Zaznacz stronę

Rola targów w eksporcie

Jak skutecznie sprzedawać na targach?
Home | Targi

Chcesz poprawić efektywność udziału w targach? Porozmawiajmy!

Wypełnij formularz. Zadzwonimy i dobierzemy rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb.

  Według definicji, targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie zawsze w tym samym miejscu, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych.
   
  Udział w targach zagranicznych często okazuje się być decydującym czynnikiem w rozwoju eksportowym firm. Targi są ugruntowanym i potężnym narzędziem marketingowym i sprzedażowym. Żadne inne narzędzie nie jest w stanie przedstawić Twojej firmy i produktów w pełnej szerokości i głębi poprzez bezpośredni kontakt osobisty.
  Udział w targach można rozpatrywać zarówno jako koszt, jak i inwestycję, a jego kategoryzacja zależy w dużym stopniu od efektów, jakie firma jest w stanie osiągnąć, a więc od zwrotu z inwestycji (ROI). Kluczowym czynnikiem wpływającym na to, czy targi staną się kosztownym przedsięwzięciem, czy wartościową inwestycją, jest sposób, w jaki organizacja planuje swoją obecność, realizuje cele targowe i mierzy wyniki.
  Jak Twoja firma ocenia targi w kontekście rozwoju sprzedaży?
  • 📈 jako kluczową inwestycję 36% 36%
  • 📉 jako konieczny koszt 39% 39%
  • ❔ nie wiem 25% 25%

  Źródło: Ankietowanie ITRO, 2024

  Czy warto inwestować w udział w targach zagranicznych

  Czy warto inwestować w udział w targach zagranicznych?

  Targi branżowe są stałym punktem w kalendarzu firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak również stanowią kluczowy element strategii dla młodszych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Szczególnie dla tych, które dążą do efektywnej ekspansji na rynki zagraniczne, udział w międzynarodowych targach jest nieodzowny.
  Dlaczego pomimo wysokich kosztów związanych z udziałem w targach, firmy decydują się na ten krok? Czy targi są tylko kosztem, a może inwestycją?
  podsumowanie badań i ankietowań ITRO, 2024

  Źródło: Ankietowanie ITRO, 2024

  Zalety udziału w targach:

  • Wykorzystanie rozgłosu targów do promocji firmy, marki, produktu lub usługi.
  • Otwieranie firmy na nowe rynki i rozwijanie eksportu poprzez międzynarodowe kontakty.
  • Spotkanie z kluczowymi graczami branży, co sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji biznesowych.
  • Zapoznanie się z ofertami konkurentów i ocena własnej pozycji rynkowej.
  • Zbieranie bezpośrednich opinii odwiedzających na temat produktów i usług.
  • Efektywne przedstawienie zalet produktów lub usług bezpośrednio zainteresowanym osobom.
  • Wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, wykorzystując obecność mediów.
  • Pozyskiwanie informacji o najnowszych rozwiązaniach technologicznych i innowacyjnych produktach.
  • Omawianie wyzwań i problemów z klientami, partnerami, dostawcami i kontrahentami.
  • Analiza rynku, obserwowanie trendów i innowacji.
  • Uczestnictwo w konkursach branżowych, które mogą przyczynić się do promocji produktów.
  1. Jakie miejsce zajmują targi w strategii eksportowej
  2. Jak wybierać odpowiednie targi zagraniczne?
  3. Jak krok po kroku zaplanować wyjazd na targi?
  4. Jak obliczyć koszty uczestnictwa w targach zewnętrznych?
  5. Jakie są najefektywniejsze sposoby promowania swojego udziału i stoiska na targach zagranicznych?
  6. W jaki sposób zorganizować spotkania B2B na targach z potencjalnymi kontrahentami?
  7. Jakie działania podczas targów zapewnią szanse na nawiązanie wartościowych kontaktów?
  8. Jakie działania po targach zapewnią współpracę biznesową z nowymi kontrahentami?
  9. Jak ocenić efektywność udziału w targach (ROI)?

  Jak osiągnąć postawione na czas targów cele?

  S – Cele targowe powinny być jasno i precyzyjnie określone.

  M – Cel musi być mierzalny, aby można było ocenić stopień jego realizacji. Dla celów targowych może to być liczba wygenerowanych leadów, liczba umówionych spotkań czy ilość kontraktów.

  A – Cele targowe powinny być realistyczne i osiągalne przy założonych zasobach i możliwościach firmy.

  R – Cele powinny być istotne dla ogólnych celów biznesowych firmy. Udział w targach powinien wspierać długoterminową strategię firmy, np. wejście na nowy rynek czy zwiększenie sprzedaży konkretnego produktu.

  T – Cele targowe powinny mieć wyznaczony termin realizacji. Określenie ram czasowych pomaga w planowaniu i organizacji działań przed, w trakcie i po targach, a także w ocenie ich efektywności.

  [WEBINAR] Targi narzędziem rozwoju eksportu

  Targi stanowią kluczowe narzędzie w strategii rozwoju eksportu, oferując unikalną możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi klientami zagranicznymi. Nasz webinar ma na celu zaprezentować, jak maksymalnie wykorzystać potencjał targów dla efektywnego pozyskiwania klientów międzynarodowych oraz jak ocenić efektywność swojego udziału w tego typu wydarzeniach. Omówimy kluczowe korzyści płynące z udziału w targach oraz strategie, które pozwolą na skuteczne wykorzystanie targów jako platformy do rozwijania obecności firmy na rynkach międzynarodowych. 

  Darmowy webinar_Targi-koszt czy inwestycja_27.02.2024_ITRO

  Targi od A do Z

  Krok 1

  Ankieta: Potęga targów

  Według definicji, targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie zawsze w tym samym miejscu, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Targi, będące formą zorganizowanego rynku, umożliwiają kontakt wielu sprzedających z wieloma kupującymi. Sprzedający przedstawiają swoje oferty, przy czym są one najczęściej połączone z wystawieniem na widok publiczny towarów lub ich próbek. Natomiast kupujący są w stanie przejrzeć oferty i produkty wielu wystawców oraz spotkać się z osobami decyzyjnymi tych firm, które na takie wydarzenia często przyjeżdżają.

  Zachęcamy do wypełnienia naszej ankiety, by poznać Państwa doświadczenia i plany związane z targami międzynarodowymi. Wasze odpowiedzi pomogą nam lepiej zrozumieć potrzeby firm w kontekście ekspansji rynkowej i uczestnictwa w wydarzeniach branżowych.

  Ankieta Potega Targow_ITRO Export Solutions

  Wypełnij ankietę

  Krok 2

  Wybór rynku docelowego

  1.Udział w targach na odpowiednio dobranym rynku zagranicznym umożliwia firmie dotarcie do specyficznej grupy odbiorców, która jest najbardziej zainteresowana jej produktami lub usługami.

  2. Każdy rynek ma swoje unikalne cechy, w tym preferencje konsumentów, regulacje prawne i konkurencję. Wybierając targi na rynku, który dobrze pasuje do oferty firmy, zwiększa się szanse na zrozumienie tych niuansów i skuteczne dostosowanie strategii biznesowej.

  3. Wybór odpowiedniego rynku może zwiększyć zwrot z inwestycji, ponieważ szanse na nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych i zawieranie transakcji są większe na rynkach dobrze dopasowanych do oferty firmy.

  4. Wybór rynku, który jest strategicznie ważny dla rozwoju firmy, może znacząco przyczynić się do budowania jej międzynarodowej rozpoznawalności i reputacji.

  5. Targi na odpowiednio wybranym rynku zagranicznym to szansa na rozwój międzynarodowej sieci kontaktów, w tym potencjalnych dystrybutorów, partnerów biznesowych i klientów. To inwestycja w długoterminowe relacje, które mogą wspierać ekspansję firmy na nowe rynki.

  Niewłaściwy wybór rynku docelowego może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów i niepowodzeń w działaniach na arenie międzynarodowej. Jeżeli masz już rynek, który Cię interesuje, zaczynamy od przeprowadzenia szczegółowej analizy, aby ocenić Twoje szanse na sukces. Na podstawie statystyk i danych celnych dotyczących obrotu towarami o konkretnym kodzie HS, określamy potencjał Twojego produktu na wybranym rynku. Korzystamy z naszego autorskiego narzędzia – EXPORT INDICATOR, które umożliwia identyfikację i optymalizację kierunków eksportu według kodów HS na 150 rynkach na całym świecie. Ta analiza pomaga Ci podjąć świadomą decyzję o dalszych działaniach.

