Zaznacz stronę

Zmieniona data zakończenia naboru do POPW 1.2

Home | Aktualności | Dotacje unijne | Zmieniona data zakończenia naboru do POPW 1.2

Nowa informacja dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej!

W związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, aby umożliwić wnioskodawcom przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie, zmieniono końcową datę składania wniosków w I rundzie naboru na POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Nabór będzie trwał od 7.04.2020 do 28.05.2020.

Jest to niezwykła szansa dla polskich przedsiębiorców, którzy już teraz dotkliwie odczuwają konsekwencje ograniczeń w handlu jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Kryzys, który mamy dzisiaj nie potrwa jednak wiecznie. Zapotrzebowanie na produkty nie zmaleje, a nawet wzrośnie, gdy pandemia się już skończy. Łańcuchy dostaw będą ulegać zmianom. Podwykonawcy również będą się zmieniać. Gospodarka jaką znamy teraz wręcz przestanie istnieć.

Kluczowe dla uzyskania przewagi konkurencyjnej dla polskich przedsiębiorców będzie przetrzymanie pierwszych miesięcy kryzysu w odpowiedniej kondycji, tak aby w momencie wybudzania się globalnej gospodarki z kwarantanny byli gotowi do rozpoczęcia negocjacji i przyjęcia zamówień w nowo tworzonym łańcuchu dostaw i przepływów gospodarczych. Jako, że Polska gospodarka jest w dużej mierze oparta na firmach produkcyjnych, wytwarzających fizyczne produkty, mamy wykwalifikowanych pracowników i leżymy w strategicznym logistycznie miejscu na styku gospodarek wschodu i zachodu, powinniśmy wykorzystać ten trudny czas do budowy naszych biznesów.

Nie traćmy tej szansy!

Dla kogo przeznaczony jest konkurs POPW?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, czyli przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu, oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Z czego, na projekt, można otrzymać

do 800 000zł.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 zalicza się:

  1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
    wniosku o dofinansowanie);
  2. koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  3. koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  5. koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

%

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu

%

Minimalny wkład własny

%

Skuteczności pozyskania dotacji przez firmę ITRO

Zapraszamy do wypełnienia ankiety potencjału eksportowego

Lub poczytaj więcej o konkursie POPW, działanie 1.2

Nabór rozpoczyna się już jutro!

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnymi zmianami na temat dotacji 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, prosimy wypełnić krótki formularz:

    wyświetlono 121 views