Zaznacz stronę

Audyt eksportowy

Export Solutions
Home | Strategia rozwoju eksportu | Audyt eksportowy

AUDYT EKSPORTOWY

Audyt eksportowy to sprawdzenie przez naszych specjalistów poziomu wykorzystania zasobów i ich efektowności w prowadzonych działaniach eksportowych.

Nadrzędnym celem audytu jest zwiększenie osiąganej marży na sprzedawanych produktach i ulepszenie procesu sprzedaży eksportowych poprzez analizę stanu faktycznego i rozpisanie go w formie procesu z przypisanymi rolami pracowników o różnym poziomie decyzyjności.

Przy próbie internacjonalizacji należy odpowiednio się do niej przygotować

W ostatnich latach Polska zanotowała nadwyżkę eksportu nad importem, co oznacza, że eksportujemy relatywnie dużo naszych produktów i usług poza granice kraju. Jednak z naszych doświadczeń wynika, że mniej niż 10% polskich eksporterów aktywnie poszukuje klientów na rynkach zagranicznych. Jeszcze mniej sprawdza celowość podjętych działań w sposób przemyślany w oparciu o zebrane wcześniej dane i doświadczenia.

Przychodząc do klienta, kompleksowo sprawdzamy jego działalność związaną z eksportem. Od momentu podejmowania decyzji na jakim rynku podjąć działania, poprzez to jakie działania zostały przyjęte i jakie efekty przyniosły oraz kto odpowiada za pozyskanie i obsługę nowych klientów, aż po jakich kompetencji to wymaga poprzez ich zdefiniowanie i określenie w zespole klienta. Rozpisując cały proces na kamienie milowe, poziom decyzyjności i role w organizacji wraz z zakresem kompetencji potrzebnych do wykonania określonych ról.

Nadrzędnym celem audytu jest zwiększenie osiąganej marży na sprzedawanych produktach i ulepszenie procesu sprzedaży eksportowych poprzez analizę stanu faktycznego i rozpisanie go w formie procesu z przypisanymi rolami pracowników o różnym poziomie decyzyjności.

Tylko firmy, które nieustannie pracują nad podniesieniem rentowności mogą się rozwijać poprzez inwestowanie nadwyżek wypracowanych w procesie sprzedaży. Inwestycje w marketing czy nowe technologie lub szkolenie personelu pozwala im budować pozycję konkurencyjną i wyprzedzać swoją konkurencję. Utrzymywanie pozycji na rynku poprzez walkę najniższą ceną najczęściej prowadzi do powolnego spadku rentowności wszystkich uczestników tego procesu i stagnację branży.

Wyjście na rynki zagraniczne ze swoimi produktami lub usługami może pozwolić na wyjście z impasu cenowego i konkurowania ceną na rynku lokalnym. Inwestycje w nowe technologie wytwórcze mogą obniżyć koszty i uzyskać przewagę nad konkurencją. Dlatego też warto podejmować ryzyko wychodzenia na rynki zagraniczne, aby uzyskać możliwość rozwoju firmy.

Większe podmioty w naturalnym rozwoju poszukują nowych rynków zbytu, ponieważ rynek polski dawno wyczerpał ich możliwości wzrostu. Dotyczy to szczególności firm z sektora FMCG.

Podobne tendencje obserwujemy w sektorze dóbr luksusowych, gdzie polski rynek jest jeszcze słabo rozwinięty, a zamożni Polacy twierdzą, iż luksusowych zakupów dokonują podczas wyjazdów zagranicznych.

W zależności od oferowanego przez firmę produktu lub usługi, przy próbie internacjonalizacji należy odpowiednio się do niej przygotować, w czym firma Itro może pomóc – począwszy od analizy potencjału eksportowego, poprzez audyt eksportowy, pomoc w wyborze rynku docelowego, aż po opracowanie odpowiednich materiałów marketingowych i handlowych poprzez aktywizację sprzedaży i budowy sieci dystrybucji na rynku zagranicznym.

