Zaznacz stronę

Baza Wiedzy

12 kroków w eksporcie

Home | Poradnik eksportera w 12 krokach | Krok 10: Wyjazd na misję gospodarczą

Wyjazd na misję gospodarczą

Aby dobrze zaprezentować się swoim przyszłym klientom i lepiej poznać charakterystykę danego rynku, dobrym rozwiązaniem byłby wyjazd na misję gospodarczą.

 1. Czym naprawdę jest misja gospodarcza?
 2. Podział misji gospodarczych
 3. Jakie są cele misji gospodarczej?
 4. Jakie korzyści płyną z udziału w misji gospodarczej?
 5. Zalety indywidualnych misji gospodarczych
 6. Jak wyglądają zbiorowe misje gospodarcze?
 7. Jak przygotować się do udziału w misji gospodarczej?

 

Czym naprawdę jest misja gospodarcza?

Jest to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli danej firmy, przeprowadzany w celu poznania obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań, zwiedzania wybranych targów lub wystaw oraz wzięcia udziału w zorganizowanych spotkaniach branżowych i bezpośrednich.

Misje są najtańszą bezpośrednią formą docierania do odpowiedniego partnera biznesowego w naturalnym miejscu jego działalności i pozwalają na zapoznanie się nie tylko z jego możliwościami, ale i naturalnym otoczeniem biznesowym i prawnym.

Misje gospodarcze najczęściej kierowane są do małych i średnich przedsiębiorców.

Charakteryzuje je to, iż z reguły są zdarzeniami cyklicznymi, których najczęstszymi organizatorami są instytucje państwowe, takie jak Urzędy Marszałkowskie czy placówki gospodarcze. Kryterium naboru uczestników misji jest ustalane indywidualnie przez organizatora wyjazdu.

 

Podział misji gospodarczych

Misje gospodarcze z reguły dzielą się na dwa rodzaje:

misja gospodarcza indywidualna

W jej przypadku ilość osób, program, termin wyjazdu oraz miejsce są ustalane indywidualnie z firmą, czyli uczestnikiem, co pozwala zmaksymalizować efektywność wyjazdu, dopasowując każdy szczegół tak aby spełniał oczekiwania.

misja gospodarcza zbiorowa

To wyjazd wielu firm lub kilku osób z jednej branży. Program, termin i miejsce wyjazdu są deklarowane uprzednio przez potencjalnych uczestników, a następnie w drodze uzgodnień opracowany jest plan wyjazdu. Wpływa to pozytywnie na ilość potencjalnych parterów, jak również pozwala zredukować koszty wyjazdu.

Jakie są cele misji gospodarczych?

 • stworzenie przedsiębiorcom warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych poprzez wizyty w siedzibach zagranicznych firm,
 • uzyskanie informacji na temat środowiska biznesowego danego rynku,
 • rozpoznanie rynku,
 • nawiązanie kontaktów z ważnymi partnerami handlowymi,
 • poznanie profilu konsumentów.

 

Jakie korzyści płyną z udziału w misji gospodarczej?

 • nawiązanie nowych kontaktów handlowych,
 • poznanie zwyczajów rynkowych występujących na danym obszarze handlowym,
 • poznanie uwarunkowań prawno-administracyjnych.

 

Zalety indywidualnych misji gospodarczych

Niewątpliwie, indywidualne misje gospodarcze są o wiele bardziej korzystne niż te zbiorowe. Przede wszystkim są one dopasowane do potrzeb poznawczych przedstawiciela danej branży, przez co stają się usługą spersonalizowaną. Przygotowuje się je w sposób bardzo drobiazgowy, zwracając szczególną uwagę na trafny dobór przyszłych kontrahentów, aby nawiązane w trakcie misji gospodarczej znajomości w przyszłości miały szansę stać się trwałymi relacjami handlowymi. 

Misja gospodarcza jest również ogromną szansą dla przedsiębiorcy na przedstawienie swojego produktu lub usługi, jak również oferty cenowej, przyszłym kontrahentom. Pozwala to na wcześniejsze zapoznanie się, wyrażenie opinii oraz ocenę danego produktu lub usługi, które w  przyszłości zostaną wprowadzone na dany rynek.

Indywidualne misje gospodarcze są również doskonałym sposobem na zapoznanie się z uwarunkowaniami prawno-admistracyjnymi istniejącymi w danym państwie. Bogaci o tę wiedzę, będziemy mieć w znacznym stopniu ułatwione wejście na rynek docelowy.

Często misje gospodarcze powiązanie są bezpośrednio z imprezami targowo-wystawienniczymi, które również są doskonałym źródłem pozyskania niezbędnych informacji. Informacje te możemy w przyszłości wykorzystać przy działaniach podjętych w celu internacjonalizacji naszego produktu lub usługi.

 

Jak wyglądają zbiorowe misje gospodarcze?

Zbiorowe misje gospodarcze nie posiadają tak szerokiego wachlarza możliwości jak misje indywidualne. Są organizowane dla kilku przedstawicieli tej samej branży, co uniemożliwia zaspokojenie potrzeb wszystkich jej uczestników. Przez to ich program wyjazdu jest opracowywany na zasadzie kompromisu między oczekiwaniami firm, które wcześniej zdeklarują swój udział. Ma to jednak wpływ na dokładność opracowania wyjazdu.

Z drugiej strony, plusem jest to, że duża ilość uczestników w znaczący sposób podnosi rangę misji, co pozytywnie wpływa na ilość potencjalnych partnerów pojawiających się na spotkaniach organizowanych na miejscu. Pozwala to również zredukować koszty wyjazdu.

 

Jak przygotować się do udziału w misji gospodarczej?

Misje gospodarcze są bardzo dobrą okazją do podjęcia wielu działań, dzięki którym możesz przygotować fundament pod wejście na nowy rynek. Dlatego też dobrze jest zawczasu podjąć kilka istotnych działań, które nam w tym pomogą.

Przed wyjazdem na misję gospodarczą, aby efektywniej dotrzeć do naszych przyszłych parterów, powinniśmy zdefiniować klasę konsumentów lub firm, do których zostanie skierowana nasza oferta, oraz działania biznesowe, jakie podejmiemy celem pozyskania odpowiednich partnerów.

Bardzo ważnym jest aby odpowiednio przygotować ofertę kupna oraz sprzedaży towarów i usług. Aby być dobrze przyjętą, powinna ona:

 • zawierać podstawowe warunki zawarcia umowy lub kontraktu
 • mieć precyzyjnie zdefiniowany cel jaki chcemy osiągnąć na rynku docelowym
 • powinna być krótka, zwięzła, zawierać tylko niezbędne informacje
 • wskazanym byłoby opracować ją w języku kraju docelowego lub, ostatecznie, w języku angielskim.
 • przy jej tworzeniu powinniśmy również uwzględnić czynniki, takie jak lokalne warunki biznesowe oraz różnice kulturowe (dotyczy to szczególnie rynków azjatyckich i arabskich).

Podczas misji gospodarczych, organizowane są spotkania B2B. Są to bezpośrednie spotkania uczestników misji gospodarczych, odbywające się w krajach docelowych z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi. Podczas nich odbywa się prezentacja ofert eksportowych uczestników misji w obecności wszystkich zaproszonych gości, a następnie przechodzi się do indywidualnych rozmów.