Zaznacz stronę

Baza wiedzy

12 kroków w eksporcie

Home | Poradnik eksportera w 12 krokach | Krok 8: Strategia marketingowa

Strategia marketingowa

Każda firma wchodząca na nowy rynek eksportowy powinna opracować dobry plan działania, który pozwoli jej na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz trafne dotarcie do klienta, przez co zwiększy się sprzedaż oferowanego produktu lub usługi, a w konsekwencji zwiększone zostaną zyski i udziały w rynku.

Niezbędnym narzędziem, które pomoże to osiągnąć jest strategia marketingowa.

 1. Co to jest strategia marketingowa?
 2. Rodzaje strategii marketingowych
 3. Jakie są główne zadania strategii marketingowej?
 4. Co to jest plan marketingowy i czym różni się od strategii marketingowej?
 5. Najważniejsze punkty planu marketingowego
 6. Jak stworzyć efektywną strategię marketingową?
 7. Jakie korzyści przynosi dobra strategia marketingowa?
 8. Co to jest „target”?

 

Co to jest strategia marketingowa?

Jest to działanie, od którego powinna zacząć każda firma, której celem jest budowanie marki. Strategia marketingowa to opis mocnych i słabych stron firmy, celów jakie chce ona osiągnąć oraz zbiór działań, które należy podjąć by trafić do wybranych klientów. Pozwala ona również na wskazanie kierunku takich działań marketingowych, które przyniosą najlepsze rezultaty.

 

Rodzaje strategii marketingowych

Strategia agresywna

Nastawiona jest na wykorzystanie szans rynkowych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo atutów. Pozwala umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Strategia konkurencyjna

Bazuje na powiększeniu zasobów finansowych, poszerzeniu linii produktów, a także redukcji kosztów oraz wykorzystaniu pozytywnego efektu strategii słabości przedsiębiorstwa i jego szans rynkowych.

Strategia konserwatywna

Oznacza unikanie i zmniejszanie przez firmę zagrożeń w otoczeniu rynkowym. Ukierunkowana jest na wykorzystanie atutów firmy w zakresie tworzenia nowych produktów, poszukiwania nowych rynków, pogłębienia segmentacji rynku.

Strategia defensywna

Nastawiona jest na przetrwanie przedsiębiorstwa. Następuje stopniowe wycofywanie się z rynku, zmniejszanie zdolności produkcyjnych, szukanie szans na innych rynkach produktowych.

Jakie są główne zadania strategii marketingowej?

Pierwszym zadaniem jakie spełnić powinna strategia marketingowa jest określenie w jaki sposób, z pozycji eksportera, komunikować korzyści swojej firmy w sposób lepszy niż robi to konkurencja.

Drugim zadaniem zaś jest określenie targetu, czyli grupy docelowej klientów, która najbardziej może potrzebować danego produktu lub usługi.

 

Co to jest plan marketingowy i czym różni się od strategii marketingowej?

Istotną częścią strategii marketingowej jest plan marketingowy. Taki plan to swoistego rodzaju wytyczne określające kiedy i w jaki sposób cele założone w strategii marketingowej będą realizowane. Plan marketingowy może być napisany w oparciu o jakiś okres czasu, np. pół roku lub rok. Może on również uwzględniać budżet, którym dysponujesz na realizację strategii marketingowej.

 

Najważniejsze punkty planu marketingowego:

 • zdefiniowanie grupy docelowej,
 • zrozumienie konkurencji i swojej przewagi nad nią,
 • ustalenie celów marketingowych,
 • określenie sposobu realizacji celów marketingowych,
 • określenie przypuszczanych kosztów działań marketingowych.

 

Zarówno strategia marketingowa, jak i plan marketingowy, powinny być na bieżąco aktualizowane ze względu na:

 • pojawienie się nowych firm konkurencyjnych,
 • zmiany w potrzebach klientów,
 • zmiany ekonomiczne i technologiczne.

 

Jakie korzyści przynosi dobra strategia marketingowa?

Strategia marketingowa jest w stanie przynieść wiele korzyści. Do głównych z nich należą:

 • skupienie na możliwościach, które można wykorzystać i zagrożeniach, których można uniknąć,
 • identyfikacja narządzi, których można użyć do zwalczenia konkurencji czy zdobycia udziałów w rynku, 
 • wskazuje najbardziej efektywne metody promocji, oszczędzając czas i pieniądze,
 • wskazuje przewagę produktu lub usługi nad konkurencją,
 • pomaga w efektywnym komunikowaniu się z klientami i partnerami biznesowymi,
 • podnosi sprzedaż i zyski.

 

Jak stworzyć efektywną strategię marketingową?

Aby sprzedać produkt lub usługę na danym rynku eksportowym, musimy wiedzieć jakie są preferencje klienta docelowego i jakie istotne korzyści osiągnie on, dokonując niniejszego zakupu. Ponieważ na danym rynku docelowym prawdopodobnie istnieją już firmy konkurencyjne, oferujące te same produkty i usługi, dobrze więc jest mieć efektywną strategię marketingową. Musi ona przekonać potencjalnego klienta do oferowanego produktu lub usługi, wykorzystując takie jego cechy, które pozwolą mu na przewagę konkurencyjną.

Pomóc w tym mogą odpowiedzi na 3 proste pytania:

u

Jaki cel ma ten produkt: rozwiązanie problemu, zaspokojenie potrzeby, czy też po prostu jest to produkt luksusowy?

u

W jakim stopniu oferowany produkt lub usługa przewyższa to co oferuje konkurencja?

u

Jaki problem grupy docelowej może on rozwiązać?

Co to jest „target”?

Z pojęciem strategii marketingowej nierozerwalnie związane jest inne pojęcie: „target”. Target (ang. cel) jest to grupa docelowych klientów na danym rynku, do których zamierzamy kierować nasz produkt. Jeśli nie trafimy w potrzeby grupy docelowej to nie osiągniemy zysków, niezależnie od tego jak dobry jest nasz produkt. Przy określeniu grupy docelowej, warto ją podzielić na mniejsze segmenty  np. według zainteresowania, stylu życia czy klasy społecznej. Większe zróżnicowanie pozwoli na lepsze trafienie w potrzeby klienta, a tym samym odpowiednie ich zaspokojenie.

Podejmując decyzję o segmentacji klientów, należy uwzględnić następujące czynniki:

 • czy wybrany segment jest na rynku na tyle duży by realizować cele marketingowe?
 • czy firma posiada umiejętności i doświadczenia pozwalające na pracę z danym segmentem?
 • czy widać potencjał wybranego segmentu?

 

Strategia marketingowa jest instrumentem dającym jasną informację jak pozycjonować się w stosunku do konkurencji oraz dającym wspólne wytyczne dla wszystkich działań z zakresu 4P, czyli od kształtowania samego produktu i jego ceny, poprzez działania promocyjne i sprzedażowe. Brak opracowanej strategii marketingowej jest częstym błędem popełnianym przez producentów na wczesnym etapie procesu eksportowego.

  [page-title]