Zaznacz stronę

Incoterms 2020: Cost and Freight

Uniwersalne reguły handlu międzynarodowego
Home | Cost and Freight (CFR)

Incoterms 2020: Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego jest takie samo jak w regule FOB – następuje kiedy towary znajdą się na statku.

CZYM SĄ INCOTERMS?

Incoterms, czyli z angielskiego International Commercial Terms,  to zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i kupującym – eksporterem i importerem. Ustalone zostały przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC).

Incoterms opracowano w celu ograniczenia nieporozumień pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów w związku z występowaniem różnic dotyczących praktyk i zasad handlu w ich krajach. By ujednolicić zasady dla przedsiębiorców z różnych krajów, Incoterms jasno określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dzięki temu, obie strony transakcji nie muszą ustalać swoich własnych zasad, a jedynie zdecydować się na regułę Incoterms której będą używać w ich transakcjach.

Incoterms można stosować zarówno w handlu międzynarodowym – w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem – jak i w handlu krajowym.

Formuły te były kilkukrotnie nowelizowane – najnowsza wersja powstała w 2020 roku. Obowiązujących reguł Incoterms 2020 jest łącznie 11. Ich nazwy zawierają skróty terminów, które mają bardzo precyzyjne znaczenie dla sprzedaży towarów na całym świecie. Terminy te są uniwersalne dla kupujących i sprzedających na całym świecie.

Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli te używane do wszystkich środków transportu, oraz te dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. 

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”.

Reguła Incoterms 2020: CFR

Nakłada ona następujące obowiązki:

Sprzedający

  • dokonuje wyboru transportu
  • odpowiada za kontrakty
  • dokonuje formalności i opłaca przesyłkę do określonego portu przeznaczenia (bez rozładunku)
  • załadowuje towar po odprawie celnej na jednostkę pływającą

Kupujący

  • ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane z transportem od momentu dostarczenia towaru wzdłuż burty statku w porcie załadunku
  • przyjmuje przewoźnika i przejmuje towar dostarczony do wyznaczonego portu docelowego

Sprzedający musi na własny koszt dostarczyć kupującemu standardowy dokument transportowy do użytku do momentu dotarcia towaru do wyznaczonego miejsca docelowego, biorąc odpowiedzialność za towar wynikający z kontraktu, które służą mu jako gwarancja (np. roszczenia dotyczące towaru do przewoźnika, sprzedaż towaru będącego w tranzycie, itd.). Musi również udzielić wszelkich informacji wymaganych w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków do odbioru towaru.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego jest takie samo jak w regule FOB – następuje kiedy towary znajdą się na statku.

Ex works

Reguła Incoterms Ex works (Z zakładu) jest jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym ze względu na minimalne ryzyko dla sprzedającego. 

Więcej >

Free Carrier

Reguła Incoterms Free Carrier (FCA) tłumaczona jest na polski dwojako – „Przewoźnik Franco” lub po prostu „dostarczone do przewoźnika”. 

Więcej >

Carriage Paid To

Regułę Incoterms CPT należy rozumieć jako „koszty transportu opłacone do” lub „przewoźne opłacone do”.

Więcej >

Carriage and Insurance Paid To

Regułę Incoterms CIP należy rozumieć jako „koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do” lub „przewoźne i ubezpieczenie opłacone do”.

Więcej >

Delivered at Place

Regułę Incoterms DAP należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca”. Jest ona jedną z 3 najczęściej wybieranych reguł w handlu międzynarodowym.

Więcej >

Delivered at Place Unloaded

Regułę Incoterms DPU należy rozumieć jako „dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”.

Więcej >

Delivered Duty Paid

Regułę Incoterms DDP należy rozumieć jako „dostarczone, cło opłacone”. DDP jest dokładnym przeciwieństwem EXW – Ex Works (Z zakładu).

Więcej >

Free Alongside Ship

Regułę Incoterms FAS należy rozumieć jako „Franco wzdłuż burty statku”.

Więcej >

Free On Board

Regułę Incoterms FOB należy rozumieć jako „Franco statek”. Ten warunek posiada swoją inną wersję znaną jako FOB amerykański, która dotyczy wyłącznie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej >

Cost and Freight

Regułę Incoterms CFR należy rozumieć jako „Koszt i fracht”. Przeniesienie ryzyka następuje tutaj jak w regule FOB.

Więcej >

Cost Insurance and Freight

Regułę Incoterms CIF należy rozumieć jako „Koszt, ubezpieczenie i fracht”. Jest ona niemal identyczna jak reguła CFR, ale dodatkowo zawiera obowiązek wykupienia ubezpieczenia.

Więcej >

Masz pytania? Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

    [page-title]