Zaznacz stronę

GO TO BRAND.PL | ogólnopolski konkurs

Home | Aktualności | Dotacje unijne | GO TO BRAND.PL | ogólnopolski konkurs

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, Właściciele, Dyrektorzy!

24 czerwca 2016 rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG

Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP

Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu

Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze

Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych)

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 000 000 zł.

Poziom dofinansowania do 50 % lub do 85%

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu:

W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis:

  • wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% – pomoc publiczna)
  • pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj.:
  • delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;
  • transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;
  • opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
  • wpisu do katalogu targowego;
  • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
  • informacyjno-promocyjne projektu.

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Będą ją mogły otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

» Sprzęt medyczny,
» Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
» Kosmetyki,
» IT/ICT,
» Biotechnologia i farmaceutyka,
» Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
» Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
» Jachty i łodzie,
» Meble,
» Polskie specjalności żywnościowe,
» Sektor usług prozdrowotnych,
» Części samochodowe i lotnicze.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o dotacjach dla Eksporterów oraz o aktualnych wydarzeniach w zakresie naborów wniosków o dofinansowanie, prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza >