Zaznacz stronę

Konkurs POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP – runda II

Home | Wydarzenia | Konkurs POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP – runda II

Internacjonalizacja Polski Wschodniej

Kierunek na Eksport? Dotacje 2020:

Wartość dofinansowania w ramach POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP może wynieść do 800 000 PLN netto. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naboru

Zakończenie naboru

Cel finansowania

sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

%

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu

%

Minimalny wkład własny

%

Skuteczności pozyskania dotacji przez firmę ITRO

Kto może otrzymać dofinansowanie?

4 sierpnia 2020 r. rozpoczyna się kolejna runda naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

www.parp.gov.pl

W ramach konkursu 1.2. Internacjonalizacja MŚP możecie Państwo:

 • Pozyskać do 800 000,00 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego;
 • Otrzymać do 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • Sfinansować m.in.:
  • udział w targach międzynarodowych i misjach gospodarczych;
  • opracowanie materiałów marketingowych, katalogów, strony internetowej oraz kampanii promocyjnych;
  • pozyskanie klientów na rykach zagranicznych i otwarcie kanałów dystrybucji;
  • zakup środków trwałych;
  • zakup oprogramowania;
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i certyfikacji;
  • usługi doradcze, w tym szkolenia i badania marketingowe.

Zapytaj o dofinansowanie: bezpłatne, indywidualne konsultacje dla osób i firm chcących pozyskać dotacje unijne na rozwój eksportu

Pula środków w konkursie

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki spoza UE

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki UE

Jakie warunki trzeba spełniać, by móc się ubiegać o dofinansowanie na rozwój eksportu w ramach 1.2 Internacjonalizacja MŚP?

Ankieta dot. spełnienia kryteriów POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Pozytywne najnowsze informacje i wytyczne dotyczące programu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
 • maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Link do całości dokumentacji konkursowej >

Program nie wymaga wskaźników rezultatu w postaci wzrostu eksportu co przy niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie jest dość istotne.

Ze względu na pracochłonność opracowania wniosków już dziś należy rozpocząć:

 • proces budowy Modelu Biznesowego Internacjonalizacji – to jest niezbędny dokument dla firm ubiegających się o dotację w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP POPW;
 • dobór odpowiednich targów międzynarodowych;
 • opracowanie harmonogramu działań do realizacji na 24 mies. do przodu.

Na 2020 r. pula dotacji przeznaczona na nowe konkursy jest 2x mniejsza niż w zeszłym roku – to tylko 50 mln zł.
Warto się spieszyć, by zdążyć na pierwszy nabór, bo na drugi może nie starczyć już środków. Działajmy już dziś!

Umów się na darmową konsultację. Kontakt bezpośredni:

Sebastian Sadowski-Romanov

Sebastian Sadowski-Romanov

Prezes Zarządu ITRO Sp.zo.o.

Mob.: 512 022 907 | sadowski@itro.pl

Jestem zainteresowany e-spotkaniem POPW 1.2


Dlaczego ITRO?

 • Przeprowadzimy audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
 • Przeprowadzimy audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
 • Przeprowadzimy audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
 • Dokonamy wyboru rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji, wybierze optymalne kierunki ekspansji.
 • Opracujemy strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
 • Opracujemy prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.
 • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
 • Będziemy na bieżąco kontrolować proces wdrożeniowy.
 • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

Na 170 firm jakie otrzymały dotacje w całej Polsce Wschodniej z programu POPW  36 było naszymi klientami ze 100% skutecznością, dlatego jesteśmy gotowi brać ryzyko pisania MBI na siebie, bo dokładnie wiemy jak powinien taki model być zbudowany, aby oceniający zaakceptowali jego wartość merytoryczną i kosztową.

Zakład Mięsny „Kabo” A. Borowik W. Karpieszuk s.j. korzystała z usług firmy ITRO S. z o.o. w zakresie opracowania wniosku oraz modelu biznesowego, w celu pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP. Dzięki współpracy otrzymaliśmy środki na poszerzenie realizacji działań eksportowych przedsiębiorstwa. Z przyjemnością polecamy usługi firmy ITRO związane z rozwojem eksportu. Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się na wysoką skuteczność podejmowanych przed firmę działań doradczych.

Zakład Mięsny "Kabo" A. Borowik W. Karpieszuk s.j.

TRYUMF Sp. z o. o. pragnie serdecznie podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, niezbędnego w celu pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Usługa została wykonana profesjonalnie, ze starannością i dbałością o szczegóły. Dzięki działaniom ITRO otrzymaliśmy dotację, która pomogła nam rozwinąć działalność na nowych rynkach zagranicznych.
Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako profesjonalistę w zakresie usług doradczych.

TRYUMF Sp. z o. o.

Współpraca z ITRO Sp. z o.o. została podjęta w związku z realizacją projektu

„Przygotowanie firmy INSTAL Rzeszów do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności” w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Polska Wschodnia.

Firma ITRO Sp. z o.o. profesjonalnie i sumiennie wykonała szeroki zakres usług związanych z wejściem firmy Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów na rynki Austrii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Usługi zostały wykonane z należytą dokładnością i starannością. Pragniemy podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za owocną współpracę i z pełnym przekonaniem polecamy ją jako firmę godną zaufania.

Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów Sp. z o.o.

P.P.H.U. „JASLAM” KRZYSZTOF STYRANKA dziękuje firmie ITRO Sp. z o. o. w związku z opracowaniem strategii wejścia na rynek słowacki oraz określeniem szczegółowej kampanii promocyjnej w internecie na rynku słowackim.

Szczegółowo przygotowana kampania promocyjna otworzyła przed nami nowe perspektywy rozwoju.

Starannie wyselekcjonowane kanały promocji odpowiadały przedstawionym profilom potencjalnych klientów, co przyczyniło się do zwiększenia naszych szans eksportowych na rynku słowackim.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO Sp. z o. o. jako rzetelnego partnera w działaniach eksportowych.

Jaslam Krzysztof Styranka

Przyjmowanie wniosków kończy się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnymi zmianami na temat dotacji 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, prosimy wypełnić krótki formularz:

  wyświetlono 179 views