Zaznacz stronę

Incoterms 2020: Free Carrier

Uniwersalne reguły handlu międzynarodowego
Home | Free Carrier (FCA)

Incoterms 2020: Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

CZYM SĄ INCOTERMS?

Incoterms, czyli z angielskiego International Commercial Terms,  to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i kupującym – eksporterem i importerem. Ustalone zostały przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC).

Incoterms opracowano w celu ograniczenia nieporozumień pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów w związku z występowaniem różnic dotyczących praktyk i zasad handlu w ich krajach. By ujednolicić zasady dla przedsiębiorców z różnych krajów, Incoterms jasno określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dzięki temu, obie strony transakcji nie muszą ustalać swoich własnych zasad, a jedynie zdecydować się na regułę Incoterms której będą używać w ich transakcjach.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym – w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem – jak i w handlu krajowym.

Formuły te były kilkukrotnie nowelizowane – najnowsza wersja powstała w 2020 roku. Obowiązujących reguł Incoterms 2020 jest łącznie 11. Ich nazwy zawierają skróty terminów, które mają bardzo precyzyjne znaczenie dla sprzedaży towarów na całym świecie. Terminy te są uniwersalne dla kupujących i sprzedających na całym świecie.

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli te używane do wszystkich środków transportu, oraz te dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. FCA jest warunkiem preferowanym zamiast FOB, jeżeli transport jest przeprowadzany przy użyciu kontenerów lub statku typu ro-ro.

Reguła Incoterms 2020: FCA

Nakłada ona następujące obowiązki:

Sprzedający

  • przekazanie towarów przewoźnikowi kupującego w ustalonej lokalizacji
  • dostawa towarów kupującego do wskazanej lokalizacji w jeden z dwóch sposobów:

1) gdy oznaczone miejsce jest terenem sprzedającego, towary uważa się za dostarczone, gdy zostają załadowane na środki transportu zorganizowane przez kupującego

2) gdy oznaczone miejsce nie jest terenem sprzedającego, towary uważa się za dostarczone, gdy załadowane na środek transportu sprzedawcy docierają do wskazanego miejsca i są gotowe do rozładunku ze środków transportu sprzedawcy będąc do dyspozycji przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez nabywcę

  • jeśli dostawa ma miejsce na terenie sprzedającego, wówczas to sprzedający odpowiada za rozładunek odpowiednio zapakowanego towaru na pojazd dostarczony przez kupującego
  • dokonanie odprawy celnej eksportowej

Kupujący

  • dokonuje wyboru rodzaju transportu oraz przewoźnika
  • płaci za transport główny (jeśli dotyczy)

Strony muszą uzgodnić miejsce przekazania towaru (terminal przewoźnika lub teren sprzedającego). Szczególnie w przypadku FCA uzgodnione „określone miejsce” musi być precyzyjne i starannie wskazane. Np. FCA (magazyn w Le Havre) lub FCA (magazyn z dużą ilością towaru w tranzycie X Le Havre), bądź nawet FCA (dok nr X w porcie Le Havre).

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

FCA jest warunkiem preferowanym zamiast FOB, jeżeli transport jest przeprowadzany przy użyciu kontenerów lub statku typu ro-ro.

FCA teren sprzedającego

Dodanie tej reguły obarcza sprzedającego odpowiedzialnością za załadunek towaru, ponieważ to na jego terenie następuje. Jeśli teren przekazania towaru do przewoźnika kupującego również należy do sprzedającego, także zobowiązany jest on do załadunku towaru na środek transportu kupującego.

Ex works

Reguła Incoterms Ex works (Z zakładu) jest jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym ze względu na minimalne ryzyko dla sprzedającego. 

Więcej >

Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Więcej >

Carriage Paid To

Regułę Incoterms CPT należy rozumieć jako „koszty transportu opłacone do” lub „przewoźne opłacone do”.

Więcej >

Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”.

Więcej >

Delivered at Place

Regułę Incoterms DAP należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca”. Jest ona jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym.

Więcej >

Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Więcej >

Delivered Duty Paid

Regułę Incoterms DDP należy rozumieć jako „dostarczone, cło opłacone”. DDP jest dokładnym przeciwieństwem EXW – Ex Works (Z zakładu).

Więcej >

Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Więcej >

Free On Board

Regułę Incoterms FOB należy rozumieć jako „Franco statek”. Ten warunek posiada swoją inną wersję znaną jako FOB amerykański, która dotyczy wyłącznie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej >

Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”. Przeniesienie ryzyka następuje tutaj jak w regule FOB.

Więcej >

Cost Insurance and Freight

Regułę Incoterms CIF należy rozumieć jako „Koszt, ubezpieczenie i fracht”. Jest ona niemal identyczna jak reguła CFR, ale dodatkowo zawiera obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

Więcej >

Masz pytania? Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

    [page-title]