Zaznacz stronę

Incoterms 2020: Carriage and Insurance Paid To

Uniwersalne reguły handlu międzynarodowego
Home | Carriage and Insurance Paid To (CIP)

Incoterms 2020: Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”. Jest niemal identyczny jak CPT – Przewoźne opłacone do.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

CZYM SĄ INCOTERMS?

Incoterms, czyli z angielskiego International Commercial Terms,  to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i kupującym – eksporterem i importerem. Ustalone zostały przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC).

Incoterms opracowano w celu ograniczenia nieporozumień pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów w związku z występowaniem różnic dotyczących praktyk i zasad handlu w ich krajach. By ujednolicić zasady dla przedsiębiorców z różnych krajów, Incoterms jasno określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dzięki temu, obie strony transakcji nie muszą ustalać swoich własnych zasad, a jedynie zdecydować się na regułę Incoterms której będą używać w ich transakcjach.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym – w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem – jak i w handlu krajowym.

Formuły te były kilkukrotnie nowelizowane – najnowsza wersja powstała w 2020 roku. Obowiązujących reguł Incoterms 2020 jest łącznie 11. Ich nazwy zawierają skróty terminów, które mają bardzo precyzyjne znaczenie dla sprzedaży towarów na całym świecie. Terminy te są uniwersalne dla kupujących i sprzedających na całym świecie.

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli te używane do wszystkich środków transportu, oraz te dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”. Jest niemal identyczna jak reguła Incoterms CPT – Przewoźne opłacone do.

Reguła Incoterms 2020: CIP

Nakłada ona następujące obowiązki:

Sprzedający

 • realizuje odprawę celną eksportowa towarów
 • dostarcza towary i przenosi ryzyko na nabywcę z chwilą wydania ich przewoźnikowi
 • wybiera przewoźnika cargo i opłaca go
 • odpowiada za towary w ten sposób dostarczone, ale nie za to co z nimi dzieje się później
 • na żądanie oraz własny koszt i ryzyko kupującego dostarcza wymaganych informacji i dokumentów do dokonania formalności eksportowych i importowych
 • zawiera umowę ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów przez kupującego od punktu dostawy do co najmniej punktu przeznaczenia
 • opłaca składkę ubezpieczeniową

Kupujący

 • ponosi ryzyko uszkodzenia lub straty towarów od momentu załadunku
 • realizuje odprawę celną importową towarów
 • ponosi wydatki związane z rozładunkiem towarów w miejscu przeznaczenia

Zgodnie z warunkiem CIP, sprzedający nie jest zobowiązany do ubiegania się o ubezpieczenie, ale o ochronę minimalną. Jeżeli kupujący chciałby dla siebie większej ochrony, w tych okolicznościach, będzie musiał uzyskać zgodę sprzedającego lub wystąpić samodzielnie o dodatkowe ubezpieczenie.

Na podstawie reguły CIP 2020 sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia ubezpieczenia z minimalnym pokryciem zgodnie z klauzulą A – Institute Cargo Clauses lub innych podobnych klauzul. Strony mogą jednak zgodzić się na zmniejszenie zasięgu ubezpieczenia, co musi być wskazane w zawieranej umowie.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

Ex works

Reguła Incoterms Ex works (Z zakładu) jest jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym ze względu na minimalne ryzyko dla sprzedającego. 

Więcej >

Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Więcej >

Carriage Paid To

Regułę Incoterms CPT należy rozumieć jako „koszty transportu opłacone do” lub „przewoźne opłacone do”.

Więcej >

Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”.

Więcej >

Delivered at Place

Regułę Incoterms DAP należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca”. Jest ona jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym.

Więcej >

Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Więcej >

Delivered Duty Paid

Regułę Incoterms DDP należy rozumieć jako „dostarczone, cło opłacone”. DDP jest dokładnym przeciwieństwem EXW – Ex Works (Z zakładu).

Więcej >

Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Więcej >

Free On Board

Regułę Incoterms FOB należy rozumieć jako „Franco statek”. Ten warunek posiada swoją inną wersję znaną jako FOB amerykański, która dotyczy wyłącznie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej >

Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”. Przeniesienie ryzyka następuje tutaj jak w regule FOB.

Więcej >

Cost Insurance and Freight

Regułę Incoterms CIF należy rozumieć jako „Koszt, ubezpieczenie i fracht”. Jest ona niemal identyczna jak reguła CFR, ale dodatkowo zawiera obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

Więcej >

Masz pytania? Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  [page-title]