Zaznacz stronę

Ogłoszenie naboru wniosków do POPW 1.2

Home | Aktualności | Oferta | Ogłoszenie naboru wniosków do POPW 1.2

PARP przeznaczy kolejne 200 mln zł na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw

 

 

28 kwietnia 2017 rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł.

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

Celem projektu, który może zostać objęty wsparciem, jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. W jego ramach możliwe także będzie uzyskanie dofinansowania kosztów zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa do ekspansji, a także udziału w misjach i targach gospodarczych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł, przy czym dofinansowanie kosztów zewnętrznych usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego przedstawionego we wniosku nie może przekroczyć 30 tys. zł.

O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie.

 

Ogłoszenie naboru

Dokumentacja

 

Źródło: popw.parp.gov.pl

 

 

 

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej to zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie Internacjonalizacja MŚP Polski Wschodniej (POPW 1.2).

 

 

 

Główne zmiany dotyczą:

 1. Ubiegać się o dofinansowanie mogą firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej (Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie):
 2. Wniosek jest jednoetapowy (był dwuetapowy).
 3. Dofinansowanie nie może przekraczać dwukrotności EBITDA z ostatnich dwóch lat (ograniczeniem było tylko posiadanie minimalnych przychodów na poziomie 200 000 PLN w skali jednego roku).
 4. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 550 000 PLN
 5. Model Biznesowy Internacjonalizacji jest integralną częścią wniosku (wcześniej pierwszy etap to była dotacja na napisanie MBI).
 6. Model Biznesowy Internacjonalizacji podlega ocenie komisji przy ocenie wniosku (wcześniej podlegał ocenie w II etapie składania wniosku).

Żródła: polskawschodnia.gov.pl, parp.gov.pl

 

 

Nowy nabór wniosków odbędzie się w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r do godz. 16:00:00), a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE POZWOLI ZASPOKOIĆ 363 FIRMY. W poprzednim naborze wzięło udział 365 firm z czego tylko 57 przyznano dofinansowanie na opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 200 milionów złotych.

 

Jak robimy to w ITRO?

Wiele firm pozyskujących dotacje opiera swoje usługi o success fee, czyli o wynagrodzenie od sukcesu. Jednak aby osiągnąć ten sukces często zapominają o dobrze klienta, ponieważ to na beneficjencie ciąży odpowiedzialność realizacji danej dotacji, nie na firmie która ją wdraża czy pozyskuje.

Dlatego właśnie firmy doradcze podkręcają wyniki aby zapewnić sobie maksymalną ilość punktów przy ocenie wniosku, co skutkuje w końcowym efekcie trudnością w osiągnięciu wyśrubowanych wskaźników. Nie osiągnięcie wskaźników, lub nie zrealizowanie strategii może zakończyć się koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, często też wpisaniem na listę firm wykluczonych z możliwości pozyskać innych dotacji.

Dlaczego ITRO?

 • Przeprowadzimy audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
 • Przeprowadzimy audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
 • Przeprowadzimy audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
 • Dokonamy wybór rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji wybierze optymalne kierunki ekspansji.
 • Opracujemy strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
 • Opracujemy prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.
 • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
 • Kontrolujemy proces wdrożeniowy.

W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą w opracowaniu strategii rozwoju eksportu oraz wniosku o dofinansowanie, prosimy o kontakt z biurem ITRO:

tel.: 22 501 52 81,

e-mail: info@itro.pl.