  Krok 3

  Wybór imprezy targowej

  Wybór odpowiedniej imprezy targowej to decyzja, która wpływa nie tylko na skuteczność marketingową i widoczność marki, ale także na efektywność inwestycji i rozwój sieci kontaktów biznesowych. Podczas wyboru targów, kluczowe jest zwrócenie uwagi na cykliczność imprezy, recenzje poprzednich uczestników, a także programy zarówno wcześniejszych jak i nadchodzącej edycji. Dodatkowe wydarzenia towarzyszące targom, takie jak konferencje czy warsztaty, mogą wpłynąć na przyciąganie wybranej przez nas grupy odbiorców. Ważne jest, aby brać pod uwagę zdanie swoich klientów oraz potencjalnych klientów, aby jak najprościej móc do nich dotrzeć.

  Aby wykorzystać szansę, którą daje udział w zagranicznych targach i przekuć ją we własny sukces, należy pamiętać o kliku ważnych kwestiach:

  Priorytetową sprawą jest odpowiedź na pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć?

  Jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, musimy zastanowić się nad wyborem imprezy, która spełni nasze oczekiwania. W wyborze tych najciekawszych mogą pomóc rozmowy z klientami – warto się z nimi skontaktować i sprawdzić, które targi preferują i w jakim terminie mogą się spotkać. Należy również pamiętać, że targi mają swoją własną renomę: targi z większą rangą mogą być droższe niż te z rangą mniejszą, co każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę odnośnie celu uczestnictwa w tych targach.

  Od organizatorów imprezy warto uzyskać informacje dotyczące szczegółów eventu.

  Rozumiemy przez to rzeczy takie jak plany zachęcenia zwiedzających do wizyty na targach, katalogi i dane statystyczne z poprzednich edycji targów. Ściślej mówiąc, np.: statystyki uczestników i wystawców, zarówno krajowych jak i zagranicznych, liczby patronów medialnych, czy też artykuły prasowe odnoszące się do wcześniejszych imprez i ich sukcesów.

  Wybierając wydarzenie, warto zwrócić uwagę na cykliczność imprezy, doświadczenie organizatorów, przeczytać relacje uczestników oraz dokładnie zapoznać się z programem nadchodzącej edycji. Szczególnie relacje i komentarze z poprzednich targów mogą być pomocne w ustaleniu profesjonalizmu i prestiżu danej imprezy.

  Wszystkie inne moduły towarzyszące targom (np. konferencje, szkolenia, warsztaty) oraz ich lokalizacja mają duży wpływ na poziom atrakcyjności targów dla grupy docelowej. Producenci np. broni myśliwskiej, mogą zastanowić się nad przedstawieniem swojej oferty na targach motoryzacyjnych, gdzie gros odwiedzających stanowią mężczyźni – najwięksi fani tego typu sprzętu.

  Krok 4

  Kalkulacja kosztów uczestnictwa

  Jednym z głównych punktów zapalnych uczestnictwa w targach zagranicznych są związane z nim koszty. Nie da się jednoznacznie ustalić ich wysokości z powodu szeregu zmiennych, takich jak kurs obcej waluty, rozmiar i rodzaj wynajmowanej powierzchni pod stoisko, czy miejsce, w którym odbywają się targi. W przypadku wzięcia udziału jako wystawca, zawsze trzeba będzie ponieść:

  • koszty podstawowe: wpis do katalogu, wynajęcie powierzchni, miejsce parkingowe
  • koszty stoiska: projekt, opłata za energię elektryczną, umeblowanie, dodatkowy sprzęt
  • koszty usług: tłumacz, hostessy
  • koszty promocyjne: katalogi, materiały reklamowe, kampania promocyjna, opcjonalnie wizytówki
  • koszty podróży: bilety na przejazd, zakwaterowanie, diety dla pracowników
  • koszty transportu: ubezpieczenie, magazynowanie

