Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja Polski Wschodniej

Internacjonalizacja Polski Wschodniej

Kierunek na Eksport? Dotacje 2022: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Wartość dofinansowania w ramach POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP może wynieść do 900 000 PLN netto. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naboru

Zakończenie naboru

Cel finansowania

Celem programu Internacjonalizacja MŚP jest pomoc w internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i promocja marek polskich na innych rynkach to jednak nie jedyne założenie tego programu.
Internacjonalizacja firmy zawsze łączy się z kosztami, na które nie wszystkie mogą sobie pozwolić lekką ręką. Tutaj właśnie wchodzi POPW 1.2, który dofinansowuje koszty wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Internacjonalizacja przedsiębiorstw to nie tylko szansa dla Polski na zaistnienie na arenie międzynarodowej, ale także szansa dla polskich biznesów na rozwinięcie skrzydeł. Nie straćmy jej!

%

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu internacjonalizacji

%

Minimalny wkład własny w internacjonalizację

%

Skuteczności pozyskania dotacji przez firmę ITRO

Internacjonalizacja: kto może otrzymać dofinansowanie?

4 kwietnia 2022 ogłoszona zostanie kolejna runda naboru wniosków w konkursie POPW 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w perspektywie 2014-2020.

O dofinansowanie na internacjonalizację przedsiębiorstwa mogą ubiegać się wyłącznie

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

www.parp.gov.pl

W ramach konkursu 1.2. Internacjonalizacja MŚP możecie Państwo:

 • Pozyskać do 900 000,00 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego;
 • Otrzymać do 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • Sfinansować m.in.:
  • udział w targach międzynarodowych i misjach gospodarczych;
  • opracowanie materiałów marketingowych, katalogów, strony internetowej oraz kampanii promocyjnych;
  • pozyskanie klientów na rykach zagranicznych i otwarcie kanałów dystrybucji;
  • zakup środków trwałych;
  • zakup oprogramowania;
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i certyfikacji;
  • usługi doradcze, w tym szkolenia i badania marketingowe.

Zapytaj o dofinansowanie: bezpłatne, indywidualne konsultacje dla osób i firm chcących pozyskać dotacje unijne na rozwój eksportu

Pula środków w konkursie

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki spoza UE

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki UE

Jakie warunki trzeba spełniać, by móc się ubiegać o dofinansowanie na rozwój eksportu w ramach 1.2 Internacjonalizacja MŚP?

Ankieta dot. spełnienia kryteriów POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Pozytywne najnowsze informacje i wytyczne dotyczące programu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 • maksymalnie 200 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
 • maksymalnie 200 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Link do całości dokumentacji konkursowej >

Program nie wymaga wskaźników rezultatu w postaci wzrostu eksportu, co przy niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie jest dość istotne.

Ze względu na pracochłonność opracowania wniosków już dziś należy rozpocząć:

 • proces budowy Modelu Biznesowego Internacjonalizacji – to jest niezbędny dokument dla firm ubiegających się o dotację w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP;
 • dobór odpowiednich targów międzynarodowych;
 • opracowanie harmonogramu działań do realizacji na 24 mies. do przodu.

W 2022 r. pula dotacji uzależniona będzie od dostępności środków. Warto się spieszyć by odpowiednio wcześnie opracować model biznesowy oraz wniosek i zdobyć dodatkowe środki na rozwój firmy.

Działajmy już dziś!

Dowiedz się więcej o Twojej dotacji

Przemysław Leoniak

Business Development Manager

+48 730 335 100

Urszula Bienasz

Key Account Manager

+48 509 344 756

Umów się na darmową konsultację

Sebastian Sadowski-Romanov

Sebastian Sadowski-Romanov

Prezes Zarządu ITRO Sp.zo.o.

Mob.: 512 022 907 | sadowski@itro.pl

Firma ITRO w 2021 roku pozyskała ponad 11 000 000 PLN dofinansowania dla 24 klientów z Polski Wschodniej. Kompleksowo przeprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez proces internacjonalizacji – od składania wniosku o dotacje, po wybór i badania rynku oraz pozyskiwanie klientów zagranicznych.

