Zaznacz stronę

[Szkolenie online] Pozyskanie dotacji POPW 1.2

Home | Wydarzenia | [Szkolenie online] Pozyskanie dotacji POPW 1.2

Pozyskanie dotacji POPW 1.2

Data:

5.04.2022

Godzina:

10:00 – 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Wstęp:

wolny

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Polski Wschodniej, dla których przeznaczona jest dotacja z programu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

 • Właścicieli firm produkcyjnych
 • Osób Zarządzających sprzedażą
 • Menedżerów ds. eksportu

Sebastian Sadowski-Romanov

Prelegent

Prezes Zarządu ITRO Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w działalności importowo-eksportowej w sektorze MŚP na rynku międzynarodowym – Unii Europejskiej, Unii Celnej, Chin i USA – bezpośrednio jako przedsiębiorca i jako konsultant od 1995 roku (46 l.)

Spędził kilkaset godzin na salach szkoleniowych, gdzie uczył przedsiębiorców na co zwracać uwagę pod kątem prawnym, planując kontrakt na rynkach zagranicznych zarówno na terenie Europy, jak i na całym świecie. Ekspert z zakresu Międzynarodowych Reguł Handlu.

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • Jaki potencjał do ekspansji zagranicznej mają polskie firmy
 • Ile firm uzyskało wsparcie w ramach konkursów “Internacjonalizacja MŚP”
 • Dla kogo przeznaczone jest wsparcie
 • Jakie są kryteria wyboru projektów
 • Kto będzie preferowany w konkursie
 • Jakie są wymogi oraz ramy czasowe projektu unijnego
 • Jakie są wskaźniki projektu
 • Jak wygląda ścieżka postępowania przy składaniu wniosku 
 • Czym jest Model Biznesowy Internacjonalizacji
 • Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę przy wdrażaniu oraz rozliczaniu projektu unijnego

Agenda szkolenia online

I Blok tematyczny – dopełnianie formalności

 1. Na wstępie, pokrótce omówiony zostanie program POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP pod względem kryteriów jakie firma musi spełniać by do skorzystać z tego programu.
 2. Dokładnie przedstawione są możliwości jakie otwiera przed przedsiębiorstwami wsparcie z dotacji POPW: na co można przeznaczyć środki, jaką kwotę można pozyskać, jak wygląda rozkład działań w budżecie etc.
 3. Wspomniane zostaną także wskaźniki i działania, które obowiązkowo należy wykonać by wywiązać się z projektu oraz inne, pomocne w ich realizacji.
 4. Wyjaśnienie co jest potrzebne by skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu POPW: autodiagnoza firmy, MBI, wniosek, harmonogram realizacji, plan budżetu etc.

10:00–10:45

II Blok tematyczny – przygotowanie MBI

II Blok tematyczny – wdrażanie projektu

 1. Model Biznesowy Internacjonalizacji to najbardziej czasochłonna część procedury składania wniosku o dotację POPW 1.2. W trakcie szkolenia omówione będą elementy takiego modelu, które firmy będą w stanie przygotować samodzielnie, np.:
  • Obecna sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa
  • Uzasadnienie potrzeby rozwoju eksportu
  • Doświadczenie w eksporcie
  • Produkty przeznaczone do internacjonalizacji
  • Wybór rynków eksportowych
  • Segmentacja klientów
  • Konkurencyjność produktów na rynkach docelowych
  • Strategia marketingowa
  • Reorganizacja przedsiębiorstwa
  • Lista targów branżowych na rynkach docelowych
 2. Najważniejsze informacje i przestrogi dotyczące przygotowania MBI będą również poruszone. Na co trzeba zwrócić uwagę wybierając produkty do internacjonalizacji? Czy mogą być to usługi? O dofinansowanie na ile rynków można wnioskować? Jaka wysokość sprzedaży na dany rynek to już eksport? Te, i więcej pytań poruszonych zostanie przy temacie MBI.
 3. Poruszona zostanie również kwestia wdrażania MBI – okres jego realizacji, data ważności od utworzenia, wykonania niektórych tylko działań i jak ma się to do późniejszego rozliczenia z PARP. Pokrótce wspomniane zostanie rozliczanie projektu unijnego oraz związane z nim trudności i jak je rozwiązać.

10:45-11:15

II Blok tematyczny – przygotowanie MBI

Przerwa

11:15-11:30

II Blok tematyczny – przygotowanie MBI

III Blok tematyczny – rozliczanie dotacji

 1. Omówiona będzie ścieżka postępowania w ramach przygotowania MBI oraz wniosku o dofinansowanie – m.in. jak wygląda harmonogram prac w przypadku gdy to firma zewnętrzna będzie pisać MBI i składać wniosek.
 2. Przestawione zostaną odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie oceny wniosków, ewentualnych poprawek, odwołania od decyzji o nieprzyznaniu dotacji oraz podpisaniu umowy z PARP.
 3. Przypomniane będą także terminy składania wniosków o dotację POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

11:30-11:45

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Dzięki udziałowi w szkoleniu otrzymasz certyfikat uczestnictwa, który podbuduje zarówno Twoje CV, jak i wiedzę o programie POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Program POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Więcej informacji o dotacji

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

wyświetlono 33 views