  Szacowanie kosztów udziału w targach

  Krok 5

  Przygotowanie do udziału w targach

  Każdy wyjazd na targi wymaga opracowania szczegółowego planu przygotowań. Plan ten powinien zawierać:
  • Określenie precyzyjnego budżetu na targi,
  • Opracowanie agendy udziału w targach,
  • Projektowanie stoiska i wybór produktów do ekspozycji,
  • Opracowanie strategii promocji oraz przygotowanie materiałów reklamowych
  • Wyselekcjonowanie zespołu odpowiedzialnego za organizację targów i promocję marki,
  • Dobór i szkolenie osób, które będą uczestniczyć w wydarzeniu,
  • Zorganizowanie transportu wyposażenia stoiska jak i uczestników wydarzenia,
  • Zorganizowanie zakwaterowania dla uczestników.
  Podczas rezerwacji miejsca warto również rozważyć dodatkowe sposoby promocji na targach. Możliwości takie jak przeprowadzenie prezentacji, organizowanie szkoleń, udział w panelach dyskusyjnych czy sponsoring stref rozrywkowych mogą dodatkowo zwiększyć widoczność firmy, w zależności od ustalonych celów.

  Checklista: Jak przygotować się do targów?

  Krok 6

  Wyzwania logistyczne przed targami

  Transport i logistyka stoiska i eksponatów

  • zapewnienie bezpiecznego i terminowego transportu stoiska oraz wszystkich niezbędnych materiałów promocyjnych i produktów na miejsce targów
  • Koordynacja logistyki transportu powrotnego, w tym demontażu i pakowania stoiska

  Zakwaterowanie i koordynacja zespołu

  • rezerwacja zakwaterowania dla całego personelu uczestniczącego w targach, uwzględniająca lokalizację, dostępność i koszty
  • Koordynacja podróży zespołu, w tym transportu lokalnego i planowania harmonogramu pracy na stoisku

  Zarządzanie materiałami promocyjnymi i gadżetami

  • organizacja i dystrybucja materiałów promocyjnych (np. ulotki, katalogi, próbki produktów i gadżety)
  • Zapewnienie, że wszystkie materiały dotrą na czas i w odpowiedniej ilości, a także zarządzanie zapasami podczas trwania targów

  Krok 7

  Najczęściej popełniane błędy

  Planowanie udziału w targach może być skomplikowanym procesem, który wymaga dokładnego przygotowania na każdym etapie — przed, w trakcie i po wydarzeniu. Mimo najlepszych intencji, łatwo jest przeoczyć kluczowe kroki lub popełnić błędy, które mogą wpłynąć na efektywność i ostateczny sukces targowego występu. Aby pomóc zminimalizować ryzyko i maksymalizować potencjał obecności na targach, przygotowaliśmy szczegółową checklistę najczęściej popełnianych błędów: przed, w trakcie i po targach.

  Dowiedz się jakie są najczęściej popełniane błędy przed, w trakcie i po targach

  Krok 8

  Planowanie stoiska

  Kluczowe cechy idealnego stoiska:
  • Powinno być umiejscowione w strategicznym punkcie targów, z odpowiednią powierzchnią dopasowaną do celów i potrzeb firmy.
  • Wyraźnie przedstawia profilu firmy i eksponuje logotyp, aby odwiedzający szybko zidentyfikowali markę.
  • Powinno zawierać unikalne elementy projektowe, które pomagają odwiedzającym łatwo zapamiętać firmę i wyróżnić ją spośród innych.
  • Dostarcza materiałów takich jak katalogi, broszury czy ulotki, które są spójne z wizerunkiem firmy i pozwalają na głębsze zrozumienie oferty.
  • Jest ergonomicznie zaprojektowane, co umożliwia łatwe poruszanie się po stoisku oraz sprzyja przeprowadzaniu prezentacji produktów i prowadzeniu rozmów.
  • Wprowadza elementy interaktywne, jak demonstracje produktów czy multimedia, które przyciągają uwagę i angażują odwiedzających.

  Trendy i formy ekspozycji stoiska

  Krok 9

  Obsługa stoiska

  Efektywna obsługa stoiska targowego jest kluczowa dla sukcesu na targach, gdzie niezwykle istotne jest zatrudnienie personelu z odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi i cechami interpersonalnymi, takimi jak doświadczenie targowe, znajomość języków obcych i umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami. Wszyscy pracownicy muszą być dobrze zorientowani w celach firmy na targach, znać projekt stoiska i mieć wyznaczone konkretne zadania. Należy pamiętać, że obecność osób decyzyjnych oraz specjalistów gotowych odpowiedzieć na techniczne i medialne zapytania jest niezbędna, gdyż szybkość nawiązywania interakcji z odwiedzającymi ma krytyczne znaczenie dla zainteresowania stoiskiem.

  Jak prowadzić zespół podczas targów

  Krok 10

  Promocja stoiska

  Efektywna obsługa stoiska targowego jest kluczowa dla sukcesu na targach, gdzie niezwykle istotne jest zatrudnienie personelu z odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi i cechami interpersonalnymi, takimi jak doświadczenie targowe, znajomość języków obcych i umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami. Wszyscy pracownicy muszą być dobrze zorientowani w celach firmy na targach, znać projekt stoiska i mieć wyznaczone konkretne zadania. Należy pamiętać, że obecność osób decyzyjnych oraz specjalistów gotowych odpowiedzieć na techniczne i medialne zapytania jest niezbędna, gdyż szybkość nawiązywania interakcji z odwiedzającymi ma krytyczne znaczenie dla zainteresowania stoiskiem.

  Krok 11

  Organizacja spotkań biznesowych

  Umawianie spotkań biznesowych na targach jest kluczowym elementem skutecznego networkingu i budowania relacji biznesowych. Warto już przed targami skontaktować się z przedstawicielami firm, z którymi chcemy nawiązać współpracę i skoordynować harmonogram spotkań zgodnie z naszymi celami biznesowymi. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, jak skutecznie planować i umawiać spotkania podczas targów:

  1. Przed udziałem w targach zapoznać się z listą wystawców i uczestników oraz zidentyfikować firmy i osoby, z którymi warto się spotkać.
  2. Wykorzystać swoje konto na portalu biznesowym LinkedIn, które daje nam niemal nieograniczone możliwości w kwestii networkingu. Do zebrania grona osób chętnych na spotkanie możemy skorzystać z takich opcji jak:

  – tworzenie eventu

  – zapraszanie potencjalnych kontrahentów do listy kontaktów

  – Sales Navigator – wyszukiwarka LinkedIn, dysponująca wieloma szczegółowymi filtrami – wyszukiwania

  – wysyłanie zaproszeń poprzez skrzynkę InMail do osób, które nie są w gronie naszych kontaktów

  – publikowanie postów z zaproszeniem na spotkanie

   

  1. Sprawdzić, czy organizator targów udostępnia platformy online lub aplikacje mobilne, które ułatwiają umawianie spotkań. Korzystanie z nich może być dużym ułatwieniem.
  2. Udostępnić platformę, na której osoby będą mogły rezerwować terminy spotkań, np. Google Calendar, Calendly.
  3. Na dzień przed targami przypomnieć rozmówcom o umówionych spotkaniach, upewniając się, że wszyscy zrozumieli miejsce i czas spotkania.
  Umawianie spotkań handlowych przed targami

  Checklista: Jak umawiać spotkania na targach?

  Krok 12

  Rejestrowanie leadów

  Kolejnym ważnym aspektem, który firmy powinny ustalić przed targami, jest sposób dokumentowania leadów targowych. Ponieważ tylko w ten sposób mogą one być właściwie zaklasyfikowane i adresowane po targach. Dlatego marketerzy wraz ze sprzedażą powinni przygotować formularze leadów, które pokrywają ustalone cele. W realizacji i projektowaniu takich formularzy opinie, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji, są podzielone. Wiele firm wciąż korzysta z analogowych formularzy leadów. Wynika to po części z tego, że małe szkice czy notatki poza ustalonymi polami mogą być szybciej dodane; z drugiej strony dla wielu osób z sektora B2B analogowe rejestrowanie wydaje się bardziej osobiste niż dokumentacja za pomocą urządzenia cyfrowego. Aby umożliwić kontakt po targach, leady muszą być szybko przekształcone na formę cyfrową. Tak więc niektórzy B2Blerzy na przykład wysyłają swoje formularze leadów przez noc do zewnętrznej filii, która ręcznie rejestruje kontakty w systemie CRM. Chociaż jest to dużym wysiłkiem, pomaga to skontaktować się z leadami bezpośrednio po targach.