OCENA POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO FIRMY Z PUNKTU WIDZENIA MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA WYROBÓW NA RYNKI ZAGRANICZNE

Ankieta potencjału eksportowego

Zakład Mięsny „Kabo” A. Borowik W. Karpieszuk s.j. korzystała z usług firmy ITRO S. z o.o. w zakresie opracowania wniosku oraz modelu biznesowego, w celu pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP. Dzięki współpracy otrzymaliśmy środki na poszerzenie realizacji działań eksportowych przedsiębiorstwa. Z przyjemnością polecamy usługi firmy ITRO związane z rozwojem eksportu. Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się na wysoką skuteczność podejmowanych przed firmę działań doradczych.

Zakład Mięsny "Kabo"

Współpraca z ITRO Sp. z o.o. została podjęta w związku z realizacją projektu

„Przygotowanie firmy INSTAL Rzeszów do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności”.

Firma ITRO Sp. z o.o. profesjonalnie i sumiennie wykonała szeroki zakres usług związanych z wejściem firmy Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów na rynki Austrii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Usługi zostały wykonane z należytą dokładnością i starannością. Pragniemy podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za owocną współpracę i z pełnym przekonaniem polecamy ją jako firmę godną zaufania.

Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów Sp. z o.o.

TRYUMF Sp. z o. o. pragnie serdecznie podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, niezbędnego w celu pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Usługa została wykonana profesjonalnie, ze starannością i dbałością o szczegóły. Dzięki działaniom ITRO otrzymaliśmy dotację, która pomogła nam rozwinąć działalność na nowych rynkach zagranicznych.
Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako profesjonalistę w zakresie usług doradczych.

TRYUMF Sp. z o. o.

P.P.H.U. „JASLAM” KRZYSZTOF STYRANKA dziękuje firmie ITRO Sp. z o. o. w związku z opracowaniem strategii wejścia na rynek słowacki oraz określeniem szczegółowej kampanii promocyjnej w internecie na rynku słowackim.

Szczegółowo przygotowana kampania promocyjna otworzyła przed nami nowe perspektywy rozwoju.

Starannie wyselekcjonowane kanały promocji odpowiadały przedstawionym profilom potencjalnych klientów, co przyczyniło się do zwiększenia naszych szans eksportowych na rynku słowackim. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako rzetelnego partnera w działaniach eksportowych.

Jaslam Krzysztof Styranka

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą cenową, prosimy wypełnić poniższy formularz:

  [page-title]

  Business Model Canvas

  jest zestawieniem 9 kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz reprezentowane przez nią wartości.

  Więcej >

  Model Biznesowy Internacjonalizacji

  stanowi jednocześnie analizę bieżącej sytuacji firmy, jak i opracowanie strategii, która będzie realizowana w ramach procesu internacjonalizacji.

  Więcej >

  Internacjonalizacja Polski Wschodniej

  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

  Więcej >

  Ankieta eksportera

  ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzenia wyrobów na rynki zagraniczne.

  Więcej >

  Audyt eksportowy

  sprawdzenie przez ekspertów poziomu wykorzystania zasobów i ich efektowności w prowadzonych działaniach eksportowych

  Więcej >

  Wybór rynku docelowego

  dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z  urzędów celnych i urzędów statystycznych w oparciu o kody HS produktów.

  Więcej >

  Opracowanie kanałów dystrybucji

  W większości przypadków łańcuch sprzedaży zmieni się względem pierwotnego łańcucha na rynku krajowym.

  Więcej >

  Strategia rozwoju eksportu

  powinna być integralną częścią strategii rozwoju firmy. Dobrze jest mieć jasno określony cel w kierunku, którego podąża nasza organizacja.

  Więcej >

  Badania marketingowe

  dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z  urzędów celnych i urzędów statystycznych w oparciu o kody HS produktów.

  Więcej >

  wyświetlono 512 views