Jestem zainteresowany spotkaniem online

 


Internacjonalizacja - dlaczego ITRO?

 • Przeprowadzimy audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
 • Przeprowadzimy audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
 • Przeprowadzimy audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
 • Dokonamy wyboru rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji, wybierze optymalne kierunki ekspansji.
 • Opracujemy strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
 • Opracujemy prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.
 • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
 • Będziemy na bieżąco kontrolować proces wdrożeniowy.
 • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

W samym 2021 roku ITRO pozyskało dofinansowanie dla 24 firm z Polski Wschodniej na łączną kwotę ponad 11 milionów PLN!

Zadowolenie i sukces naszych klientów jest dla nas podstawą, dlatego też jesteśmy gotowi brać ryzyko pisania MBI na siebie – dokładnie wiemy jak powinien taki model być zbudowany, aby oceniający zaakceptowali jego wartość merytoryczną i kosztową.

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa to Twój cel? Postaw na sukces, postaw na ITRO.

Nabór wniosków rozpoczyna się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Zakład Mięsny „Kabo” A. Borowik W. Karpieszuk s.j. korzystała z usług firmy ITRO S. z o.o. w zakresie opracowania wniosku oraz modelu biznesowego, w celu pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP. Dzięki współpracy otrzymaliśmy środki na poszerzenie realizacji działań eksportowych przedsiębiorstwa. Z przyjemnością polecamy usługi firmy ITRO związane z rozwojem eksportu. Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się na wysoką skuteczność podejmowanych przed firmę działań doradczych.

Zakład Mięsny "Kabo" A. Borowik W. Karpieszuk s.j.

TRYUMF Sp. z o. o. pragnie serdecznie podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, niezbędnego w celu pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Usługa została wykonana profesjonalnie, ze starannością i dbałością o szczegóły. Dzięki działaniom ITRO otrzymaliśmy dotację, która pomogła nam rozwinąć działalność na nowych rynkach zagranicznych.
Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako profesjonalistę w zakresie usług doradczych.

TRYUMF Sp. z o. o.

Współpraca z ITRO Sp. z o.o. została podjęta w związku z realizacją projektu

„Przygotowanie firmy INSTAL Rzeszów do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Polska Wschodnia.

Firma ITRO Sp. z o.o. profesjonalnie i sumiennie wykonała szeroki zakres usług związanych z wejściem firmy Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów na rynki Austrii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Usługi zostały wykonane z należytą dokładnością i starannością. Pragniemy podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za owocną współpracę i z pełnym przekonaniem polecamy ją jako firmę godną zaufania.

Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów Sp. z o.o.

P.P.H.U. „JASLAM” KRZYSZTOF STYRANKA dziękuje firmie ITRO Sp. z o. o. w związku z opracowaniem strategii wejścia na rynek słowacki oraz określeniem szczegółowej kampanii promocyjnej w internecie na rynku słowackim.

Szczegółowo przygotowana kampania promocyjna otworzyła przed nami nowe perspektywy rozwoju.

Starannie wyselekcjonowane kanały promocji odpowiadały przedstawionym profilom potencjalnych klientów, co przyczyniło się do zwiększenia naszych szans eksportowych na rynku słowackim.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO Sp. z o. o. jako rzetelnego partnera w działaniach eksportowych.

Jaslam Krzysztof Styranka

Aby pobrać darmową checklistę wypełnij poniższy formularz:

 Ostatnia szansa

Internacjonalizacja 2021. Pobierz checklistę i dowiedz się:

Opracowano: lipiec 2021 r. [7 stron]

 

 • wartości i warunków dofinansowania POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP
 • dlaczego dotacja jest narzędziem rozwoju eksportu
 • jakie są kluczowe koszty kwalifikowane
 • jakie kryteria firma musi spełnić, aby wnioskować o dofinansowanie
.

wyświetlono 1 557 views