Zaznacz stronę

Nowe możliwości rozwoju: 100 mln dla firm

Home | Aktualności | Dotacje unijne | Nowe możliwości rozwoju: 100 mln dla firm

Od lutego 2018 przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Pozyskane środki (do 550 tys. zł dotacji) będą mogli wykorzystać na diagnozę swoich możliwości eksportowych oraz przygotowanie do rozpoczęcia działalności poza granicami kraju. Łącznie do zdobycia będzie 100 mln zł.

www.polskawschodnia.gov.pl

Informujemy Państwa o aktualnych zmianach, dotyczących działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP:

 

 

W styczniu 2018 zostanie ogłoszony nabór wniosków. Od lutego do końca marca potrwa nabór wniosków na I rundę Internacjonalizacji MŚP dla firm z pięciu województw Polski Wschodniej.

KONTAKT W SPRAWIE DOTACJI >

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł, przy czym dofinansowanie kosztów zewnętrznych usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego przedstawionego we wniosku nie może przekroczyć 30 tys. zł.

 

Celem projektu, który może zostać objęty wsparciem, jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. W jego ramach możliwe także będzie uzyskanie dofinansowania kosztów zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa do ekspansji, a także udziału w misjach i targach gospodarczych.

 

 

 

Znajdź pieniądze na rozwój swojej firmy

O dofinansowanie na rozwój eksportu (do 550 tys. zł) będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Drugi nabór jest zaplanowany na lipiec 2018.

WIĘCEJ >

 

 

 

Jak robimy to w ITRO?

Wiele firm pozyskujących dotacje opiera swoje usługi o success fee, czyli o wynagrodzenie od sukcesu. Jednak aby osiągnąć ten sukces często zapominają o dobrze klienta, ponieważ to na beneficjencie ciąży odpowiedzialność realizacji danej dotacji, nie na firmie która ją wdraża czy pozyskuje.

Dlatego firmy doradcze podkręcają wyniki aby zapewnić sobie maksymalną ilość punktów przy ocenie wniosku, co skutkuje w końcowym efekcie trudnością w osiągnięciu wyśrubowanych wskaźników. Nie osiągnięcie wskaźników, lub nie zrealizowanie strategii może zakończyć się koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, często też wpisaniem na listę firm wykluczonych z możliwości pozyskać innych dotacji.

Dlaczego ITRO:

  • Przeprowadzi audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
  • Przeprowadzi audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
  • Przeprowadzi audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
  • Dokona wybór rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji wybierze optymalne kierunki ekspansji.
  • Opracuje strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
  • Opracuje prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.
  • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
  • Kontrolujemy proces wdrożeniowy.
  • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

 

 

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę na opracowanie modelu biznesowego oraz wniosku o dofinansowanie

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU >