Zaznacz stronę

Wyszukiwarka kodów HS

Kody celne HS (Harmonized System) przeważnie stosowane są w celu ustanowienia narodowych klasyfikacji taryf celnych produktów oraz pomagają w tworzeniu globalnych statystyk. Kody HS standaryzują klasyfikację wszelkich towarów i usług w handlu międzynarodowym i to nimi posługujemy się podczas rozliczeń celno-skarbowych.

Targi jako przestrzeń dla B2B

Gdzie sprzedawać?

Aby pobrać darmową prezentację z naszego ostatniego webinaru, wypełnij formularz:

ISEKCJA I - ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGOPrzejdź do raportu
IISEKCJA II - PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGOPrzejdź do raportu
IIISEKCJA III - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGOPrzejdź do raportu
IVSEKCJA IV - GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIUPrzejdź do raportu
VSEKCJA V - PRODUKTY MINERALNEPrzejdź do raportu
VISEKCJA VI - PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCHPrzejdź do raportu
VIISEKCJA VII - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKUPrzejdź do raportu
VIIISEKCJA VIII - SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELITA JEDWABNIKÓW)Przejdź do raportu
IXSEKCJA IX - DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINYPrzejdź do raportu
XSEKCJA X - MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICHPrzejdź do raportu
XISEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZEPrzejdź do raportu
XIISEKCJA XII - OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICHPrzejdź do raportu
XIIISEKCJA XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁAPrzejdź do raportu
XIVSEKCJA XIV - PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETYPrzejdź do raportu
XVSEKCJA XV - METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCHPrzejdź do raportu
XVISEKCJA XVI - MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓWPrzejdź do raportu
XVIISEKCJA XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWEPrzejdź do raportu
XVIIISEKCJA XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIAPrzejdź do raportu
XIXSEKCJA XIX - BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIAPrzejdź do raportu
XXSEKCJA XX - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNEPrzejdź do raportu
XXISEKCJA XXI - DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKIPrzejdź do raportu
wyświetlono 909 028 views
Gdzie-sprzedawać-bieliznę

Gdzie sprzedawać bieliznę

Opracowano: 07/2020 r. [46 stron], raport zawiera:

 • Dynamika importu/eksportu bielizny na świecie w latach 2017-2019
 • Ranking największych importerów/eksporterów bielizny na świecie
 • Jacy są najwięksi importerzy bielizny z Polski w 2019 r.
 • Jakie są optymalne kierunki eksportu bielizny dla polskiego producenta

Aby pobrać darmowy raport wypełnij poniższy formularz:

Aby pobrać darmowy raport wypełnij poniższy formularz:

 Gdzie-sprzedawać-cukier

Gdzie sprzedawać cukier

Opracowano: 10/2020 r. [43 strony], raport zawiera:

 • Ranking największych importerów/eksporterów cukru na świecie
 • Jacy są najwięksi importerzy cukru z Polski w 2019
 • Lista firm-importerów cukru na świecie
 • Analiza eksportu cukru z kraju największego eksportera
 • Analiza eksportu cukru z kraju największego najbliższego eksportera
 • Analiza importu cukru kraju największego importera
 • Analiza importu cukru kraju największego najbliższego importera
 • Jakie są optymalne kierunki eksportu cukru dla polskiego producenta
Targi jako przestrzeń dla B2B

Gdzie sprzedawać?

Aby pobrać darmową prezentację z naszego ostatniego webinaru, wypełnij formularz: