Zaznacz stronę

Ogłoszenie Naboru Wniosków W Ramach POPW 1.2

Home | Aktualności | Internacjonalizacja | Ogłoszenie Naboru Wniosków W Ramach POPW 1.2

100 mln zł na rozwój międzynarodowej aktywności firm – PARP ogłosiła konkurs „Internacjonalizacja MŚP”

27 lutego 2018 r. rozpoczyna się pierwsza runda naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

popw.parp.gov.pl

 

KONTAKT W SPRAWIE DOTACJI >

 

 

 

Pula środków w konkursie

100 000 000

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki spoza UE

800 000

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki UE

550 000

 

Pula środków w konkursie wynosi

100 mln zł.

 

 

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  1. 800 tys. zł(w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
  2. 550 tys. zł(w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym w obu przypadkach:

  • maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku

z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

I runda konkursu: 27 lutego – 29 marca 2018 r.
II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r.

Dokumentacja do działania Internacjonalizacja MŚP – konkurs 4 (1/2018 r.)

popw.parp.gov.pl

 

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę na opracowanie modelu biznesowego oraz wniosku o dofinansowanie

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU >