Zaznacz stronę

Incoterms 2020: Free Alongside Ship

Uniwersalne reguły handlu międzynarodowego
Home | Free Alongside Ship (FAS)

Incoterms 2020: Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje gdy towary zostaną dostarczone pod statek, ustawione „wzdłuż burty”. Od tego momentu to nabywca ponosi wszystkie dalsze koszty i ryzyko.

CZYM SĄ INCOTERMS?

Incoterms, czyli z angielskiego International Commercial Terms,  to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i kupującym – eksporterem i importerem. Ustalone zostały przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC).

Incoterms opracowano w celu ograniczenia nieporozumień pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów w związku z występowaniem różnic dotyczących praktyk i zasad handlu w ich krajach. By ujednolicić zasady dla przedsiębiorców z różnych krajów, Incoterms jasno określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dzięki temu, obie strony transakcji nie muszą ustalać swoich własnych zasad, a jedynie zdecydować się na regułę Incoterms której będą używać w ich transakcjach.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym – w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem – jak i w handlu krajowym.

Formuły te były kilkukrotnie nowelizowane – najnowsza wersja powstała w 2020 roku. Obowiązujących reguł Incoterms 2020 jest łącznie 11. Ich nazwy zawierają skróty terminów, które mają bardzo precyzyjne znaczenie dla sprzedaży towarów na całym świecie. Terminy te są uniwersalne dla kupujących i sprzedających na całym świecie.

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli te używane do wszystkich środków transportu, oraz te dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Reguła Incoterms 2020: FAS

Nakłada ona następujące obowiązki:

Sprzedający

 • dostarcza towary do kupującego – dostawa zostaje uznana za zakończoną gdy w określonym porcie wysyłki towary zostaną umieszczone wzdłuż burty statku (np. na nabrzeżu lub na barce) wskazanego przez nabywcę lub gdy sprzedawca odpowiada za towary w ten sposób dostarczone
 • dokonuje odprawy celnej eksportowej towarów
 • ponosi opłaty i ryzyko związane z nabywaniem licencji eksportowej lub wszelkich innych urzędowych zezwoleń

Kupujący

 • odpowiada za wszelkie opłaty i ryzyka związane ze stratami lub szkodami, od momentu dostarczenia towaru wzdłuż burty statku, szczególnie w przypadku opóźnienia terminu wypłynięcia statku, lub zmiany portu zawinięcia
 • wyznacza przewoźnika
 • odpowiada za zawarcie umowy przewozowej
 • płaci za przesyłkę
 • odpowiada za nabycie licencji importowej
 • dostarcza sprzedającemu wszelkich informacji dotyczących nazwy jednostki pływającej, miejsca załadunku oraz czasu wybranego na dostawę towaru w uzgodnionym terminie

Sprzedający nie dostarcza towaru według reguły FAS, jeżeli jednostka pływająca nie znajduje się w doku.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje gdy towary zostaną dostarczone pod statek, ustawione „wzdłuż burty”. Od tego momentu to nabywca ponosi wszystkie dalsze koszty i ryzyko.

Ex works

Reguła Incoterms Ex works (Z zakładu) jest jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym ze względu na minimalne ryzyko dla sprzedającego. 

Więcej >

Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Więcej >

Carriage Paid To

Regułę Incoterms CPT należy rozumieć jako „koszty transportu opłacone do” lub „przewoźne opłacone do”.

Więcej >

Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”.

Więcej >

Delivered at Place

Regułę Incoterms DAP należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca”. Jest ona jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym.

Więcej >

Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Więcej >

Delivered Duty Paid

Regułę Incoterms DDP należy rozumieć jako „dostarczone, cło opłacone”. DDP jest dokładnym przeciwieństwem EXW – Ex Works (Z zakładu).

Więcej >

Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Więcej >

Free On Board

Regułę Incoterms FOB należy rozumieć jako „Franco statek”. Ten warunek posiada swoją inną wersję znaną jako FOB amerykański, która dotyczy wyłącznie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej >

Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”. Przeniesienie ryzyka następuje tutaj jak w regule FOB.

Więcej >

Cost Insurance and Freight

Regułę Incoterms CIF należy rozumieć jako „Koszt, ubezpieczenie i fracht”. Jest ona niemal identyczna jak reguła CFR, ale dodatkowo zawiera obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

Więcej >

Masz pytania? Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  [page-title]