełnić poniższy formularz:

    Czy byliby Państwo zainteresowani ofertą ITRO dot. usług:
    [sm-options2 zgoda "Outsourcing działu Eksportu" "Udział w Misji gospodarczej [odwiedzanie targów, matchmaking, wsparcie negocjatora)"]