Zaznacz stronę

Oferta

Strategia rozwoju eksportu
Home | Strategia rozwoju eksportu | Uwarunkowania prawne

Uwarunkowania prawne

Przed wprowadzeniem produktu do obrotu, producent lub importer musi sprawdzić czy spełniają one wymogi rynku docelowego, w tym ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Istnieją dodatkowe regulacje szczegółowe, dotyczące pewnych grup produktów, przewidujące bardziej precyzyjne wymogi, które produkt musi spełniać, aby został uznany za bezpieczny. Szczegółowe regulacje mogą dotyczyć np. materiałów budowlanych, żywności, wyrobów włókienniczych, kosmetyków oraz wielu innych grup produktów.

Standardem jest konieczność umieszczenia informacji o produkcie w języku danego kraju, co generuje koszty nowej etykiety. Dlatego właśnie warto zapoznać się w jakiej formie i jakie informacje są obowiązkowe do zamieszczenia na etykiecie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż instrukcja obsługi drabiny jest niezbędnym elementem przy jej sprzedaży. Pomimo tego, iż jest to prosty produkt to stwarza on duże zagrożenie dla osób niewłaściwie go użytkujących, co jest odzwierciedlone w statystykach wypadków. To, co dla nas wydaje się oczywiste może okazać się niewystarczające przy wejściu na rynki, szczególne z innych obszarów celnych niż Unia Europejska.

Zanim zaczniemy inwestować w ekspansję na wybrany rynek, warto sprawdzić na ile restrykcyjne jest lokalne prawo dotyczące wprowadzenia naszych produktów na ten rynek. Koszty uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej dla mniejszych podmiotów gospodarczych mogą być niewspółmiernie wysokie do możliwych przyszłych zysków.

Należy również pamiętać, że w niektórych krajach, takich jak Rosja czy Chiny, naszą markę może zastrzec każdy i w świetle prawa będzie jej pełnoprawnym właścicielem na danym rynku. Powstały tam wyspecjalizowane firmy, które sprawdzają listy wystawców oraz to czy ich znaki i nazwy są zastrzeżone. Jeżeli znajdują firmy, które zaniedbały tę procedurę natychmiast dokonują rejestracji takiej marki i żądają znacznie wyższych cen za odstąpienie do niej prawa. Dlatego też przed wyjazdem na tragi do krajów o takim prawie zastrzeżenia znaków towarowych, warto, a nawet powinno się je zastrzec samemu.

    [page-title]