Zaznacz stronę

Misja firmy

Dowiedz się, co nas wyróżnia...
Home | Misja firmy

Firma

Już od 1995 roku zajmujemy się handlem międzynarodowym. Od 2000 roku wspieramy polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa biznesowego. Wdrażamy strategie eksportowe zarówno dla dużych, jak i średnich oraz małych firm.

Nasze USŁUGI świadczymy kierując się zasadą / Show me don’t tell me!

Nasze DORADZTWO określamy, jako proces / Jak długo czekać na zmianę? Jeżeli czekać to długo!

Nasz CEL to sukces Twojej firmy na rynkach zagranicznych!

Sami zaczynając swoją działalność biznesową w 1995 roku od importu, od 2000 roku byliśmy producentami i eksporterami na różnych rynkach zagranicznych. Byliśmy także importerami i przedstawicielami zagranicznych firm w Polsce, zdobyliśmy praktyczną wiedzę, którą dziś przekazujemy naszym klientom. Z racji szybko postępującej technologi wykorzystujemy techniki informatyczno-sieciowe w zarządzaniu, aby optymalizować procesy handlowe działu eksportu i sprzedaży naszych klientów w celu:

  • Rozwoju polskich eksporterów poprzez automatyzację prcesów handlowych
  • Promowania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych poprzez naszą wiedzę i kontakty zagraniczne
  • Promowania polskiej tradycji wśród naszych międzynarodowych partnerów

Misja

Naszą misją jest świadczenie usług doradztwa eksportowego – na najwyższym poziomie i z najwyższą starannością – dla polskich oraz zagranicznych firm. Wykorzystując strategiczne położenie Polski w Europie Centralnej, na styku dwóch kultur, pragniemy nawiązywać kontakty biznesowe, budując most między WSCHODEM i ZACHODEM.

Nasi klienci

To zagraniczne firmy zainteresowane rozwojem biznesu w Polsce i w krajach WNP oraz zagraniczne firmy, których celem jest zwiększenie swojego potencjału importowego lub eksportowego w Polsce i państwach UE.

O nas

Nasz zespół tworzy grono specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie na konkretnych rynkach zagranicznych, dzięki czemu potrafimy skutecznie wpływać na rozwój ekspansji zagranicznej naszych Klientów. Nasi specjaliści swobodnie posługują się językami: rosyjskim, niemieckim, angielskim i polskim.