  Inne firmy z kolei coraz bardziej skupiają się na cyfryzacji rejestrowania leadów podczas rozmowy na stoisku targowym. Do tego celu nadają się na przykład aplikacje targowe, które zawierają cyfrowy formularz leadów. Pracownicy na stoisku mogą za pomocą smartfona lub tabletu rejestrować wszystkie informacje bezpośrednio. Dobre aplikacje targowe mają połączenie z CRM, dzięki czemu personel stoiska może sprawdzić, czy lead został już zarejestrowany, jakie informacje otrzymał przed targami lub czy jest to nowy klient. Jeśli odwiedzający jest już w systemie, pracownik stoiska może na przykład rozmawiać o ostatnich ofertach, które otrzymał – co również stanowi bezpośredni pretekst do rozmowy. Ważne, aby takie aplikacje targowe były również dostępne offline, ponieważ nie zawsze dostęp do Internetu na targach funkcjonuje bezproblemowo.

  Notatka po spotkaniu biznesowym na targach

  Krok 13

  Działania podczas targów

  Podczas pobytu na targach, skupienie się na efektywnym pozyskaniu klientów i maksymalizacji korzyści z udziału wymaga świadomego podejścia i zastosowania sprawdzonych metod.

  1. Warto sporządzić listę wystawców oraz stoisk do odwiedzenia przed wyjazdem. Pozwoli to na efektywne zaplanowanie czasu i upewnienie się, że nie zostaną przegapione żadne kluczowe spotkania czy prezentacje.
  2. Każda osoba odwiedzająca stoisko, wyrażając swoje zainteresowanie, może otworzyć drogę do nowych możliwości współpracy. Ważne jest, aby nie ignorować żadnego z gości – każdy kontakt ma potencjalną wartość.
  3. Użycie otwartych pytań umożliwia głębsze zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów. Pozwala na bardziej szczegółową rozmowę, która może ujawnić informacje przydatne do dostosowania oferty.
  4. Należy najpierw dokładnie wysłuchać i zrozumieć potrzeby klienta przed prezentacją oferty. Dzięki temu możliwe jest lepsze dostosowanie produktów lub usług do jego oczekiwań.
  5. Rejestrowanie najważniejszych wniosków i informacji bezpośrednio po spotkaniach jest istotne dla późniejszego kontaktu i przypomnienia szczegółów rozmowy, które mogą być kluczowe dla dalszej współpracy.
  6. Targi oferują nie tylko możliwość prezentacji oferty, ale też szansę na zdobycie wiedzy i nawiązanie kontaktów podczas paneli dyskusyjnych, konferencji i warsztatów. Aktywny udział w tych wydarzeniach może przyczynić się do zwiększenia widoczności i pozycji eksperta w branży.
  Strategia marketingowa w Internecie

  Krok 14

  Działania po targach

  Działania po targach są równie ważne jak przygotowania i aktywne uczestnictwo w samym wydarzeniu. 

  Strategia marketingowa w Internecie

  Krok 15

  Follow-up po targach

  Po powrocie z targów należy rozpocząć proces follow-upu, kontaktując się z nowymi kontaktami i potencjalnymi klientami. Personalizowane wiadomości e-mail, podziękowania za spotkanie na targach i propozycje dalszych kroków mogą zwiększyć szanse na rozwój relacji. Nie warto ograniczać się tylko do e-maili. Dobrze rozważyć inne formy kontaktu, takie jak telefon czy LinkedIn.

  1. Idealnie jest wysłać podziękowania i podsumowanie ustaleń w ciągu 24-48 godzin po spotkaniu. Pozwala to utrzymać świeżość rozmowy i pokazuje zaangażowanie oraz profesjonalizm.
  2. Każde podziękowanie i podsumowanie powinno być spersonalizowane, czyli wsparte odniesieniem do spotkanej osoby lub wspomnieniem ze spotkania po to, aby pokazać, że nawiązana relacja jest ważna. Nie warto w tym wypadku “bawić się” w automatyzację.

  3. Należy jasno zarysować główne punkty rozmowy i ustalenia. Wskazanie konkretów pomoże w przypomnieniu o czym była rozmowa i jakie kroki postanowiliście podjąć. Niewskazane jest zostawienia otwartej rozmowy bez żadnych ustaleń. Trzeba zaproponować kolejną akcję, np. spotkanie, rozmowę telefoniczną lub przesłanie dodatkowych informacji, które mogą przybliżyć do współpracy.

  Ustalanie dalszych działań handlowych

  Krok 16

  ROI - Ocena efektywności uczestnictwa w targach

  Return on Investment, skrót ROI, to wskaźnik wyrażający stosunek między zyskiem a zainwestowanym kapitałem.

  Ocenić efektywność uczestnictwa w targach nie jest łatwo. Czynniki, jakie warto przeanalizować, to:

  • liczba odwiedzających stoisko,
  • średni czas spędzany przez zwiedzających na stoisku,
  • liczba materiałów informacyjnych przekazanych odwiedzającym,
  • tematy omawiane ze zwiedzającymi,
  • zainteresowanie zwiedzających wystawionymi produktami lub usługami,
  • liczba zebranych opinii na temat firmy, stoiska oraz materiałów informacyjnych,
  • zebrane informacje na temat konkurencji oraz nowych potencjalnych partnerów biznesowych,
  • liczba przeprowadzonych spotkań vs umówionych,
  • liczba zebranych wizytówek warz z notatkami po spotkaniu,
  • liczba otrzymanych zapytań ofertowych podczas targów,
  • liczba sporządzonych ofert podczas targów,
  • liczba podpisanych na targach umów,
  • liczba zapytań otrzymanych po zakończeniu targów,
  • liczba publikacji w mediach związanych z obecnością na targach.

  Przykłady celów i wskaźników:

  Cel: Generowanie leadów – Wskaźniki: Liczba jakościowych leadów, koszt per lead

  Cel: Przedstawienie nowego produktu lub usługi – Wskaźniki: Liczba zamówionych próbek produktu, liczba umówionych prezentacji, liczba jakościowych leadów, liczba złożonych ofert

  Cel: Zwiększenie rozpoznawalności firmy – Wskaźniki: Liczba odwiedzających stoisko, liczba wzmianek w prasie, liczba zdobytych leadów

  Wskaźnik rozwoju eksportu

  Kalkulator ROI

  Krok 17

  Instrumenty dofinansowania

  Ulga podatkowa

  Ulga na ekspansję dotyczy wydatków związanych ze zwiększeniem sprzedaży wyprodukowanych własnych produktów. Zakres wydatków uprawniających do ulgi, to koszty poniesione na:

  – uczestnictwo w targach,

  – działania o charakterze promocyjnym oraz reklamowym (np. przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe)

  – dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

  – certyfikaty towarowe oraz rejestracje znaków towarowych;

  – przystąpienie do przetargu

  Promocja Marek Innowacyjnych MŚP 

  Czynnikiem, który może ułatwić podjęcie decyzji o udziale w targach jest dotacja, która wspomoże finansowanie kosztów związanych z organizacją stoiska, promocją firmy oraz pokryciem części wydatków na podróż i zakwaterowanie. Dofinansowanie PARP „Promocja Marek Innowacyjnych MŚP” jest programem wspierającym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce w celu promowania ich produktów na rynkach międzynarodowych. Pomaga on polskim firmom, które posiadają istotny potencjał eksportowy wkraczać na nowe rynki zagraniczne poprzez bezzwrotne pokrycie 50% kosztów udziału w międzynarodowych targach branżowych i misjach gospodarczych oraz kampanii promocyjnych z tym związanych.

