Zaznacz stronę

Nabór do konkursu na dofinansowanie POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP kończy się za 2 dni – runda II już w sierpniu!

Home | Aktualności | Dotacje unijne | Nabór do konkursu na dofinansowanie POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP kończy się za 2 dni – runda II już w sierpniu!

Odmrażanie gospodarki powoli pozwala biznesom na rozpoczęcie sprzedaży i odrobienie strat spowodowanych pandemią koronawirusa. Sytuacja nie jest dla nich jednak łatwa. Prawie trzy-miesięczny przestój w handlu, zamknięcie galerii i sklepów poza tymi pierwszej potrzeby spowodowało upadek wielu przedsiębiorstw i nie lada kłopoty z płynnością finansową innych. By odbić się od panującego teraz kryzysu, firmy będą musiały wykazać się innowacyjnością i elastycznością w osiągnięciu sprzedaży, które nadrobią ich straty.

Jedną z możliwości, które stoją otworem przed wszystkimi, ale szczególnie przed przedsiębiorcami z Polski Wschodniej, jest internacjonalizacja. Rozwój eksportu w firmie może być wielce opłacalny dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Łańcuchy dostaw, które do tej pory były niezmienne od lat, z powodu koronawirusa będą teraz ulegać zmianie. Zagraniczni przedsiębiorcy będą szukać tanich i bezpiecznych dostawców, którzy będą w stanie sprostać ich zamówieniom. Jest to szansa dla polskich eksporterów, ale też i tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy nie eksportowali, na zawarcie kontraktów z kontrahentami zmieniającymi w tym okresie firmy w swoim łańcuchu dostaw.

Program POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest świetną okazją do pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia.

„Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.”

popw.parp.gov.pl

%

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu

%

Minimalny wkład własny

%

Skuteczności pozyskania dotacji przez firmę ITRO

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Z czego, na projekt, można otrzymać

do 800 000zł.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 zalicza się:

  1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
    wniosku o dofinansowanie);
  2. koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  3. koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  5. koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nabór do konkursu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP podzielony jest zawsze na dwie rundy. Pierwsza z nich zamknięta zostanie za dwa dni – 28 maja. Termin tego naboru został przedłużony o prawie miesiąc z powodu trudności związanych z pandemią COVID-19. Wielu przedsiębiorców już skorzystało z tej okazji, składając wnioski, ale dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili lub dopiero dowiedzieli się o możliwościach jakie daje ten program to nie ostatnia szansa.

Kolejny nabór do POPW 1.2 odbędzie się w sierpniu.

Ponieważ proces przygotowania wymaganego przy ubieganiu się o dofinansowanie nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji jest pracochłonny, warto zapoznać się z nim już dziś. Firmy doradcze i consultingowe, takie jak ITRO, oferują swoje usługi w celu napisania takiego modelu i zgłoszenia wniosku przedsiębiorstwa starającego się o dotację do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je rozpatruje i udziela dofinansowania.

Środki z dotacji można przeznaczyć między innymi na udział w targach i misjach gospodarczych, pozyskanie certyfikatów niezbędnych na danym rynku, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania oraz usługi doradcze i marketingowe związane z wchodzeniem na rynki zagraniczne.

Do sierpnia mamy zaledwie 2 miesiące, czasu jest więc niewiele!

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat POPW 1.2 lub do wypełnienia Ankiety potencjału eksportera. Firma ITRO otwarta jest na pytania, formularz załączony poniżej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety potencjału eksportowego

Lub poczytaj więcej o konkursie POPW, działanie 1.2

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnymi zmianami na temat dotacji 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, prosimy wypełnić krótki formularz:

    wyświetlono 98 views