fbpx
Zaznacz stronę

Szwecja

Informacje ogólne

Stolica

Sztokholm

Powierzchnia

449 964 km2

Liczba ludności

10,1 mln

Waluta

Korona szwedzka (SEK)

PKB

551 mld USD

PKB per capita

53 873 USD

Dynamika PKB

2,3%

Statystyki wymiany handlowej Szwecji

Import towarów (2020)

Ogółem: 131,3 mld EUR | z Polski: 6,2 mld EUR (4,7%)

Top 10:

94,5 mld EUR

(72,0%)

Pozostałe kraje: 36,8 mld EUR (28,0%)

Eksport towarów (2020)

Ogółem: 136,3 mld EUR | do Polski: 4,5 mld EUR (3,3%)

Top 10:

91,0 mld EUR

(66,7%)

Pozostałe kraje: 45,3 mld EUR (33,3%)

Źródło: International Trade Centre marzec 2021 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej. Wg danych GUS w 2020 polski eksport do Szwecji wyniósł 6,9 mld EUR, polski import z Szwecji wg kraju wysyłki osiągnął 4,6 mld EUR, a polski import z Szwecji wg kraju pochodzenia ukształtował się na poziomie 3,6 mld EUR.

Pozycja w rankingach

10/190 Doing Business
22/180 Wolność gospodarcza
3/179 Korupcja
2/131 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Duży i chłonny rynek
  • Rosnąca ocena Polaków jako pracowników, sąsiadów i partnerów w biznesie
  • Dobre rozpoznanie polskich przedsiębiorstw i towarów

Słabe strony

  • Wysoki poziom fiskalizmu i ingerencji państwa w gospodarkę
  • Neutralność w świetle rosnących zagrożeń geopolitycznych

Specyfika rynku

Polskę i Szwecję dzieli nie tylko Bałtyk, ale i odmienności kulturowe, które mogą wpłynąć na wspólne przedsięwzięcia biznesowe.

Szwedzkie produkty i styl życia cieszą się dobrą opinią wśród Polaków. Skandynawskie wzornictwo jest wciąż w cenie, ale i polskie firmy czują się coraz pewniej na szwedzkim rynku. Prym wiodą nasze firmy budowlane oraz te oferujące materiały wykończeniowe. Główne szwedzkie ośrodki handlu zlokalizowane są na południu kraju, co ułatwia logistykę przy eksporcie.

Wchodząc na ten nordycki rynek warto pamiętać o kilku barierach, jakie należy przeskoczyć by z sukcesem eksportować do Szwecji. Jest to przede wszystkim wysoki stopień ingerencji instytucji państwowych w gospodarkę, ale istotne jest także silne ustrukturyzowanie wewnętrznego rynku, dobrze rozwinięta sieć organizacji skupiających szwedzkich detalistów, hurtowników oraz importerów, co wiąże się z kolei z restrykcyjną weryfikacją ofert zagranicznych eksporterów wedle najniższych cen.

Główna z tamtejszych organizacji, nosząca nazwę Svensk Handel, obejmuje zarówno duże firmy, jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa. To co nas różni w makroskali to większy stopień wewnętrznej rywalizacji i rozproszenia, gdy w Szwecji wedle niepisanej zasady lojalności obywatelskiej i solidarności społecznej można zaobserwować ściślejszą współpracę i integrację lokalnych producentów i dystrybutorów.

Partnerzy Itro na rynku szwedzkim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

13 + 6 =

wyświetlono 469 views

Publikacje i raporty