Zaznacz stronę

Baza wiedzy

12 kroków w eksporcie

Home | Poradnik eksportera w 12 krokach | Krok 11: Wyjazd na targi branżowe

Wyjazd na targi branżowe

Według definicji, targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie zawsze w tym samym miejscu, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania.

Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Targi, będące formą zorganizowanego rynku, umożliwiają kontakt wielu sprzedających z wieloma kupującymi. Sprzedający przedstawiają swoje oferty, przy czym są one najczęściej połączone z wystawieniem na widok publiczny towarów lub ich próbek. Natomiast kupujący są w stanie przejrzeć oferty i produkty wielu wystawców oraz spotkać się z osobami decyzyjnymi tych firm, które na takie wydarzenia często przyjeżdzają.

 1. Co to są targi branżowe?
 2. Podział targów
 3. Funkcje jakie pełnią targi branżowe
 4. Jaki jest cel brania udziału w targach branżowych?
 5. Dlaczego warto brać udział w targach?

 

Co to są targi branżowe?

Według definicji, targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie zawsze w tym samym miejscu, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania.

Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Targi, będące formą zorganizowanego rynku, umożliwiają kontakt wielu sprzedających z wieloma kupującymi. Sprzedający przedstawiają swoje oferty, przy czym są one najczęściej połączone z wystawieniem na widok publiczny towarów lub ich próbek. Natomiast kupujący są w stanie przejrzeć oferty i produkty wielu wystawców oraz spotkać się z osobami decyzyjnymi tych firm, które na takie wydarzenia często przyjeżdżają.

 

Targi branżowe można podzielić z uwagi na:

zasięg branżowy

 • targi uniwersalne (wszystkie grupy wystawców i zwiedzających),
 • targi specjalistyczne (zorientowane na produkt, proces technologiczny, czy temat).

zasięg geograficzny

 • światowe (globalne),
 • międzynarodowe,
 • krajowe,
 • regionalne (lokalne).

adresatów oferty

 • międzynarodowe,
 • krajowe,
 • B2B,
 • B2C.

czas i okres trwania targów

 • cykl roczny, dwuletni, trzyletni,
 • dni robocze, weekendy,
 • trzy, cztery, pięć, sześć dni.

Targi pełnią następujące funkcje:

 • kreatorem rynku, co przejawia się w tym, iż towar na nich zaprezentowany ma za zadanie znaleźć nabywcę,
 • źródłem wstępnych informacji o prezentowanym produkcie (jaką ma on szansę się sprzedać i jaki ma potencjał),
 • targi doprowadzają do zawarcia transakcji lub przygotowania przesłanek jej realizacji w przyszłości (co jest możliwe dzięki bezpośredniemu zetknięciu się sprzedawcy z nabywcą),
 • propagują innowacje, zwłaszcza nowe produkty.

 

Jaki jest cel brania udziału w targach branżowych?

 • korzystne zaprezentowanie firmy i jej oferty, zwłaszcza nowych produktów i usług,
 • nawiązywanie bądź utrzymywanie kontaktów z partnerami rynkowymi,
 • zawieranie lub finalizowanie umów handlowych,
 • obserwacja działań konkurencji (benchmarking),
 • identyfikacja nowych trendów na rynku branżowym,
 • obserwacja atrakcyjnych ekspozycji targowo-wystawienniczych innych firm jako inspiracji dla własnych działań w przyszłości.

Targi są znakomitym miejscem prowadzenia badań nad doskonaleniem ofert, wizerunkiem marki, relacjami z dostawcami. Stwarzają one niepowtarzalną okazję, nie tylko do zaprezentowania swojej oferty, lecz także do zbadania jak jest ona oceniana przez innych i jakich zmian w niej oczekują. Wyróżnia się co najmniej 7 obszarów badawczych:

 • efektywność konkretnych imprez targowych,
 • ocena wystawianych produktów, dokonywana przez zwiedzających,
 • własna ocena produktów na tle konkurencji,
 • wizerunek marki,
 • oferta firm konkurencyjnych,
 • materiały informacyjne,
 • potrzeby i oczekiwania klientów oraz partnerów handlowych.

 

Dlaczego warto brać udział w targach?

Ponieważ są one szansą na zaprezentowanie własnej firmy oraz jej produktów. Targi są bardzo ważne w przypadku firm, które dopiero wchodzą na rynek i próbują zdobyć pozycję w branży. Dzięki uczestnictwu w targach możemy „nakierować” zdanie klientów i kontrahentów odnośnie naszego nowego produktu lub usługi.

W przypadku firm z długoletnim stażem, cykliczne pojawianie się na tego typu wydarzeniach sprzyja wyrabianiu pozytywnej opinii w branży, dając swoim klientom poczucie, że przedsiębiorstwo cały czas trzyma rękę na pulsie i dba o własny wizerunek.

Drugim ważnym powodem jest to, że targi umożliwiają producentowi zapoznanie się z opinają klientów, dotyczącą produktów bądź jakości usług, które chcemy wprowadzić na rynek. Każda opinia klienta jest ważna, nawet ta krytyczna. Żadnej opinii nie powinno się traktować jako porażki, a raczej jako szansę na dokonanie ulepszeń zanim ostatecznie wprowadzimy nasze propozycje na dany rynek.

Targi są również dużą szansą na nawiązanie współpracy z kontrahentami, zarówno tej oficjalnej, jak i nieoficjalnej, która w przyszłości może pozwolić na owocną kooperację.

Jednym z bardziej oczywistych powodów, dla których warto uczestniczyć w targach branżowych oraz dołożyć wszelkich starań do profesjonalnego przygotowania stoiska wystawienniczego, jest zdobycie nowych klientów. Profesjonalne przygotowanie i obsługa oraz stonowana prezentacja danego produktu lub usługi składają się na pozytywny obraz w oczach klientów, co przychyla się do tego aby skorzystali z naszych usług lub produktów oraz by chętniej chcieli poznać ich szczegóły.

Targi dają także szansę na „podglądanie” konkurencji pod kątem proponowanych przez nią produktów i usług oraz źródeł prezentowania i promowania firmy.