Zaznacz stronę

Dodatkowy nabór do konkursu POPW 2021

Home | Wydarzenia | Dodatkowy nabór do konkursu POPW 2021

Program Operacyjny Polska Wschodnia

działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

PARP przewiduje dodatkowy nabór rozliczany ze środków pozostałych z budżetu perspektywy UE 2014-2020. Nabór ten ogłoszony zostanie 15 września 2021 r., a samo składanie wniosków ma rozpocząć się 18 paździenika 2021 r.

Wartość dofinansowania w ramach POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP może wynieść do 800 000 PLN netto. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naboru

Zakończenie naboru

Więcej informacji na

itro.pl/polska-wschodnia

Cel finansowania

​Celem programu Internacjonalizacja MŚP jest pomoc w internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i promocja marek polskich na innych rynkach to jednak nie jedyne założenie tego programu.

Internacjonalizacja firmy zawsze łączy się z kosztami, na które nie wszystkie mogą sobie pozwolić lekką ręką. Tutaj właśnie wchodzi POPW 1.2, który dofinansowuje koszty wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Internacjonalizacja przedsiębiorstw to nie tylko szansa dla Polski na zaistnienie na arenie międzynarodowej, ale także szansa dla polskich biznesów na rozwinięcie skrzydeł. Nie straćmy jej!

%

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu internacjonalizacji

%

Minimalny wkład własny w internacjonalizację

%

Skuteczności pozyskania dotacji przez firmę ITRO

Internacjonalizacja: kto może otrzymać dofinansowanie?

15 września 2021 r. ogłoszona zostanie kolejna, ostatnia już runda naboru wniosków w konkursie POPW 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w perspektywie 2014-2020.

O dofinansowanie na internacjonalizację przedsiębiorstwa mogą ubiegać się wyłącznie

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

www.parp.gov.pl

Jakie warunki trzeba spełniać, by móc się ubiegać o dofinansowanie na rozwój eksportu w ramach 1.2 Internacjonalizacja MŚP?

Ankieta dot. spełnienia kryteriów POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Program POPW działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP nie wymaga wskaźników rezultatu w postaci wzrostu eksportu, co przy niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie jest dość istotne.

Ze względu na pracochłonność opracowania wniosków już dziś należy rozpocząć:

  • proces budowy Modelu Biznesowego Internacjonalizacji – to jest niezbędny dokument dla firm ubiegających się o dotację w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP;
  • dobór odpowiednich targów międzynarodowych;
  • opracowanie harmonogramu działań do realizacji na 24 mies. do przodu.

Na 2020 r. pula dotacji przeznaczona na nowe konkursy była 2x mniejsza niż w 2019 r. – tylko 50 mln zł.

W 2021 r. pula dotacji uzależniona będzie od dostępności środków. Warto się spieszyć by odpowiednio wcześnie opracować model biznesowy oraz wniosek i zdobyć dodatkowe środki na rozwój firmy.

Działajmy już dziś!

Nabór wniosków rozpoczyna się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Umów się na darmową konsultację. Kontakt bezpośredni:

Sebastian Sadowski-Romanov

Sebastian Sadowski-Romanov

Prezes Zarządu ITRO Sp.zo.o.

Mob.: 512 022 907 | sadowski@itro.pl

Firma ITRO pozyskała 20 000 000 PLN dofinansowania dla 36 klientów z Polski Wschodniej. W ciągu ostatnich 4 lat, nasza skuteczność w pozyskaniu dotacji wynosi 100%. Kompleksowo przeprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez proces internacjonalizacji – od składania wniosku o dotacje, po wybór i badania rynku oraz pozyskiwanie klientów zagranicznych.

Jestem zainteresowany spotkaniem online

 


Aby pobrać darmową checklistę wypełnij poniższy formularz:

 Ostatnia szansa

Internacjonalizacja 2021. Pobierz checklistę i dowiedz się:

Opracowano: lipiec 2021 r. [7 stron]

 

  • wartości i warunków dofinansowania POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP
  • dlaczego dotacja jest narzędziem rozwoju eksportu
  • jakie są kluczowe koszty kwalifikowane
  • jakie kryteria firma musi spełnić, aby wnioskować o dofinansowanie
.

wyświetlono 459 views