  Udział w programie daje firmom możliwość:

  • wejścia na nowe rynki

  • zwiększenia widoczności na rynkach międzynarodowych

  • nawiązania nowych kontaktów biznesowych

  Strategia marketingowa w Internecie

  Dofinansowanie do wyjazdu na targi

  Jakie warunki trzeba spełniać, by móc się ubiegać o dofinansowanie?

  FORMULARZ DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

  Ankieta Potega Targow_ITRO Export Solutions

  Czemu warto wziąć udział w najbliższym naborze?

  1. Program polega na bezzwrotnej dotacji, która pokrywa 50% kosztów netto całego projektu.
  2. Dla wielu polskich firm z sektora MŚP jest to możliwość pierwszego wyjazdu na zagraniczne targi branżowe.
  3. Dzięki dofinansowaniu można zrealizować działania promocyjne takie jak stworzenie i druk katalogów ofertowych, które będą ważnym elementem obecności na targach.
  4. Dotacja pokrywa zarówno opłaty związane z uczestnictwem w wydarzeniach targowych czyli koszt rejestracji, wpisu do katalogu, najmu powierzchni pod zabudowę oraz zabudowę, ale również transport i nocleg pracowników.
  5. Wyjazdy na targi, misje i konferencje międzynarodowe pozwalają lepiej poznać specyfikę zagranicznych rynków.
  6. Obecność na targach = nawiązanie nowych kontaktów biznesowych ze specjalistami i przedsiębiorstwami z innych krajów.
  7. Dofinansowanie daje również perspektywy na wzrost sprzedaży i wzmocnienie wizerunku firmy na arenie międzynarodowej.
  Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

  Obejrzyj nasz webinar

  W naszym darmowym webinarze Targi: koszt czy inwestycja?, który odbył się 27 lutego 2024, eksperci z różnych dziedzin podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym roli targów w rozwoju biznesu. Omówiliśmy nie tylko kwestie spójności stoiska z marką i wartościami firmy, ale także szeroki wachlarz tematów, od strategicznego planowania udziału w targach, przez skuteczne techniki generowania i konwersji leadów, po analizę ROI z inwestycji targowych. Webinar dostarczył uczestnikom praktycznych wskazówek, jak maksymalizować korzyści płynące z udziału w targach oraz jak unikać typowych pułapek i błędów. Zachęcamy do zapoznania się z zapisem tego pogłębionego wykładu.

  W naszym darmowym webinarze TARGI narzędziem rozwoju eksportu, który odbył się 9 kwietnia 2024, eksperci z różnych dziedzin podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym roli targów w rozwoju eksportu:

  • jakie są najczęstsze przyczyny braku rezultatów po targach zagranicznych,
  • jaką rolę odgrywają targi w eksporcie zagranicznym,
  • kiedy rozpocząć przygotowania do targów,
  • jak skutecznie umawiać się na spotkania przed targami,
  • jak poprawnie dokonać follow-upu po targach,
  • kto, na co i w jaki sposób może pozyskać dofinansowanie na targi zagraniczne.

  Zgłębiamy w nim temat kosztów, wyzwań, organizacji i potencjalnych korzyści płynących z udziału w targach. Dowiedz się, jak efektywnie planować budżet, by maksymalizować ROI oraz jak wykorzystać targi do pozyskiwania klientów i ekspansji twojej firmy na rynki zagraniczne.

  Umów się na darmową konsultację

  Sebastian Sadowski-Romanov

  Sebastian Sadowski-Romanov

  Prezes Zarządu ITRO Sp.zo.o.

  Mob.: 512 022 907 | sadowski@itro.pl


  Dzięki ogromnej wiedzy o rynkach zagranicznych oraz ich kulturze, oferujemy nie tylko wysokie wskaźniki otwieralności wiadomości i nowych odsłon witryny, ale też i okazje do zawarcia nowych wartościowych kontaktów biznesowych. Idziemy z duchem czasu, więc nasze działania bazują na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

  Stale rozwijamy się po to, by Twój biznes mógł rozwijać się szybciej.

  Jestem zainteresowany spotkaniem online

   


  wyświetlono 708 views

  Targi jako przestrzeń dla B2B

  Targi narzędziem rozwoju eksportu

  Aby pobrać darmową prezentację z naszego ostatniego webinaru, wypełnij formularz: