Zaznacz stronę

Oferta

Zabezpieczenie finansowe eksportu
Home | Zabezpieczenie finansowe eksportu | Firma z branży drobiarskiej

Firma z branży drobiarskiej

Firma z branży mięsnej eksportuje mięso drobiowe do Niemiec, rozliczając się ze swoim kontrahentem w walucie EUR. Eksporter posiada więc koszty w PLN, zaś przychody w EUR.

Firma ta dokonuje kalkulacji rentowności sprzedaży partii towaru 400 000 PLN przy kursie EURPLN 4,0000, zakładając przychód na poziomie 100 000 EUR i na taką kwotę wystawia importerowi fakturę. Termin płatności wynosi 30 dni.

Eksporter obawia się, iż na moment otrzymania należności kurs EURPLN spadnie do 3,9000, co spowoduje, że zamiast zakładanych 400 000 PLN, otrzyma 390 000 PLN, tym samym tracąc na sprzedaży tej partii towaru 10 000 PLN.

Nie jest to mała kwota, więc eksporter jest zainteresowany zagwarantowaniem sobie kursu EURPLN na poziomie min. 4,0000. Zdaje sobie też sprawę z tego, że jego kontrahent może mieć kilkudniowe opóźnienie w płatności, co zdarzało się już w przeszłości, a wiadomo, że kurs waluty nie stoi w miejscu i zmienia się z dnia na dzień.

W celu zabezpieczenia swoich zysków, eksporter zawiera ze swoim bankiem transakcję „Forward” na sprzedaż 100 000 EUR za 45 dni (zakłada 15-dniowy dodatkowy bufor) po kursie EURPLN 4,0120. Od tego momentu eksporter może spać spokojnie, bo ma już gwarancję kursu minimalnego dla tej partii towaru.

Importer dokonuje jednak płatności 100 000 EUR po 30 dniach, zaś nasza firma, mając bieżące potrzeby w płynności finansowej, decyduje się na wcześniejsze rozliczenie transakcji „Forward”. Zamiast po 45 dniach, zamyka ją po 30 dniach.

Bank dokonuje wtedy korekty punktów swapowych z pierwotnych 120 (0,0120 PLN), na 80 (0,0080 PLN) i w rezultacie rozliczenie transakcji „Forward” następuje po kursie EURPLN 4,0080.

Firma z branży mięsnej otrzymuje więc na rachunek 400 800 PLN (100 000 EUR x 4,0080 EURPLN = 400 800 PLN).

W rezultacie eksporter zrealizował założoną marżę handlową i otrzymał dodatkowe 800 PLN. Nie tylko więc zabezpieczył swoją transakcję przed nieprzewidywalnymi wahaniami kursów walut, ale też zyskał dodatkowy przychód z powodu wcześniejszego rozliczenia transakcji.

    [page-title]