Zaznacz stronę

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

 

„ITRO” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji procesów”.
W ramach:

  • Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
  • Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)
  • Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20
  • Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2559/20

Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „ITRO” Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, polegającej na dokładnej analizie działania firmy, zlokalizowaniu jej słabych punktów oraz wykryciu luk procesowych niekorzystnie wpływających na jej efektywność. Przygotowany wynik doradztwa umożliwi bardzo łatwe przejście do technicznej realizacji wdrażając nowe lub usprawniając obecnie stosowane systemy informatyczne.

Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, pozyskanie nowych klientów oraz stabilniejszą i pewniejszą współpracę z partnerami biznesowymi oraz zyskowność.
Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej w branży, a także zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki.

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN.
Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.