Zaznacz stronę

Dodatkowa szansa na zdobycie funduszy na eksport

Home | Aktualności | Polska Wschodnia | Dodatkowa szansa na zdobycie funduszy na eksport

18 października 2021 r. ruszy dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na zagraniczne rynki produktów i usług firm z pięciu wschodnich województw. Średnie, małe i mikrofirmy mogą liczyć nawet na 800 000 zł wsparcia. Pula pieniędzy w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” wynosi 50 mln zł.

Czym jest POPW 1.2?

Program Operacyjny Polska Wschodnia, w skrócie POPW, to program mający na celu rozwój i wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Wschodniej oraz inwestycje w infrastrukturę tego makroregionu. Przedsiębiorstwa z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą wnioskować o dofinansowanie w zakresie różnych działań rozwojowych, np. powstawanie i rozwój start-upów, tworzenie innowacyjnych produktów, zarządzanie wzornictwem w firmie czy też umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa.

Wśród dostępnych dotacji dla Polski Wschodniej znaleźć można:

 • Dotacje na kapitał obrotowy
 • Internacjonalizacja MŚP
 • Infrastruktura drogowa
 • Zrównoważony miejski transport
 • Platformy startowe
 • Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
 • Wzór na konkurencję
 • Wdrażanie innowacji w MŚP
 • Tworzenie sieciowych produktów w MŚP

Internacjonalizacja MŚP

W działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP dofinansowanie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które planują rozpoczęcie działalności na nowym rynku zagranicznym. Jest to forma wsparcia zarówno dla doświadczonych eksporterów, którzy chcą zapoznać się z nowym rynkiem oraz dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z eksportem po raz pierwszy. POPW 1.2 to program doradczy, więc nie wiąże się on z koniecznością wykazania wskaźnika eksportu – jest to program o niskim ryzyku dla wnioskodawcy. A do zyskania jest zwrot aż do 85% kosztów włożonych w ekspansję zagraniczną.

W kryzysie, społeczeństwa są bardziej otwarte na zmianę, co jeszcze bardziej może zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działań rozwojowych. Załamanie globalnych łańcuchów dostaw jest szansą dla polskich przedsiębiorstw do pozyskania kontrahentów za granicą, a ponieważ sytuacja w kraju stale się zmienia, dywersyfikacja źródeł przychodów dla wielu firm może być kluczem do przetrwania w obecnych realiach.

Dotacja z programu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP obejmuje dofinansowanie takich usług doradczych jak:

 • Wybór rynku docelowego
 • Dostosowanie do niego produktu
 • Nawiązanie relacji z partnerami zagranicznymi
 • Udział w targach branżowych i misjach gospodarczych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Misja

Ogłoszenie naboru do konkursu odbędzie się 15 września 2021 r. Nabór rozpoczyna się 18 października i potrwa do 22 grudnia 2021 r. Zainteresowanych ofertą ITRO w pozyskaniu dotacji, zapraszamy na stronę

 

Termin ten może wydawać się niezwykle daleki, ale w rzeczywistości już teraz warto zacząć zastanawiać się nad rozwojem swojego biznesu oraz wyborem kompetentnej firmy, która napisze model biznesowy oraz złoży wniosek o pozyskanie dotacji w naszym imieniu. By dobrze opracować oba te niezbędne dokumenty nawet najlepsze firmy doradcze potrzebują co najmniej 4 tygodnie.

 

Internacjonalizacja Polski Wschodniej

Kierunek na Eksport? Dotacje 2021:

Wartość dofinansowania w ramach POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP może wynieść do 800 000 PLN netto. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naboru

Zakończenie naboru

Więcej informacji na:

Aby pobrać darmową checklistę wypełnij poniższy formularz:

 Ostatnia szansa

Pobierz checklistę i dowiedz się:

Opracowano: lipiec 2021 r. [7 stron]

 

 • wartości i warunków dofinansowania POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP
 • dlaczego dotacja jest narzędziem rozwoju eksportu
 • jakie są kluczowe koszty kwalifikowane
 • jakie kryteria firma musi spełnić, aby wnioskować o dofinansowanie
.

 

wyświetlono 739 views