Zaznacz stronę

Wyjazd na misję gospodarczą

12 kroków w eksporcie
Home | Poradnik eksportera w 12 krokach | Krok 10: Wyjazd na misję gospodarczą

WYJAZD NA MISJĘ GOSPODARCZĄ

Aby dobrze zaprezentować się swoim przyszłym klientom i lepiej poznać charakterystykę danego rynku, dobrym rozwiązaniem byłby wyjazd na misję gospodarczą. Misja jest zdecydowanie mniej kosztowna od wystawienia się na targach czy ślepego inwestowania w nietrafiony marketing.

 1. Czym naprawdę jest misja gospodarcza?
 2. Podział misji gospodarczych
 3. Jakie korzyści płyną z udziału w misji gospodarczej?
 4. Zalety indywidualnych misji gospodarczych
 5. Jak wyglądają zbiorowe misje gospodarcze?
 6. Jak przygotować się do udziału w misji gospodarczej?

Czym naprawdę jest misja gospodarcza?

Jest to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli danej firmy, przeprowadzany w celu poznania obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań, zwiedzania wybranych targów lub wystaw oraz wzięcia udziału w zorganizowanych spotkaniach branżowych i bezpośrednich.

Misje są najtańszą bezpośrednią formą docierania do odpowiedniego partnera biznesowego w naturalnym miejscu jego działalności i pozwalają na zapoznanie się nie tylko z jego możliwościami, ale i naturalnym otoczeniem biznesowym i prawnym.

Misje gospodarcze najczęściej kierowane są do małych i średnich przedsiębiorców.

Charakteryzuje je to, iż z reguły są zdarzeniami cyklicznymi, których najczęstszymi organizatorami są instytucje państwowe, takie jak Urzędy Marszałkowskie czy placówki gospodarcze. Kryterium naboru uczestników misji jest ustalane indywidualnie przez organizatora wyjazdu.

Podział misji gospodarczych

Wyróżniamy dwa rodzaje misji gospodarczych, dzielonych ze względu na liczbę firm uczestniczących.

MISJA GOSPODARCZA INDYWIDUALNA

W jej przypadku ilość osób, program, termin wyjazdu oraz miejsce są ustalane indywidualnie z firmą, czyli uczestnikiem, co pozwala zmaksymalizować efektywność wyjazdu, dopasowując każdy szczegół tak aby spełniał oczekiwania.

MISJA GOSPODARCZA ZBIOROWA

To wyjazd wielu firm lub kilku osób z jednej branży. Program, termin i miejsce wyjazdu są deklarowane uprzednio przez potencjalnych uczestników, a następnie w drodze uzgodnień opracowany jest plan wyjazdu. Wpływa to pozytywnie na ilość potencjalnych parterów, jak również pozwala zredukować koszty wyjazdu.

Jakie korzyści płyną z udziału w misji gospodarczej?

Zalety indywidualnych misji gospodarczych

Niewątpliwie, indywidualne misje gospodarcze są o wiele bardziej korzystne niż te zbiorowe. Przede wszystkim są one dopasowane do potrzeb poznawczych przedstawiciela danej branży, przez co stają się usługą spersonalizowaną. Przygotowuje się je w sposób bardzo drobiazgowy, zwracając szczególną uwagę na trafny dobór przyszłych kontrahentów, aby nawiązane w trakcie misji gospodarczej znajomości w przyszłości miały szansę stać się trwałymi relacjami handlowymi. 

Misja gospodarcza jest również ogromną szansą dla przedsiębiorcy na przedstawienie swojego produktu lub usługi, jak również oferty cenowej, przyszłym kontrahentom. Pozwala to na wcześniejsze zapoznanie się, wyrażenie opinii oraz ocenę danego produktu lub usługi, które w  przyszłości zostaną wprowadzone na dany rynek.

Indywidualne misje gospodarcze są również doskonałym sposobem na zapoznanie się z uwarunkowaniami prawno-admistracyjnymi istniejącymi w danym państwie. Bogaci o tę wiedzę, będziemy mieć w znacznym stopniu ułatwione wejście na rynek docelowy.

Często misje gospodarcze powiązanie są bezpośrednio z imprezami targowo-wystawienniczymi, które również są doskonałym źródłem pozyskania niezbędnych informacji. Informacje te możemy w przyszłości wykorzystać przy działaniach podjętych w celu internacjonalizacji naszego produktu lub usługi.

itro.pl/firma-z-branzy-kosmetycznej/

Wyjazd na misję jako odwiedzający

Aby pobrać darmowy raport wypełnij formularz:

Jak wyglądają zbiorowe misje gospodarcze?

Zbiorowe misje gospodarcze nie posiadają tak szerokiego wachlarza możliwości jak misje indywidualne. Są organizowane dla kilku przedstawicieli tej samej branży, co uniemożliwia zaspokojenie potrzeb wszystkich jej uczestników. Przez to ich program wyjazdu jest opracowywany na zasadzie kompromisu między oczekiwaniami firm, które wcześniej zdeklarują swój udział. Ma to jednak wpływ na dokładność opracowania wyjazdu.

Z drugiej strony, plusem jest to, że duża ilość uczestników w znaczący sposób podnosi rangę misji, co pozytywnie wpływa na ilość potencjalnych partnerów pojawiających się na spotkaniach organizowanych na miejscu. Pozwala to również zredukować koszty wyjazdu.

Jak przygotować się do udziału w misji gospodarczej?

Misje gospodarcze są bardzo dobrą okazją do podjęcia wielu działań, dzięki którym możesz przygotować fundament pod wejście na nowy rynek. Dlatego też dobrze jest zawczasu podjąć kilka istotnych działań, które nam w tym pomogą.

Przed wyjazdem na misję gospodarczą, aby efektywniej dotrzeć do naszych przyszłych parterów, powinniśmy zdefiniować klasę konsumentów lub firm, do których zostanie skierowana nasza oferta, oraz działania biznesowe, jakie podejmiemy celem pozyskania odpowiednich partnerów.

Bardzo ważnym jest aby odpowiednio przygotować ofertę kupna oraz sprzedaży towarów i usług. Aby być dobrze przyjętą, powinna ona:

 • zawierać podstawowe warunki zawarcia umowy lub kontraktu
 • mieć precyzyjnie zdefiniowany cel jaki chcemy osiągnąć na rynku docelowym
 • powinna być krótka, zwięzła, zawierać tylko niezbędne informacje
 • wskazanym byłoby opracować ją w języku kraju docelowego lub, ostatecznie, w języku angielskim.
 • przy jej tworzeniu powinniśmy również uwzględnić czynniki, takie jak lokalne warunki biznesowe oraz różnice kulturowe (dotyczy to szczególnie rynków azjatyckich i arabskich).

Podczas misji gospodarczych, organizowane są spotkania B2B. Są to bezpośrednie spotkania uczestników misji gospodarczych, odbywające się w krajach docelowych z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi. Podczas nich odbywa się prezentacja ofert eksportowych uczestników misji w obecności wszystkich zaproszonych gości, a następnie przechodzi się do indywidualnych rozmów.

Pamiętaj, że zwiększanie zaangażowania na rynkach zagranicznych układa się w pewną logiczną całość. Każdy z kolejnych kroków eksportowych, wiąże się ze zwiększaniem nakładów kapitałowych, oferując jednocześnie większą kontrolę nad sprzedażami zagranicznymi.

Ankieta potencjału eksportowego

Organizacja wyjazdu na targi do Szwajcarii

W październiku 2020 roku firma ITRO zorganizowała klientowi związanemu z branżą turystyczną uczestnictwo w największych targach pojazdów kempingowych oraz karawaningu, Suisse Caravan Salon 2020, odbywających się w szwajcarskim mieście Berno.

Impreza ta rok rocznie gromadzi ponad 300 wystawców na powierzchni wystawowej ponad 39 000 m². Podobnie miało być w tym roku, ale ze względu na obecnie panującą sytuację, w procesie wykonania tego projektu czekało nas parę niespodzianek.

Organizacja wyjazdu na misję do Budapesztu

W lutym 2018 roku firma ITRO zorganizowała klientowi związanemu z branżą spożywczą wizytę na jednych z największych targów gastronomii i HoReCa, Sirha 2018, odbywających się w węgierskiej stolicy, Budapeszcie.

Pierwsza impreza tego typu miała miejsce w 2014 roku i od tamtej pory co dwa lata gromadzi ponad 100 wystawców z całego świata oraz powyżej 20 000 wizytujących gości każdej edycji. Dla naszego klienta, który zajmuje się produkcją wyrobów z mięsa, były to idealne targi do nawiązania nowych kontaktów biznesowych na rynku węgierskim.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą cenową, prosimy wypełnić poniższy formularz:

  [page-title]

  Business Model Canvas

  jest zestawieniem 9 kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz reprezentowane przez nią wartości.

  Więcej >

  Model Biznesowy Internacjonalizacji

  stanowi jednocześnie analizę bieżącej sytuacji firmy, jak i opracowanie strategii, która będzie realizowana w ramach procesu internacjonalizacji.

  Więcej >

  Internacjonalizacja Polski Wschodniej

  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

  Więcej >

  Ankieta eksportera

  ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzenia wyrobów na rynki zagraniczne.

  Więcej >

  Wybór rynku docelowego

  dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z  urzędów celnych i urzędów statystycznych w oparciu o kody HS produktów.

  Więcej >

  Strategia rozwoju eksportu

  powinna być integralną częścią strategii rozwoju firmy. Dobrze jest mieć jasno określony cel w kierunku, którego podąża nasza organizacja.

  Więcej >

  wyświetlono 1 338 views